CHOROBY PŁUC

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Zmiany w zarządzeniu prezesa NFZ dot. profilaktyki chorób odtytoniowych

OPRAC. PW • Źródło: NFZ, RYNEK ZDROWIA

Zmiany w zarządzeniu prezesa NFZ dot. profilaktyki chorób odtytoniowych
Zmiany w zarządzeniu prezesa NFZ dot. profilaktyki chorób odtytoniowych. Fot. PTWP

Na stronie NFZ opublikowane zostało zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne. Zmiany odnoszą się do programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP).

Dodano: 01 listopada 2022, 16:54 Aktualizacja: 01 listopada 2022, 19:31
 • Zarządzenie nr 139/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31 października 2022 r.  dotyczy zmian w warunkach finansowania programu profilaktyki chorób odtytoniowych
 • W zmianach uwzględniono m.in. fakt używania papierosów w podziale na tradycyjne i nowatorskie
 • Rozszerzono katalog chorób przewlekłych w wywiadzie
 • Wprowadzono okres przejściowy dla wymogu posiadania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania Badań Prenatalnych jako dokumentu potwierdzającego umiejętności w zakresie wykonywania badania USG płodu

Profilaktyka chorób odtytoniowych. Zmiany w zarządzeniu

Zarządzenie nr 139/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31 października 2022 r. zmienia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne. Zarządzenie, o którym mowa, zmienia zarządzenie Nr 111/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. w tej samej sprawie.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu zmiany wprowadzone aktualnym zarządzeniem związane są w szczególności z wejściem w życie rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1433).

Zmiany te dotyczą uwzględnienia w warunkach finansowania programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP), stanowiącego załącznik
nr 6 do zmienianego zarządzenia m.in.:

 • opisu problemu zdrowotnego zgodnie z aktualnymi danymi epidemiologicznymi zawartymi w OSR do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2022 r.,
 • w ankiecie o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w Programie profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP): usunięto zgodę świadczeniobiorcy, która była tożsama ze zgodą określoną w części B,
 • uwzględniono fakt używania papierosów w podziale na tradycyjne i nowatorskie oraz rozszerzono katalog chorób przewlekłych w wywiadzie,
 • w karcie badania lekarskiego zamieniono termin waga na masa ciała oraz uwzględniono pomiar ciśnienia tętniczego,
 • w skali BECKA do oceny depresji wskazano, że ocena powinna dotyczyć dłuższego okresu (zamieniono dobę na miesiąc)
 • wprowadzono termin oznaczenie sporządzającego zamiast podpis lekarza/sporządzającego, co wskazuje na fakt, że nie musi to być podpis tradycyjny, tj. na wydruku (może być również podpis elektroniczny, bez
  konieczności wydruku) - zmiana wynikająca z konsultacji.

Okres przejściowy dla wymogu posiadania certyfikatu

Ponadto, wprowadzono okres przejściowy dla wymogu posiadania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania Badań Prenatalnych jako dokumentu potwierdzającego umiejętności w zakresie wykonywania badania USG płodu.

Do końca 2023 r. dokumentami równoważnymi są łącznie Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie wykonywania Badań Ultrasonograficznych oraz Certyfikat FMF (NT scan).

Pełna treść zarządzenia ze zmianami i załącznikami: https://baw.nfz.gov.pl

 Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  POLECAMY W PORTALU