CHOROBY PŁUC

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Zmiany w poradniach AOS. M.in. zlecenie na tomografię od lekarza rodzinnego

OPRAC. JPP • Źródło: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Zmiany w poradniach AOS. M.in. zlecenie na tomografię od lekarza rodzinnego
Zmiany w poradniach AOS. Dotyczą m.in. zadania tomografii komputerowej płuc

Będą zmiany w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Modyfikacje dotyczą urologii, logopedii oraz badania tomografii komputerowej płuc. Projekt zarządzenia prezesa NFZ przekazano do konsultacji publicznych.

Dodano: 19 września 2022, 11:22 Aktualizacja: 19 września 2022, 11:24
 • Będą zmiany w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Modyfikacje dotyczą urologii, logopedii oraz badania tomografii komputerowej płuc 
 • Projekt zarządzenia prezesa NFZ w tej sprawie przekazano do konsultacji publicznych. Przepisy mają mieć zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 października 2022 r.
 • Przyjęcie projektu taryfy dla świadczeń zabiegowych ambulatoryjnych w zakresie urologii będzie kosztowało ok. 12 mln zł rocznie, a w przypadku logopedii to około 4,5 mln zł

Zmiany w poradniach AOS

16 września do konsultacji przekazano nowelizację zarządzenia prezesa w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego, w zarządzeniu wprowadzono modyfikacje w następujących obszarach:

 1. Urologia – zmiana wyceny świadczeń zabiegowych.
 2. Logopedia - wprowadzenie rozliczenia świadczenia pierwszorazowego W40.
 3. Sumowanie „5.05.00.0000066 Posiew z antybiogramem w kierunku Mycobacterium” z innymi typami porad.
 4. Badania tomografii komputerowej płuc - dopuszczenie możliwości zlecenia badania przez lekarzy POZ na zasadach określonych w nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym – jak argumentuje resort zdrowia - dokonano następujących modyfikacji zarządzenia prezesa NFZ:

 • Ad. I Na podstawie Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) z 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych w obszarze choroby układu moczowo-płciowego, w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dokonano zmiany wycen wskazanych procedur zabiegowych w zakresie urologii:

 W Katalogu Ambulatoryjnych Grup Świadczeń Specjalistycznych (zał. nr 5a) nastąpiła zmiana wycen następujących procedur zabiegowych:

 •  Cystoskopia przezcewkowa (57.32),
 • Inna uretroskopia (58.22), 
 •  Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa (60.111),
 • Przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze) (60.113),
 • Operacja stulejki (64.0),
 • Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia (64.21),
 • Szycie rany prącia (64.41).

W Charakterystyce Grup Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych (zał. nr 7) przyporządkowano ww. urologiczne procedury zabiegowe do nowych, odpowiadających kosztowo grup JGP, zgodnie z kodami wskazanymi w przedmiotowym Obwieszczeniu Prezesa AOTMiT z 12 sierpnia 2022 r.

Dla celów sprawozdawczych zastąpiono procedurę ICD-9: 57.32 Cystoskopia przezcewkowa dwiema procedurami:

 • 57.321 Cystoskopia przezcewkowa endoskopem sztywnym
 • 57.322 Cystoskopia przezcewkowa endoskopem giętkim,

w zależności od zastosowanej metody;

 • Ad. II. W związku z wystąpieniem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurologopedii, pozytywnie zaopiniowanym przez Konsultanta Krajowego, dla świadczeń w zakresie logopedii dodano możliwość rozliczania porady W40 – świadczenia pierwszorazowego 1-go typu.

 W Katalogu Zakresów Świadczeń w Poradniach Specjalistycznych (zał. nr 1a) oraz w Katalogu Ambulatoryjnych Grup Świadczeń Specjalistycznych (zał. nr 5a) dodano możliwość rozliczania świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych w zakresie logopedii w ramach porady W40 - świadczenie pierwszorazowe 1-go typu.

 • Ad. III W Katalogu Specjalistycznych Świadczeń Odrębnych (zał. 5b) w poz. 12 - „5.05.00.0000066 Posiew z antybiogramem w kierunku Mycobacterium”, w uwagach odnoszących się do zasad rozliczania i finansowania świadczeń, dodano zapis o możliwości  sumowania z innym typem porady
 •  Ad. IV Dodano zapis umożliwiający zlecanie przez lekarza POZ badania tomografii komputerowej płuc po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej, przy wskazaniach do pogłębienia diagnostyki.

Uwagi do projektu zarządzenia NFZ można zgłaszać do 30 września 2022 r. Projekt jest dostępny na stronie NFZ.


Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  POLECAMY W PORTALU