×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

CHOROBY PŁUC

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Dziś Światowy Dzień Astmy. Od 1 maja pozytywne zmiany w refundacji leków

OPRAC. ML • Źródło: RYNEK ZDROWIA/MAT. PRASOWE

Dziś Światowy Dzień Astmy. Od 1 maja pozytywne zmiany w refundacji leków
W Polsce na astmę cierpią ponad 4 miliony ludzi. Fot. Schutterstock

Światowy Dzień Astmy 2022 jest obchodzony w dniu 3 maja pod hasłem „Mniej różnic w dostępie do leczenia astmy!”. Organizatorem wydarzeń z tym związanych jest Globalna Inicjatywa na rzecz Astmy (GINA), powołana przez Światową Organizację Zdrowia.

Dodano: 03 maja 2022, 10:00
  • Światowy Dzień Astmy jest organizowany przez GINA, międzynarodową organizację powołaną w 1993 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
  • WHO i GINA chcą w ten sposób zwrócić uwagę m.in. na konieczność równego dostępu do diagnostyki i leczenia tej choroby niezależnie od statusu ekonomicznego, wieku, miejsca zamieszkania, przynależności etnicznej
  • W Polsce od 1 maja 2022 r. na liście leków refundowanych pojawiły się pozytywne zmiany dla chorujących na astmę

Poprawić skuteczność leczenia astmy

W Polsce od 1 maja 2022 r. na liście leków refundowanych pojawiły się pozytywne zmiany, które mogą wyrównać różnice w dostępie do nowoczesnych terapii polskich pacjentów w porównaniu do chorych z innych krajów Unii Europejskiej.

Z odpłatnością pacjenta 30 proc. refundowane będą dwie wziewne terapie trójskładnikowe stanowiące połączenie glikokortykosteroidu, długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych, inaczej leku antycholinergicznego oraz długo działającego beta2-mimetyku . Zastosowanie  tej terapii  pozwala na poprawę compliance (stosowanie się do zaleceń lekarza) i podnosi skuteczność leczenia astmy .

Z kolei w programie lekowym u pacjentów z astmą ciężką nie trzeba będzie przerywać terapii biologicznej po dwóch latach jej stosowania, ponieważ nowe zapisy ministerialne umożliwią kontunuację leczenia tak długo jak pacjent będzie potrzebował, a terapia będzie przynosiła korzyści terapeutyczne.

Ujednolicono także kryteria włączenia do terapii biologicznej dla wszystkich trzech (omalizumab, mepolizumab, benralizumab) dotychczas stosowanych w ramach programu leków (obniżono poziom eozynofilii w kryteriach) oraz usunięto przeciwwskazania do leczenia biologicznego dla osób stosujących jednoczesną terapię lekami immunosupresyjnymi, przeciwnowotworowymi, wlewami z immunoglobulin lub innymi lekami biologicznymi. W programie znalazł się kolejny lek biologiczny dupilumab.

Informacje po polsku i po ukraińsku

Dobrym przykładem wyrównywania różnic w dostępie do edukacji na temat astmy i jej leczenia jest inicjatywa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, która zamieściła na swojej stronie ulotkę edukacyjną  w języku ukraińskim skierowaną do pacjentów z astmą i ich opiekunów przybywających do Polski z Ukrainy.

W ulotce znalazły się informacje na temat tego, co  należy robić w razie zaostrzenia astmy (gdy pojawi się duszność i trudności w oddychaniu) – w tym, między innymi, jak powinien być wyposażony pacjent, aby móc prawidłowo leczyć zaostrzenie astmy. Zamieszczono w niej również krótkie zalecenia jak unikać zaostrzeń choroby. Jedną z ważnych informacji jest konieczność ustalenia z lekarzem prowadzącym pacjenta planu leczenia astmy .

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że w 2019 r. na świecie żyło 262 mln ludzi chorych na astmę, a choroba ta była przyczyną 461 tys. zgonów . W Polsce na astmę cierpią ponad 4 mln osób, ale połowa z nich nie ma postawionego rozpoznania i nie jest leczona.

Astma jest heterogenną chorobą, która charakteryzuje się przewlekłym procesem zapalnym w dolnych drogach oddechowych (oskrzelach i płucach) . Do objawów choroby zalicza się: świsty słyszalne przy oddychaniu, duszność, kaszel, ucisk w klatce piersiowej.

W leczeniu astmy preferowane jest u młodzieży i dorosłych stosowanie niskiej dawki wziewnego glikokortykosteroidu (którego zadaniem jest łagodzenie stanu zapalnego) razem z lekiem rozszerzającym oskrzela - długodziałającym beta2-mimetykiem. Jeśli to nie pozwala kontrolować objawów astmy dokłada się kolejne leki.

Astma oskrzelowa słabo kontrolowana w Polsce

Dzięki przestrzeganiu zaleceń lekarskich większości chorych na astmę może uzyskać kontrolę objawów choroby. Jednak w Polsce jedynie 30 proc. pacjentów ma dobrze kontrolowaną astmę oskrzelową (niezależnie od stopnia ciężkości).  Aż u 70 proc. pacjentów kontrola astmy nie jest wystarczająca lub nie ma jej wcale.

Jak oceniają eksperci wynika to w dużym stopniu z nieprzestrzegania zaleceń lekarskich (tzw. niski compliance), tj. niestosowania przez chorych leczenia przeciwzapalnego (kortykosteoridy), przy jednoczesnym nadużywaniu leków ratunkowych.

Od 3 do 10 proc. chorych na astmę ma ciężką postać tej choroby. GINA definiuje astmę ciężką jako astmę, której nie da się kontrolować mimo przyjmowania optymalnej wysokiej dawki glikokrtykosteroidu wziewnego i długodziałającego beta2-mimetyku (LABA) oraz leczenia innych czynników, które się przyczyniają do wystąpienia objawów.

Pacjenci, którzy cierpią na astmę ciężką, niekontrolowaną, doświadczają objawów dziennych i nocnych istotnie ograniczających ich codzienną aktywność życiową. Częściej doświadczają ciężkich zaostrzeń astmy, częściej muszą korzystać z doraźnej pomocy pogotowia ratunkowego i szpitalnych oddziałów ratunkowych, częściej też z powodu astmy są hospitalizowani. Ryzyko zgonu z powodu astmy w tej grupie jest najwyższe.

Postęp w leczeniu astmy ciężkiej pozwala kontrolować tę chorobę u coraz większej liczby pacjentów. Ogromną rolę w skutecznym leczeniu astmy ciężkiej odgrywają leki biologiczne, dobierane ze względu na mechanizm leżący u podłoża choroby.

Zalicza się tu: omalizumab dla pacjentów z niekontrolowaną alergiczną astmą umiarkowaną lub ciężką, dupilumab dla pacjentów z astmą z zapaleniem typu 2, oraz dwa leki stosowane w leczeniu ciężkiej astmy eozynofilowej – mepolizumab  i benralizumab. Astma eozynofilowa to astma, w której za stan zapalny odpowiadają eozynofile. Ma ona szczególnie ciężki przebieg .

Dzięki zmianom w programie lekowym dla chorych na astmę ciężką zwiększy się dostępność leczenia biologicznego dla tej grupy pacjentów w Polsce.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    POLECAMY W PORTALU