• PARTNER SERWISUpartner serwisu

Nintedanib - wyniki badań u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 08 marca 2016 18:41

Zbiorcza analiza oparta na badaniach TOMORROW i INPULSIS (opublikowana w Respiratory Medicine) dostarcza dalszych dowodów na to że Ofev (nintedanib) znacznie obniża ryzyko ostrego zaostrzenia choroby u osób z idiopatycznym włóknieniem płuc (IPF).

Ostre zaostrzenie, nagłe pogorszenie funkcji oddechowych bez ostrzeżenia lub znanej przyczyny jest głównym powodem hospitalizacji osób z IPF. Około połowa osób hospitalizowanych z powodu ostrego zaostrzenia IPF umiera w trakcie hospitalizacji.

Dowody wykazują, że Ofev redukuje ryzyko zgonu i spowalnia postęp choroby o około 50 proc. u różnorodnych grup pacjentów - podała firma Boehringer Ingelheim w informacji dla mediów.

Zbiorcza analiza opiera się na danych fazy II badania TOMORROW i fazy III badań INPULSIS, które razem obejmowały 1231 osób z IPF (723 leczone przy użyciu Ofev, 508 leczonych placebo).

Dane z badań klinicznych stanowiły podstawę do rejestracji Ofev w USA, Europie, Japonii i innych krajach.

Dane łączone z jednego roku wykazały, że:
• Ofev znacznie redukował ryzyko ostrych zaostrzeń IPF - jak zgłaszali lekarze prowadzący, o 47 proc. w porównaniu z placebo;
• mniej osób ogólnie doświadczało ostrego zaostrzenia IPF; odsetek osób z przynajmniej jednym ostrym zaostrzeniem IPF wynosił 4,6 proc. w grupie Ofev i 8,7 proc. w grupie placebo.

- Zmniejszenie ryzyka zaostrzenia jest ważnym celem terapii idiopatycznego włóknienia płuc 
z powodu jego nieprzewidywalności i niszczącego wpływu na przebieg choroby. Nagłe zaostrzenia często prowadzą do śmierci w ciągu kilku miesięcy - powiedział prof. Luca Richeldi z Katedry Medycyny Układu Oddechowego Uniwersytetu Southhampton w Wielkiej Brytanii.

Dodał: - Takie analizy zwiększają pulę dowodów na to, że osoby z IPF żyją dłużej dzięki temu, że ostatnio zarejestrowane leki mają wpływ na przebieg choroby.

W trakcie trwających ponad rok badań Ofev wykazał również pozytywny trend we wszystkich punktach końcowych związanych z przeżyciem:

W porównaniu z placebo, pacjenci przyjmujący Ofev wykazywali:
• zmniejszenie 
 o 30 proc. ryzyka zgonu z każdej przyczyny (p=0,0954);
• o 43 proc. mniejsze ryzyko zgonu w trakcie leczenia (śmiertelność w trakcie leczenia) (p=0,0274);
• zmniejszone o 38 proc. ryzyko śmierci z powodu zaostrzenia lub innej przyczyny oddechowej w porównaniu z placebo (p=0,0779).

Analiza potwierdzała także, że Ofev spowalnia postęp choroby o około 50 proc., co zmierzono przy użyciu rocznego odsetka spadku natężonej pojemności życiowej (FVC). Całkowity dostosowany roczny odsetek spadku nasilonej pojemności życiowej (FVC) wynosił −112,4 ml/rok przy użyciu Ofev i −223,3 ml/rok przy użyciu placebo (różnica: 110,9 ml/rok), co potwierdza korzystny wpływ Ofev na spowolnienie rozwoju choroby.

Profil bezpieczeństwa i tolerancji Ofev w zbiorczej analizie był spójny z wynikami bezpieczeństwa poszczególnych badań TOMORROW i INPULSIS®, a najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym była biegunka.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum