zachod.pl/Rynek Zdrowia | 06-05-2016 10:53

Brakuje lekarzy diabetologów, powinno być o 400 więcej

W Polsce jest 1100 lekarzy diabetologów, powinno być o 400 więcej. Co roku specjalizację z diabetologii uzyskuje tylko 80 lekarzy.

Profesor Krzysztof Strojek. Fot. PTWP

O problemach i wyzwaniach polskiej diabetologii dyskutowali w Kielcach specjaliści z całego kraju podczas 17. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Jak twierdzą specjaliści, bolączką polskiej diabetologii jest błąd wynikający z systemu kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak wyjaśnia profesor Krzysztof Strojek, są poradnie małe, które przez zbyt niski kontrakt z NFZ czynne są raz lub dwa razy w tygodniu.

Prawidłowo funkcjonująca poradnia diabetologiczna powinna, oprócz specjalisty, zatrudniać również pielęgniarkę do opieki nad chorym na cukrzycę, okulistę oraz musi współpracować z innymi specjalistami. By móc stworzyć taką poradnię, trzeba mieć kontrakt z NFZ, który pozwoli na wypełnienie wizytami sześć dni w tygodniu.

Więcej: www.zachod.pl