• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Eksperci: pieniądze z podatku cukrowego powinny służyć m.in. refundacji systemów ciągłego monitorowania glikemii

Autor: IB • Źródło: Rynek Zdrowia29 czerwca 2021 19:14

Wpływy z opłaty cukrowej powinny dofinansować profilaktykę, edukację oraz refundację m.in. nowoczesnych systemów ciągłego monitorowania glikemii - podkreślają eksperci.

Podatek cukrowy został wprowadzony na początku tego roku/Fot. Shutterstock
  • Nowoczesne systemy ciągłego monitorowania glikemii mogą być finansowane przez NFZ również z wykorzystaniem dodatkowych środków z opłaty cukrowej - wskazują eksperci
  • Ich stosowanie przekłada się na lepszą współpracę z lekarzem i lepsze wyniki terapii - zaznaczają
  • Są one traktowane jako standard opieki w zakresie samodzielnej kontroli pacjenta nad jego chorobą i refundowane w 19 krajach Unii Europejskiej dla szerokich grup pacjentów - podkreślają
  • W Polsce dostęp do tej technologii jest ograniczony do chorych do 18. roku życia w przypadku jednego z systemów, a do 26 roku życia w przypadku pozostałych dwóch - dodają

Zastosowanie nowoczesnych systemów ciągłego monitorowania glikemii znacząco poprawia skuteczność, jakość i  bezpieczeństwo opieki nad chorym na cukrzycę. Mogą być one finansowane przez NFZ również z  wykorzystaniem dodatkowych środków z  opłaty cukrowej, wprowadzonej od początku 2021 roku. Jest to zgodne z  celami nowej opłaty i  zapisami ustawy, dzięki której NFZ uzyska nowe środki w wysokości szacowanej na 2,7 mld zł rocznie - oceniają autorzy najnowszego raportu "System ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania w 2021. Dostępność w Polsce - stan obecny i kierunki zmian".

Ciągłe monitorowanie glikemii przynosi wiele korzyści

Chorzy na cukrzycę należą do grupy zwiększonego ryzyka cięższego przebiegu COVID-19, dłuższej hospitalizacji, rozwoju ciężkich powikłań zakażenia oraz zgonu. Czynnikiem znacząco pogarszającym ryzyko tych powikłań jest nieoptymalna kontrola glikemii. Odpowiedzią mogą być systemy do ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania (isCGM - ang. intermittently scanned Continuous Glucose Monitoring /FGM - ang. Flash Glucose Monitoring).

- To znaczący postęp technologii, który przynosi wielorakie korzyści, zarówno lekarzom, pielęgniarkom, ale przede wszystkim pacjentom i ich bliskim. Możliwość zdalnego kontaktu z pacjentem dzięki ich zastosowaniu to rozwiązanie, które stało się już stałym elementem systemu opieki diabetologicznej, na razie dostępnym dla części chorych. Mamy jednak nadzieję, że narzędzie to będzie udostępniane kolejnym grupom chorych na cukrzycę - wskazuje prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Aktualne rekomendacje kliniczne (Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2021), jednoznacznie podkreślają korzyści wynikające ze stosowania systemów ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania.

- Dzięki stosowaniu systemu pacjent przebywający w domu i  analizujący wyniki monitorowania glikemii uzyskał większą wiedzę o swojej cukrzycy, w szczególności lepiej zrozumiał jak posiłki, wysiłek fizyczny, a przede wszystkim insulinoterapia wpływają na glikemię. Przekłada się to na lepszą współpracę z lekarzem, lepsze wyniki terapii, większe zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności za efekt terapii - wyjaśnia prof. Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

To postępowanie to już standard. Refunduje je 19 krajów UE

Opublikowana w  2021 roku pierwsza kompleksowa analiza rzeczywistych danych z praktyki klinicznej (ang. Real World Evidence, RWE), obejmująca populację polskich pacjentów z cukrzycą, jednoznacznie potwierdza aktywne świadome kontrolowanie stężenia glukozy przez pacjentów z wykorzystaniem systemu monitorowania glikemii metodą skanowania. Średnia liczba dokonywanych pomiarów osiągnęła liczbę 21,4 na dobę co jest wartością wielokrotnie wyższą niż częstość dokonywania pomiarów z wykorzystaniem glukometru.

Systemy do ciągłego monitorowania glikemii są już traktowane jako standard opieki w zakresie samodzielnej kontroli pacjenta nad jego chorobą. Zalety nowych rozwiązań zostały docenione przez zdecydowaną większość publicznych systemów ochrony zdrowia w  Europie i refundowane w 19 krajach Unii Europejskiej dla szerokich grup pacjentów. W Polsce refundacja jest w istotny sposób ograniczona.

- W naszym kraju dostęp do tej technologii jest ograniczony do chorych do 18. roku życia w przypadku jednego z systemów, a do 26 roku życia w przypadku pozostałych dwóch. Znacząca większość pacjentów z  cukrzycą typu  1, młodych dorosłych, kobiet ciężarnych, seniorów czy też osób z  tzw. innymi specyficznymi formami cukrzycy, jest tego dostępu pozbawiona - zaznacza prof. Maciej T. Małecki, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pieniądze z opłaty cukrowej możemy wydać lepiej

- Należy zaznaczyć, że systemy monitorowania glikemii znakomicie sprawdziły się w warunkach pandemii Covid-19, gdzie dzięki nim oraz telewizytom w diabetologii dziecięcej udzielono o ok. 25% więcej świadczeń w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. W diabetologii dorosłych odnotowano 25% spadek świadczeń w analogicznym okresie - wskazuje dr n. med. Jakub Gierczyński, ekspert systemu ochrony zdrowia.

- W 2020 r. NFZ wydał na refundację systemów monitorowania glikemii ok. 42 mln zł, co stanowiło 3,5% wydatków na wyroby medyczne ogółem. Jednocześnie NFZ wydaje rocznie ok. 2 mld zł na diagnostykę i leczenie cukrzycy oraz następne 2 mld zł tytułem leczenia powikłań - dodaje.

Jak zauważają eksperci, biorąc pod uwagę, że zastosowanie systemów monitorowania glikemii, w tym systemu ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania, znacząco poprawia skuteczność, jakość i bezpieczeństwo opieki nad chorym na cukrzycę, a także zyskało ono status narzędzia leczniczego (jego zastosowanie samo w sobie pozwala na poprawę kontroli glikemii i optymalizację terapii cukrzycy), systemy te powinny być finansowane przez NFZ dla kolejnych grup chorych na cukrzycę.

Jeśli jest taka potrzeba również z wykorzystaniem dodatkowych środków z opłaty cukrowej. Szczególnie, że systemy monitorowania glikemii są technologiami wysoce kosztowo-efektywnymi, czyli opłacalnymi. Redukują liczbę kosztownych powikłań niekotrolowanej cukrzycy, w tym epizody hipoglikemii, które kosztują NFZ ok. 40 mln zł rocznie.Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum