CHOROBY PŁUC

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

O tych chorobach trzeba raportować do sanepidu. Jest nowa lista

OPRAC. JKB • Źródło: RCL, RYNEK ZDROWIA

O tych chorobach trzeba raportować do sanepidu. Jest nowa lista
O tych chorobach trzeba raportować do sanepidu. Nowe rozporządzenie MZ Fot. AdobeStock

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący zakażeń i chorób zakaźnych, objętych obowiązkiem przekazywania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca.

Dodano: 05 sierpnia 2022, 11:26 Aktualizacja: 07 sierpnia 2022, 19:14
 • W projektowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia określono m.in. wykaz zakażeń i chorób objętych obowiązkiem przekazywania danych o wynikach leczenia lub o wykluczenia nosicielstwa u ozdrowieńca
 • Na liście wspomnianych chorób zakaźnych znalazły się m.in. błonica, cholera, gruźlica czy ostre nagminne porażenie dziecięce
 • Wykazano także dane, które są przekazywane do sanepidu w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej albo podejrzeniem zakażenia
 • Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

O tych chorobach trzeba raportować do sanepidu. Jest nowa lista

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem przekazywania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca. Jest na etapie opiniowania.

Zgodnie z tym projektem rozporządzenie określa:

 • wykaz zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem przekazywania danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca;
 • zakres danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca objętych obowiązkiem przekazania danych oraz okoliczności, termin i sposób ich przekazywania;
 • właściwego państwowego inspektora sanitarnego w zakresie otrzymania danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca.

Obowiązkiem przekazywania danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca są objęte następujące zakażenia i choroby zakaźne, takie jak:

 • błonica;
 • cholera;
 • dur brzuszny;
 • dur rzekomy A, B lub C;
 • gruźlica;
 • ospa małpia;
 • ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis).

- Choroby te ze względu na ciężki, w tym potencjalnie śmiertelny przebieg kliniczny oraz potencjał szerzenia się w sposób epidemiczny wynikający m.in. z faktu transmisji człowiek– człowiek, są na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy objęte obowiązkiem hospitalizacji – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Najważniejsze dane i ich przekazywanie

W przypadku koniecznych danych przekazywanych państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca odbywania hospitalizacji dotyczy:

 • imienia i nazwiska;
 • daty urodzenia;
 • numeru PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • płci;
 • adresu miejsca zamieszkania;
 • danych o wynikach leczenia, w tym dotyczące postępowania diagnostycznego w szczególności w zakresie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych potwierdzających lub wykluczających nosicielstwo.

Wskazane dane są przekazywane przed wypisaniem osoby zakażonej albo chorej/podejrzanej o zakażenie/zachorowanie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca odbywania hospitalizacji:

 • telefonicznie na numer telefonu alarmowego opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na inny numer telefonu wskazany podmiotom wykonującym działalność leczniczą przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego jako numer właściwy do zgłaszania rozpoznań lub podejrzeń zakażeń i chorób zakaźnych lub dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych lub
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej – jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  POLECAMY W PORTALU