×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Cukrzyca. Od nowego roku wiele ważnych zmian dla diabetyków

Autor: oprac. JKB • Źródło: mojacukrzyca.org, Rynek Zdrowia03 listopada 2022 19:30

Szykuje się wiele zmian na lepsze dla pacjentów z cukrzycą. Od 1 stycznia 2023 roku w refundacji znaleźć się mają np. systemy ciągłego monitorowania glikemii oraz oprzyrządowanie do pomp bezdrenowych. Procedowane jest stosowne rozporządzenie.

Cukrzyca. Od nowego roku wiele ważnych zmian dla diabetyków
Od 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie ważne zmiany dla diabetyków. Fot. AdobeStock
 • 1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
 • Wśród zmian można wyróżnić m.in. rozszerzenie refundacji zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej o wskazanie cukrzyca typu 3,  rozszerzono wskazania do zlecania czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy
 • Obecne zlecenia m.in. na sensory do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) będą anulowane z dniem 1 stycznia 2023 roku i będzie trzeba postarać się o nowe, na co wskazuje portal mojacukrzyca.org

Zmiany dla diabetyków od 1 stycznia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, który został skierowany do ogłoszenia, od 1 stycznia 2023 roku wejdą zmiany w obrębie refundacji dla pacjentów z cukrzycą.

Jak wyjaśnia portal mojacukrzyca.org, wraz z wejściem w życie wspomnianego rozporządzenia rozszerzona zostanie refundacja zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej o wskazanie: cukrzyca typu 3. Wprowadzono też zapis umożliwiający refundację zestawów do pomp bezdrenowych. Refundowane będą zestawy infuzyjne w leczeniu cukrzycy typu 1 lub 3 przy pomocy pompy insulinowej do 10 sztuk na miesiąc.

Poszerzono także dostęp do refundacji zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk dla pacjentów z cukrzycą typu 3.

Refundacja ciągłego monitorowania glikemii

Portal mojacukrzyca.pl wyjaśnia, że zgodnie z projektowanymi w rozporządzeniu zmianami dostosowano refundację wyrobów dostępnych na rynku dla populacji do 26 roku życia w sprawie CGM-RT (system ciągłego monitorowania glikemii). Limity zostały dostosowane do CGM-RT obecnie zlecanych, aby uwzględnić wszystkie ich typy oraz częstotliwości wymiany. Wprowadzono ograniczenie refundacji pasków, w związku z typem stosowanego CGM-RT (zależnie od potrzeb kalibracji lub nie).

Co więcej, rozszerzono również refundację na pacjentów powyżej 26 roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3, wymagających intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii. W związku ze zmianami, zamiast kryterium leczenia pompą insulinową wprowadzono kryterium intensywnej insulinoterapii, ze względu na brak refundacji pomp insulinowych dla pacjentów powyżej 26 roku życia. We wskazanej grupie pacjentów został wprowadzony jednolity limit 510 zł raz na miesiąc.

Refundacja lp. 136, 136A i 136B zarówno dla pacjentów do 26 roku życia, jak i powyżej 26 roku życia została wprowadzona z tym samym limitem refundacyjnym, zależnym od typu transmitera, ze względu na różnice technologiczne między systemem CGM-RT a FGM (system bazujący na czujniku i transmiterze lub system oparty na czujniku). Celem było  zbliżyć poziom refundacji pomiędzy tymi systemami w populacji pacjentów powyżej 26 roku życia. Różnica w cenie w czujników zależy już od strategii marketingowej producentów – podaje mojacukrzyca.org.

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 3 sztuk (sensory wymagające wymiany co 10 dni) albo do 5 sztuk (sensory wymagające wymiany co 6 albo 7 dni) - wymienia portal.

Jak wynika z dalszych informacji, limit na finansowanie rozkłada się następująco:

 • 250 zł za sztukę - sensor wymagający wymiany co 10 dni,
 • 145 zł za sztukę - sensor wymagający wymiany co 6 albo 7 dni.

Według kryterium wieku refundacja obejmuje pacjentów do ukończenia 26 roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii i z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135A lub 135B, lub 137, lub 137A; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji, wymagających wymiany co 7 dni, nie może przekroczyć 26 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Z kolei następne zlecenie - jak wyjaśnia mojacukrzyca.org - może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk (dotyczy sensorów wymienianych co 10 dni) albo 100 sztuk (dotyczy sensorów wymagających wymiany co 6 lub 7 dni) w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

Refundacją został też objęty sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 5 sztuk, przy czym limit finansowanie ze środków publicznych wynosi 510 zł.

W tym przypadku zaś refundacja może być przyznana pacjentom po ukończeniu 26 roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii i z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135B, lub 137, lub 137A.

Portal wyjaśnia także, że kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 100 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

Ciągłe monitorowanie glikemii - kolejne refundacje

Refundacja obejmuje także sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 180 dni. Z kolei w tym przypadku limit finansowanie ze środków publicznych: 4500 zł (raz na 6 miesięcy).

Kryterium przyznania to pacjenci od ukończenia 18 roku życia do ukończenia 26 roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 136, lub 137, lub 137A.

Również i w tym przypadku kolejne zlecenie może być wystawione, jeśli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 200 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, o czym przypomina mojacukrzyca.org.

Ten sam sensor może być finansowany ze środków publicznych do kwoty 3060 złotych (raz na 6 miesięcy), ale w tym przypadku dotyczy to pacjentów po ukończeniu 26 roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 136, lub 137, lub 137A.

Również refundacją zostanie objęty transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 3 miesiące. Limit finansowania wynosi 350 zł raz na 3 miesiące. Dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii, a także dla pacjentów po ukończeniu 26 roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii.

Zgodnie ze zmianami refundacja obejmie także transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na rok. Limit finansowania wynosi 970 zł raz na rok. W tym przypadku obejmie on pacjentów z obu grup wymienionych wyżej.

Wskazania do systemu FGM

Na tym nie koniec zmian. Zgodnie z rozporządzeniem, rozszerzono także wskazania do zlecania czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (FGM) o:

 • kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające insulinoterapii;
 • osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;
 • osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.

W sprawie ostatniej grupy wprowadzono także warunki kontynuacji zlecenia:

 • ocena kontroli glikemii minimum co 4 miesiące, maksymalnie 6 miesięcy;
 • TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dL > 70 proc. czasu lub HbA1c poniżej 7,5 proc. lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
 • aktywność czujnika przez co najmniej 75 proc. czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników;
 • refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

Portal wyjaśnia przy tym, że refundacją zostanie objęty czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) z dokładnością ≤10 proc. MARD zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztuk, a limit finansowania wyniesie 255 zł (raz na miesiąc). Obejmie on refundacją:

 • dzieci od ukończenia 4 do ukończenia 18 roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę; kobiety w okresie ciąży i połogu z cukrzycą wymagające insulinoterapii;
 • dorosłych z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, wymagający insulinoterapii; hiperinsulinizm wrodzony; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w inne wyroby; z zastrzeżeniem, że liczba czujników podlegających refundacji nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Oprócz tego refundacja dotyczy także FreeStyle Libre dla wszystkich typów cukrzycy na intensywnej insulinoterapii - limit finansowanie ze środków publicznych: 255 zł (raz na miesiąc).

Obejmie ona pacjentów dorosłych z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę (intensywna insulinoterapia); hiperinsulinizm wrodzony, ale z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych - wyjaśnia mojacukrzyca.org.

Postawiono również warunki kontyuacji leczenia:

 • ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;
 • TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dl >70 proc. czasu lub HbA1c poniżej 7,5 proc., lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
 • aktywność czujnika przez co najmniej 75 proc. czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników;
 • refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

Przypomnijmy: obecne zlecenia na sensory do ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) i transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym zostaną anulowane z dniem 1 stycznia 2023 roku, więc pacjent będzie musiał postarać się o nowe zlecenie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum