CHOROBY PŁUC

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Weszły zmiany w lekach na receptę. Najwyższa podwyżka o 452 zł

OPRAC. JPP • Źródło: IQVIA

Weszły zmiany w lekach na receptę. Najwyższa podwyżka o 452 zł
Od 1 stycznia 2023 wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. To oznacza zmiany cen niektórych leków na receptę Fot. AdobeStock

1 stycznia weszła w życie nowa lista leków refundowanych, a wraz z nią zmienią się dopłaty pacjentów do niektórych leków na receptę. Najwyższa podwyżka jest o 452 zł. Natomiast obniżka o 63,76 zł.

Dodano: 01 stycznia 2023, 12:00

 

Od 1 stycznia nowe ceny niektórych leków na receptę

1 stycznia 2023 wchodzą w życie zmiany na liście leków refundowanych. Dopłaty pacjentów do niektórych leków zostaną obniżone, do innych - podniesione. Ponadto jeden lek straci refundację, zmienione zostaną również wskazania dla kilku substancji czynnych. Zestawienie najważniejszych modyfikacji przygotowała firma IQVIA. 

Dopłaty pacjentów zostaną obniżone dla 230 produktów. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 16 z nich. Największe obniżki dopłat pacjentów do leków od 1 stycznia:

 • Januvia (Sitagliptinum, tabl. powl., 100 mg, 28 szt.) –
  o 63,76 zł,
 • Janumet (Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum, tabl. powl., 50+1000 mg, 56 szt,) – o 63,76 zł
 • Polkepral (Levetiracetamum, tabl. powl., 1000 mg, 100 szt.) – o 34,49 zł.

Redukcje dopłat do wymienionych produktów wynikają - jak wskazuje IQVIA - z obniżenia urzędowych cen zbytu.

Cena jednego z leków wzrośnie o 452 zł

Z kolei wzrost dopłat pacjenta dotyczyć będzie 349 opakowań. W przypadku ośmiu z nich wzrost cen przekroczy 10 zł. Największe podwyżki dotyczyć będą:

 • Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – o 452,70 zł,
 • Comboterol (Fluticasoni propionas + Salmeterolum, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+ 25 µg/dawkę inhalacyjną, 1 poj. 120 dawek) – o 18,06 zł
 • Fostex (Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę, 1 poj.po 180 daw.) – o 16,87 zł.

Jak wyjaśnia  IQVIA, w przypadku produktu Comboterol podwyżka wynika z podwyższenia urzędowej ceny zbytu tego produktu. W przypadku produktów Novo-Helisen Depot oraz Fostex - ze zmian podstaw limitu w grupach 214.1, Alergeny kurzu domowego oraz 199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach.

- Od stycznia 2023 roku limity w tych grupach wyznaczać będą odpowiednio Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 – 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 3 fiol. po 4,5 ml) oraz Formodual (Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę, 1 poj. po 180 daw.) - wskazano.

Lek na cukrzycę bez refundacji od 1 stycznia

To nie jedyne zmiany na liście refundacyjnej. Kolejne to:

 • Z refundacji aptecznej wycofanych zostanie 67 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 89 innych. Finansowania nie uzyska żadna nowa substancja czynna, natomiast lek dla cukrzyków - insulina Tresiba (Insulinum degludecum) firmy Novo Nordisk - nie będzie od 1 stycznia refundowany.
 • Urzędowe ceny zbytu zostaną obniżone dla 75 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, średnio o 7,1%. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 10 z nich, z czego największe dotyczyć będą produktów:
 1. Januvia (Sitagliptinum, tabl. powl., 100 mg, 28 szt.) – o 65,34 zł,
 2. Janumet (Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum, tabl. powl., 50+1000 mg, 56 szt,) – o 65,34 zł
 3. Tetmodis (Tetrabenazinum, tabl., 25 mg, 112 szt.) – o 45,36 zł.
 • Jednocześnie, urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 30 opakowań produktów znajdujących się na listach, średnio o 19,7%. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 5 z nich. Największe podwyżki dotyczą produktów:
 1. Danazol Polfarmex (Danazolum, tabl., 200 mg, 100 szt.) – o 43,20 zł,
 2. Citrolyt (Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 46,4+39,1+14,5 g/100 g, 220 g) – o 13,37 zł;
 3. Ondansetron Bluefish (Ondansetronum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg, 10 szt.) – o 11,99 zł.
 • Do refundacji wprowadzono pierwszy odpowiednik w ramach 2 substancji czynnych lub kombinacji substancji czynnych:
 1. Beclometasonum + Formoterolum – pierwszy odpowiednik w ramach grupy 199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu – produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach; produkt Formodual (firmy Chiesi Farmaceutici S.p.A.) z obniżką urzędowej ceny zbytu na poziomie -25% w porównaniu do ceny jedynego dotychczas refundowanego leku z tą substancją czynną (produktu Fostex firmy Chiesi Farmaceutici S.p.A.);
 2. Vildagliptinum – produkty Anvildis (firmy Vipharm S.A.), Glypvilo (firmy Krka, d.d., Novo mesto), Kwikaton (firmy STADA Arzneimittel AG) oraz Viglita (Zentiva, k.s.) z obniżką urzędowej ceny zbytu na poziomie od -72% do -73% w porównaniu do ceny jedynego dotychczas refundowanego leku z tą substancją czynną (leku Galvus firmy Novartis Europharm Limited)
 • Obwieszczenie nie rozszerza zakresu finasowania dla żadnej już refundowanej substancji czynnej, zawęża natomiast zakres wskazań dla 6 substancji czynnych lub ich kombinacji:
 1. Azathioprinum – zgodnie z obwieszczeniem, od stycznia 2023 roku, nie będzie już refundowana we wskazaniach off-label: sarkoidoza, śródmiąższowe zapalenie płuc – w przypadkach innych niż określone w ChPL – z wyjątkiem idiopatycznego włóknienia płuc oraz ziarniniakowe choroby płuc – w przypadkach innych niż określone w ChPL. Zakres pozostałych wskazań objętych refundacją pozostaje natomiast niezmienny;
 2. Beclometasonum + Formoterolum – zgodnie z obwieszczeniem, od stycznia 2023 roku, w ramach grupy 199.3, Wziewne leki beta-2 adrenergiczne o długim działaniu – produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach nie będzie już refundowana we wskazaniach: przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz eozynofilowe zapalenie oskrzeli. Zakres pozostałych wskazań objętych refundacją pozostaje natomiast niezmienny;
  • Chlorambucilum –
  zgodnie z obwieszczeniem, od stycznia 2023 roku, nie będzie już refundowana we wskazaniu off-label: amyloidoza. Zakres pozostałych wskazań objętych refundacją pozostaje natomiast niezmienny;
  • Methotrexatum –
  zgodnie z obwieszczeniem, od stycznia 2023 roku, nie będzie już refundowana we wskazaniach off-label: sarkoidoza oraz ziarniniakowe choroby płuc – w przypadkach innych niż określone w ChPL. Zakres pozostałych wskazań objętych refundacją pozostaje natomiast niezmienny;
  • Prednisolonum
  – zgodnie z obwieszczeniem, od stycznia 2023 roku, nie będzie już refundowana we wskazaniu off-label: stan po przeszczepie nerki u dzieci do 18 roku życia. Zakres pozostałych wskazań objętych refundacją pozostaje natomiast niezmienny;
  • Tacrolimusum
  – zgodnie z obwieszczeniem, od stycznia 2023 roku, nie będzie już refundowana we wskazaniu off-label: idiopatyczny zespół nerczycowy – w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę oraz toczniowe zapalenie nerek – w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę. Zakres pozostałych wskazań objętych refundacją pozostaje natomiast niezmienny.
 • Jeden produkt refundowany obecnie w ramach listy aptecznej traci wyłączność rynkową: Ryzodeg – Insulinum degludecum + Insulinum aspartum, produkt firmy Novo Nordisk A/S (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21 stycznia 2013 r.).
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  POLECAMY W PORTALU