• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Lek GLP-1 zmniejsza ryzyko zgonu u pacjentów z cukrzycą

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 06 lipca 2016 13:25

Jak wynika z badania LEADER agonista receptora GLP-1 znacząco zmniejsza ryzyko ciężkich incydentów sercowo-naczyniowych i zgonów u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2.

Lek GLP-1 zmniejsza ryzyko zgonu u pacjentów z cukrzycą
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Liraglutyd (agonista receptora GLP-1) spowodował znaczne zmniejszenie ryzyka złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego, jakim było wystąpienie zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub zawału mięśnia sercowego niezakończonego zgonem lub udaru mózgu niezakończonego zgonem.

Najważniejsze wyniki badania LEADER zaprezentowano 13 czerwca na 76. Sesji Naukowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego (ADA 2016) oraz opublikowano w New England Journal of Medicine.

Liraglutyd - jak podał w informacji dla mediów podmiot odpowiedzialny Novo Nordisk - jest jedynym zatwierdzonym agonistą receptora GLP-1 wykazującym istotne zmniejszenie incydentów sercowo-naczyniowych w porównaniu z placebo. Wykazano to dodając lek lub placebo do standardowego leczenia w badaniu, którego punktem końcowym było wystąpienie incydentu sercowo-naczyniowego.
 
Odnotowano istotne zmniejszenie o 22 proc. wskaźnika zgonów z powodów sercowo-naczyniowych w przypadku leczenia liraglutydem, w porównaniu z placebo (95% CI: 0,66; 0,93, p=0,007) oraz zmniejszenie wskaźnika zawałów mięśnia sercowego niezakończonych zgonem (HR=0,88, 95% CI: 0,75; 1,03, p=0,11) i udarów niezakończonych zgonem (HR=0,89, 95% CI: 0,72; 1,11, p=0,30).
 
- Uzyskane wyniki są fascynujące, gdyż pokazują, że możemy nie tylko obniżać poziom glukozy i masę ciała, ale również zmniejszać ryzyko komplikacji sercowo-naczyniowych oraz zgonu u osób z cukrzycą typu 2 - powiedział dr John Buse, przewodniczący komisji nadzorującej badanie LEADER, dyrektor Centrum Opieki Diabetologicznej na University of North Carolina School of Medicine.

Dodał: - Leczenie cukrzycy typu 2, które może również zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe jest bardzo ważne, gdyż choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zgonów na świecie w tej populacji pacjentów.
 
W badaniu także wskaźnik zgonów, niezależnie od przyczyny został obniżony o 15% przez liraglutyd w porównaniu z placebo (95% CI: 0,74; 0,97, p=0,02). Odnotowano zmniejszenie zawałów i udarów o 13%.

Odsetek osób doświadczających zdarzeń niepożądanych był podobny w grupach otrzymujących liraglutyd oraz placebo (odpowiednio 62,3% i 60,8%). Najczęściej występującym działaniem niepożądanym, prowadzącym do odstawienia produktu leczniczego zawierającego liraglutyd, były objawy ze strony przewodu pokarmowego. Częstość występowania zapalenia trzustki była nieistotnie niższa w grupie stosującej produkt zawierający liraglutyd niż w grupie placebo - podano informacji dla mediów.

*Badanie LEADER rozpoczęło się we wrześniu 2010 r. Randomizacji poddano 9340 pacjentów z cukrzycą typu 2 z 32 krajów, których następnie obserwowano przez okres 3,5–5 lat. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było wystąpienie złożonego incydentu sercowo-naczyniowego obejmującego zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem lub udar mózgu niezakończony zgonem.

Piśmiennictwo:
1. Results of the liraglutide effect and action in diabetes - evaluation of cardiovascular outcome results (LEADER) trial. Symposium 3-CT-SY24 at the 76th Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA). 13 czerwca 2016.
2. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine. 2016; In Press. DOI: 10.1056/NEJMoa1603827.

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum