Magazyn "Rynek Zdrowia"

 • Ukazuje się od stycznia 2005 r.
 • Nakład - 12 000 egz. (kontrolowany przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy).
 • Objętość magazynu: 80-100 stron.
 • Dystrybucja: prenumerata redakcyjna oraz sprzedaż otwarta. Gwarantujemy 100-procentowe rozpowszechnianie. Dzięki prenumeracie docieramy bezpośrednio do naszych Czytelników.

Magazyn Rynek Zdrowia dociera do najbardziej opiniotwórczych kręgów środowiska medycznego:

 • dyrektorów szpitali, ordynatorów, lekarzy uczestniczących w dyskusji o systemie opieki zdrowotnej
 • szefów klinik i przychodni
 • przedstawicieli branży farmaceutycznej i innych dostawców obsługujących placówki służby zdrowia
 • inwestorów oraz uczestników rynków finansowych
 • przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej, polityków, decydentów wpływających na funkcjonowanie służby zdrowia.

Konferencje Rynku Zdrowia

Redakcja Rynku Zdrowia, wraz z wydawcą - Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości SA - są także organizatorami konferencji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania rynku medycznego w Polsce. Nasze konferencje, m.in.: doroczne Forum Rynku Zdrowia oraz cykl konferencji, stały się wydarzeniami szeroko komentowanymi w środowisku medycznym.

Branża nas ceni

Na zlecenie wydawcy kilkukrotnie prowadzono badania, których celem było poznanie czytelnictwa tytułu oraz profilu czytelników. W badaniu realizowanym metodą telefoniczną w studiu CATI firmy Dendrite MediCall (2006r., krótko po uruchomieniu tytułu) wzięło udział 500 respondentów:

 • 200 przedstawicieli kadry zarządzającej placówkami lecznictwa zamkniętego
 • 190 przedstawicieli kadry zarządzającej placówkami lecznictwa otwartego
 • 110 lekarzy posiadających praktykę prywatną.

Odpowiadając na pytanie: "Które z czasopism medycznych czyta Pan/Pani najczęściej?", respondenci usytuowali Rynek Zdrowia na siódmym miejscu, a więc już na starcie wyprzedziliśmy wiele znacznie dłużej ukazujących się tytułów. Natomiast stali czytelnicy Rynku Zdrowia ocenili nasze czasopismo lepiej od badanych konkurentów. Uważają oni Rynek Zdrowia za bardziej wiarygodny, ciekawszy i atrakcyjniejszy graficznie.

W innym badaniu na pytania odpowiadali przedstawiciele branży farmaceutycznej. Wśród najbardziej poczytnych czasopism w tej grupie odbiorców Rynek Zdrowia znalazł się na piątym miejscu - czytało go 17% ogółu respondentów.

Kontakt z redakcjami magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl

WYSZUKAJ W TREŚCI MAGAZYNU