CHOROBY PŁUC

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Weszły zmiany w poradniach. Zlecenie na tomografię od lekarza rodzinnego

OPRAC. JPP • Źródło: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Weszły zmiany w poradniach. Zlecenie na tomografię od lekarza rodzinnego
Dziś wchodzą zmiany w poradniach. M.in. zlecenie na tomografię od lekarza rodzinnego Fot. Shutterstock

11 października weszły zmiany w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS). Modyfikacje dotyczą urologii, logopedii oraz badania tomografii komputerowej płuc.

Dodano: 11 października 2022, 07:07 Aktualizacja: 13 października 2022, 06:31
 • 11 października weszło w życie zarządzenie prezesa NFZ ws. zmian w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS)
 • Modyfikacje dotyczą urologii, logopedii oraz badania tomografii komputerowej płuc
 • Przepisy mają mieć zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 października 2022 r.
 • Przyjęcie projektu taryfy dla świadczeń zabiegowych ambulatoryjnych w zakresie urologii będzie kosztowało ok. 12 mln zł rocznie, a w przypadku logopedii to około 4,5 mln zł

Weszły zmiany w poradniach. Zlecenie na tomografię od lekarza rodzinnego

10 października opublikowano nowelizację zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Dokument wchodzi w życie 11 października.

Jak wskazano w uzasadnieniu, w porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego, w zarządzeniu wprowadzono modyfikacje w następujących obszarach:

 • Urologia – zmiana wyceny świadczeń zabiegowych.
 • Logopedia - wprowadzenie rozliczenia świadczenia pierwszorazowego W40.
 • Sumowanie „5.05.00.0000066 Posiew z antybiogramem w kierunku Mycobacterium” z innymi typami porad.
 • Badania tomografii komputerowej płuc - dopuszczenie możliwości zlecenia badania przez lekarzy POZ na zasadach określonych w nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Zmiany w poradniach AOS

W związku z powyższym – jak argumentuje Narodowy Fundusz Zdrowia - dokonano następujących modyfikacji zarządzenia prezesa NFZ:

 • Ad. I Na podstawie Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) z 12 sierpnia 2022 r. w sprawie taryfy świadczeń gwarantowanych w obszarze choroby układu moczowo-płciowego, w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dokonano zmiany wycen wskazanych procedur zabiegowych w zakresie urologii:
   W Katalogu Ambulatoryjnych Grup Świadczeń Specjalistycznych (zał. nr 5a) nastąpiła zmiana wycen następujących procedur zabiegowych:
 • Cystoskopia przezcewkowa (57.32),
 • Inna uretroskopia (58.22), 
 •  Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa (60.111),
 • Przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze) (60.113),
 • Operacja stulejki (64.0),
 • Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia (64.21),
 • Szycie rany prącia (64.41).

W Charakterystyce Grup Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych (zał. nr 7) przyporządkowano ww. urologiczne procedury zabiegowe do nowych, odpowiadających kosztowo grup JGP, zgodnie z kodami wskazanymi w przedmiotowym Obwieszczeniu Prezesa AOTMiT z 12 sierpnia 2022 r.

Dla celów sprawozdawczych zastąpiono procedurę ICD-9: 57.32 Cystoskopia przezcewkowa dwiema procedurami:

 • 57.321 Cystoskopia przezcewkowa endoskopem sztywnym
 • 57.322 Cystoskopia przezcewkowa endoskopem giętkim,
  w zależności od zastosowanej metody;
 • Ad. II. W związku z wystąpieniem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurologopedii, pozytywnie zaopiniowanym przez Konsultanta Krajowego, dla świadczeń w zakresie logopedii dodano możliwość rozliczania porady W40 – świadczenia pierwszorazowego 1-go typu.
   W Katalogu Zakresów Świadczeń w Poradniach Specjalistycznych (zał. nr 1a) oraz w Katalogu Ambulatoryjnych Grup Świadczeń Specjalistycznych (zał. nr 5a) dodano możliwość rozliczania świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych w zakresie logopedii w ramach porady W40 - świadczenie pierwszorazowe 1-go typu.
 • Ad. III W Katalogu Specjalistycznych Świadczeń Odrębnych (zał. 5b) w poz. 12 - „5.05.00.0000066 Posiew z antybiogramem w kierunku Mycobacterium”, w uwagach odnoszących się do zasad rozliczania i finansowania świadczeń, dodano zapis o możliwości  sumowania z innym typem porady
   Ad. IV Dodano zapis umożliwiający zlecanie przez lekarza POZ badania tomografii komputerowej płuc po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej, przy wskazaniach do pogłębienia diagnostyki.

Zarządzenie wraz z uzasadnieniem i załącznikami jest dostępne na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  POLECAMY W PORTALU