• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Nowe wyceny za leczenie COVID-19. Są też nowości w onkologii

Autor: JPP • Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia01 kwietnia 2022 09:20

Opublikowano zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. Chodzi o nowe wyceny i kwalifikację leczenia chorych z COVID-19.

Nowe wyceny za leczenie COVID-19. Są też nowości w onkologii
Wchodzą nowe wyceny za leczenie COVID-19. Jest zarządzenie NFZ Fot. Shutterstock
 • Od 1 kwietnia 2022 roku zmienia się tryb finansowania części świadczeń covidowych
 • Od tego dnia świadczenia na rzecz chorych z COVID-19 będą rozliczane w ramach obowiązujących umów z NFZ, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • W związku z tym NFZ opublikował nowelizację zarządzenia ws.  określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
 • Wskazano tu, jak kwalifikować chorych z COVID-19 i nowe wyceny za świadczenia

Od 1 kwietnia nowe wyceny za leczenie COVID-19. Jest zarządzenie NFZ

NFZ opublikował 31 marca nowelizację zarządzenia ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. Chodzi o zmiany zasad finansowania świadczeń covidowych od 1 kwietnia.

- Mając na celu kontynuację finansowania świadczeń udzielanych na rzecz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (od 1 kwietnia 2022 r. świadczenia te finansowane są na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) dla JGP: D18 Zapalenie płuc nietypowe dodano warunek wskazania rozpoznania zasadniczego U07.1 COVID-19 oraz rozpoznania współistniejącego J12.8 Zapalenie płuc wywołane innym wirusem, a dla D52 Niewydolność oddechowa wskazanie rozpoznania zasadniczego U07.1 COVID-19 oraz rozpoznania współistniejącego z listy z tej grupy (równocześnie umożliwiono rozliczanie w zakresie choroby zakaźne) - czytamy w uzasadnieniu zarządzenia.

NFZ zaznacza również, że rozpoznanie U07.1 COVID-19 rozliczyć można także w innych JGP:

 • P04 Choroby dolnych dróg oddechowych,
 • P30 Infekcje wirusowe określone
 • oraz S57 Inne choroby wirusowe.

- Jednocześnie, pozostawiono finansowanie produktu z załącznika nr 1c do zarządzenia: 5.53.01.0001535 Koszt pobytu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 o wartości 415 pkt możliwy do jednorazowego dosumowania w trakcie pobytu pacjenta, którego hospitalizacja nastąpiła z powodu leczenia specjalistycznego, z równoczesnym potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Powyższe JGP nie podlegają sumowaniu z tym produktem rozliczeniowym - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ponadto w zarządzeniu uchylono przepisy § 20 dotyczące zasad realizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato (Dz. U. poz. 2360). Uchylenie przepisu z dniem 1 kwietnia 2022 r. spowodowane jest zakończeniem pilotażu JGPato, którego etap realizacji zaplanowano na 9 miesięcy.

 

Nowe świadczenia gwarantowane od 1 kwietnia

To nie koniec zmian wprowadzonych zarządzeniem. Pozostałe:

 • W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 419) wprowadzającym nowe świadczenia gwarantowane: Leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia oraz Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą molekularną i metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej w ostrych białaczkach u dzieci, przedmiotowe świadczenia zaimplementowano do zarządzenia.
 • Świadczenie: Leczenie rekonstrukcyjne z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia umożliwiono do rozliczania i sprawozdawania w grupie H11 Zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką lub zabieg rewizyjny z użyciem protez poresekcyjnych (załącznik nr 1a do zarządzenia). W odniesieniu do świadczenia Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą molekularną i metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej w ostrych białaczkach w załączniku nr 1c do zarządzenia, po uwzględnieniu uwag przekazanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii dziecięcej i hematologii Pana prof. dr hab. Jana Styczyńskiego, utworzono następujące produkty rozliczeniowe: 5.53.01.0001546 Oznaczenie MRD w ALL metodą cytometrii przepływowej - ALL-MRD-FC o wartości 300 pkt, 5.53.01.0001547 Oznaczenie MRD w ALL metodą PCR - ALL-MRD-PCR1 o wartości 4000 pkt, 5.53.01.0001548 Oznaczenie MRD w ALL metodą PCR - ALL-MRD-PCR2 o wartości 1000 pkt, 5.53.01.0001549 Szczegółowa diagnostyka immunofenotypowa (badanie wstępne)o wartości 1100 pkt, 5.53.01.0001550 Oznaczenie MRD w AML metodą cytometrii przepływowej - AML-MRD-FC o wartości 680 pkt, 5.53.01.0001551 Oznaczenie MRD w AML metodą PCR - AML-MRD-PCR o wartości 974 pkt oraz 5.53.01.0001552 Wstępne genotypowanie AML o wartości 6000 pkt. Wartości poszczególnych produktów zostały określone na podstawie opracowania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 30 sierpnia 2021 r. Produkty te dedykowane są dla świadczeniodawców spełniających warunki realizacji dla świadczenia gwarantowanego: Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej metodą molekularną i metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej. Ich rozliczenie natomiast odbywa się zgodnie ze schematem i we wskazaniach określonych w lp. 60 zał. nr 4 do rozporządzenia szpitalnego. W załączniku nr 1b do zarządzenia utworzono natomiast produkty rozliczeniowe: 5.52.01.0001567 Pobyt diagnostyczny do monitorowania minimalnej choroby resztkowej (MRD) - w trybie ambulatoryjnym o wartości 150 pkt oraz 5.52.01.0001568 Pobyt diagnostyczny do monitorowania minimalnej choroby resztkowej (MRD) o wartości 551 pkt, które są możliwe do rozliczenia zgodnie z § 26 pkt 25 zarządzenia.
 • Jednocześnie, umożliwiono ich łączne rozliczenie ze świadczeniem podstawowym z katalogu grup (załącznikiem nr 1a do zarządzenia), a produkt 5.52.01.0001568 Pobyt diagnostyczny do monitorowania minimalnej choroby resztkowej (MRD) umożliwiono do sumowania z produktem 5.53.01.0001473 Znieczulenie ogólne lub dożylne u dziecka. Wprowadzone rozwiązania odpowiadają szczególnym uwarunkowaniom procesu diagnostycznego w leczeniu AML oraz ALL. Z uwagi na fakt, iż finansowanie leczenia dzieci z nowotworami kości, jak i monitorowanie minimalnej choroby resztkowej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej (zadania z zakresu onkologii dziecięcej)zakończyło się z dniem 31 grudnia 2021 r., konieczne jest zapewnienie ich finansowania, jako świadczeń w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, od dnia 1 stycznia 2022 r. w celu zachowania ciągłości ich udzielania i objęcia finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Ponadto, zmiany wprowadzone w załączniku nr 1a do zarządzenia obejmują rozliczanie JGP E02 w zakresie kardiologia wyłącznie dla procedury: ICD-9 37.4999 Inne przezskórne zabiegi naprawcze serca i osierdzia (w związku z tym symetrycznej zmiany dokonano w załączniku nr 3a do zarządzenia).
 • Zmodyfikowano produkty rozliczeniowe dedykowane pobraniom narządowym, zarówno w załączniku nr 1b, jak i 1c do zarządzenia. Ich aktualny kształt i wycena, wynikająca z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów(Dz. U. z 2014 r. poz. 469 z późn, zm.), ma na celu ich prawidłowe sprawozdawanie i finansowanie od dnia 1 stycznia 2022 r., z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez Poltransplant (z wyłączeniem możliwości ewentualnego podwójnego finansowania).
 • Zmiany w obrębie załącznika nr 1b obejmują ponadto umożliwienie rozliczania produktów: 5.52.01.0001541 Hospitalizacja do przezskórnego lub z innego dostępu wszczepiania zastawek serca, 5.52.01.0001542 Hospitalizacja do przezskórnego lub z innego dostępu wszczepiania zastawek serca z powikłaniami*i chorobami współistniejącymi lub ≥ 80 lat w zakresie kardiologia/ kardiologia dla dzieci.

Pełną treść zarządzenia dostępna jest tu TU

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum