PAP/Rynek Zdrowia | 24-05-2019 13:09

Sanepid: fala powodziowa niesie zanieczyszczenia; studnie trzeba oczyścić i wydezynfekować

Po ustąpieniu powodzi lub podtopienia woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia - ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Sanepid przypomina, że wszystkie studnie należy doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego, oczyścić i wydezynfekować.

Fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne, które mogą być groźne dla zdrowia. Fot. Flickr/Andy S. (CC BY 2.0)

GIS podkreśla, że fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne, które mogą być groźne dla zdrowia i życia. Sanepid akcentuje, że w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej potwierdzeniem, że woda jest bezpieczna do spożycia, jest przeprowadzenie badania jej jakości w laboratoriach. Ich lista dostępna jest na stronach wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Sanepid wyjaśnia, że powinno się wykonać co najmniej badania parametrów: mikrobiologicznych (Escherichia coli, enterokoki, bakterie grupy coli) oraz fizykochemicznych (azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna, zapach, twardość, utlenialność, jon amonowy), które w razie potrzeby mogą zostać rozszerzone.

GIS podkreśla, że po ustąpieniu powodzi lub podtopienia woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego, oczyścić je i wydezynfekować, po czym woda z nich powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy można ją pić.