LIPIEC 2016

 • Ostry dyżur

  Ta ustawa ograniczy przekształcenia szpitali

  Posłowie przegłosowali 10 czerwca nowelizację ustawy o działalności leczniczej, która m.in. w istotny sposób ograniczy możliwości dalszej komercjalizacji szpitali - przekształcania SPZOZ-ów w spółki kapitałowe.

 • Pielęgniarki protestują przeciwko planowanym zmianom w POZ

  Przygotowywana ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej uniemożliwi pacjentom wybór pielęgniarki i położnej, a także ograniczy dostęp do części świadczeń - przekonywały pielęgniarki protestujące 29 czerwca przed budynkiem Ministerstwa Zdrowia.

 • Wyższe stawki dla lekarzy rodzinnych za leczenie starszych pacjentów

  Lekarze rodzinni porozumieli się z NFZ i podpiszą umowy na drugą połowę roku. Fundusz zagwarantował im m.in. wyższe stawki za leczenie osób w wieku powyżej 65 lat. Lekarze rodzinni spodziewają się, że będą mieć więcej starszych pacjentów, bo tylko oni mogą przepisywać im bezpłatne leki.

 • Raport

  75 mln zł na placówki i mieszkania dla niesamodzielnych

  Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji związanych z tzw. infrastrukturą usług społecznych. Można je składać od 11 do 18 lipca 2016 r. i otrzymać jednorazowe wsparcie od 500 tys. do 7,5 mln zł.

 • Kiedy pakiet senioralny wejdzie w życie?

  Minister zdrowia KONSTANTY RADZIWIŁŁ podczas seminarium w Najwyższej Izbie Kontroli w listopadzie ub. roku zapowiedział, że resort przygotowuje pełen pakiet rozwiązań, gwarantujących wsparcie dla seniorów. Minęło osiem miesięcy od tej deklaracji. Sprawdzamy, jak wygląda stan przygotowań do wdrożenia „pakietu senioralnego”.

 • Nie wszystkich stać na usługę premium

  Duże zapotrzebowanie na ośrodki dla osób starszych w Polsce mocno kontrastuje z wątłą w gruncie rzeczy ofertą opieki długoterminowej i pomocy społecznej. Tę lukę coraz częściej wypełniają prywatne domy seniora i ośrodki opiekuńczo-lecznicze. Potencjalny krąg odbiorców jest szeroki, ale kieszeń emeryta nie jest zbyt głęboka. Na co liczą inwestorzy?

 • Bez rehabilitacji nie ma geriatrii

  Przez szereg lat pracowałem we francuskim Lyonie. Ta aglomeracja, licząca ok. miliona mieszkańców, ma 1300 łóżek geriatrycznych. Jedynie 200-300 z nich to tzw. ostra geriatria - reszta to rehabilitacja geriatryczna. W Polsce taką rehabilitację trzeba dopiero wdrożyć. Jej bazą mogłyby być oddziały internistyczno-geriatryczne, ZOL-e, a nawet sanatoria - mówi prof. TOMASZ KOSTKA, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii.

 • Do sukcesu tego projektu jest daleko

  Ministerstwo Zdrowia podpisało w czerwcu br. pierwsze sześć umów na dofinansowanie tworzenia dziennych domów opieki medycznej dla osób starszych. W sumie w całym kraju ma ich powstać 54. Czy ten program przyczyni się do upowszechnienia tego rodzaju opieki nad seniorami w Polsce? Według ekspertów nie jest to jeszcze przesądzone.

 • Wywiad

  Reklama leków OTC i suplementów pod kontrolą

  Nasze rozumienie zapowiadanych ograniczeń w reklamie telewizyjnej leków OTC i suplementów diety jest takie, że nie dojdzie do ograniczenia możliwości promocji, ale raczej będzie bardziej ścisła kontrola treści - ocenia SZYMON KOMOROWSKI*, menedżer w firmie analitycznej IMS Health, zajmujący się doradztwem strategicznym i operacyjnym dla firm z sektora farmaceutycznego.

 • Farmacja

 • Refundacja terapii w SM, raku piersi i czerniaku

  Na obowiązującej od 1 lipca br. liście refundacyjnej znalazły się m.in. nowe substancje stosowane przy leczeniu stwardnienia rozsianego (SM), czerniaka skóry lub błon śluzowych oraz raka piersi. W sumie na listę refundacyjną wpisano 107 nowych produktów.

 • Usługi medyczne

  Potrzebne są zmiany w organizacji leczenia

  Zwiększenie możliwości diagnostyki ambulatoryjnej, usprawnienie systemu leczenia biologicznego oraz zmiany w szkoleniu specjalizacyjnym - te rozwiązania są niezbędne do wprowadzenia w reumatologii.

 • Schizofrenia stygmatyzuje i wyklucza

  Na schizofrenię cierpi ok. 400 tys. Polaków. Tę liczbę trzeba pomnożyć przez 10, bo jak mówią psychiatrzy, tyle osób z otoczenia chorego odczuwa skutki jego choroby. Mamy więc do czynienia z ogromną populacją ludzi dotkniętych pośrednio lub bezpośrednio schizofrenią.

 • Wymogi bardziej realne, problemy pozostały

  Tylko co czwarty oddział ortopedyczny w kraju spełnia dziś wymogi rozporządzenia ministra zdrowia z 2014 r., pozwalające na otrzymanie kontraktu dotyczącego wszczepiania endoprotez. Rygorystyczne przepisy miały wejść w życie 1 lipca br. Na szczęście dla pacjentów okres dostosowawczy przesunięto do 1 stycznia 2018 r.

 • Gdy jedni tną koszty, inni amputują

  Utworzenie centralnego rejestru operacji naczyniowych, umieszczenie chirurgii naczyniowej wśród priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej, a także zapewnienie optymalnej liczby ośrodków chirurgii naczyniowej w województwach - to tylko niektóre zmiany w tej dziedzinie medycyny, które proponują eksperci.

 • Wytyczne w profilaktyce chorób układu krążenia

  24 maja 2016 r. ogłoszono nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące profilaktyki chorób układu krążenia. Rozwiązania te już kilkanaście godzin później weszły do katalogu zaleceń Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - podkreśla prof. PIOTR JANKOWSKI, przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia PTK.

 • Jakie kryteria najlepsze dla pacjenta?

  Czy istnieją czynniki predykcyjne pozwalające wskazać pacjentów, którzy odniosą największą korzyść z leczenia biologicznego? Czy takie leczenie można przerwać? Konsensus w tej sprawie znaleźli specjaliści uczestniczący w dyskusji podczas 35. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych.

 • Przegląd

  Szkolenia antyterrorystyczne, zapasy leków i krwi

  Lekarze na szkoleniach antyterrorystycznych i kursach językowych, dodatkowe łóżka szpitalne, zapasy leków i krwi, specjalny most powietrzny - trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i Częstochowie.

 • W Katowicach powstała enklawa z mieszkaniami dla seniorów

  Trzy 5-kondygnacyjne budynki, przystosowane dla osób starszych i poruszających się na wózkach tworzyć będą tzw. Enklawę Kryształową na katowickim osiedlu Bażantowo. Pierwszy obiekt z 26 mieszkaniami oficjalnie zaprezentowano 13 czerwca.

 • Jubileuszowa edycja konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy

  Naukowa Fundacja Polpharmy obchodzi w tym roku 15-lecie swojej działalności. Laureaci tegorocznej edycji konkursu na finansowanie projektów z zakresu medycyny i farmacji dołączyli do grona finalistów, które obecnie liczy już 65 zespołów badawczych.

 • Komentarze

  Zakaz dywidendy narusza swobodę przedsiębiorczości

  Redukcja zadłużenia szpitali wymaga przede wszystkim poprawy ich kondycji finansowej. Oczywiście na efektywność finansową zakładów leczniczych wpływają wszelkie instrumenty zarządcze oraz poprawiające nadzór właścicielski, zatem zwiększenie nadzoru nad SPZOZ należy ocenić pozytywnie.

 • Każdy duży szpital powinien mieć swoje laboratorium

  Nie w każdym przypadku jestem przeciwna outsourcingowi. Jeśli uznamy, że można się na niego zdecydować, należy rozumnie zawrzeć kontrakt z firmą zewnętrzną. Trzeba przeanalizować, które badania należy zgodnie z umową zrobić na cito, a które w normalnym trybie. Niestety, bardzo często w kontraktach nie są zawarte klauzule, co należy zrobić i kiedy. To jeden z ważniejszych zarzutów pod adresem zewnętrznych laboratoriów.

 • Finanse i zarządzanie

  Same szpitalne łóżka nie leczą

  Resort zdrowia chce do końca 2016 r. przedstawić mapy potrzeb zdrowotnych dla kolejnych świadczeń. Mają precyzyjniej niż opublikowane mapy dla szpitalnictwa określać zapotrzebowanie na świadczenia w wybranych specjalnościach i m.in. wskazać, które z procedur mogą być szerzej wykonywane ambulatoryjnie, czyli tym samym taniej - bez konieczności hospitalizacji.

 • Zadłużenie szpitali: co przyniesie ustawa dekomercjalizacyjna?

  Skierowana już do prezydenckiego podpisu nowelizacja ustawy o działalności leczniczej od początku była nazywana ustawą dekomercjalizacyjną, bo tak określono jej główny cel. Dlatego, jak sądzą eksperci, wprowadzone nią zmiany nie będą miały istotnego wpływu na poziom zadłużenia szpitali.

 • Laboratorium i szpital - razem czy osobno

  Wystąpiłem do Ministerstwa Zdrowia, aby wsparło nasze starania o to, by w ustawie o działalności leczniczej zawrzeć zapis, że laboratoria są integralną częścią szpitala - powiedział 8 czerwca br. prof. MACIEJ SZMITKOWSKI, konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. - To jest nasza walka przeciwko outsourcingowi - dodał.

 • Pracodawcy RP w sprawie laboratoriów: liczy się jakość, nie właściciel

  Organizacja Pracodawcy RP przekonuje, że outsourcing w diagnostyce laboratoryjnej nie jest zły, jeśli jest wyższej jakości i w dodatku przynosi szpitalowi oszczędności. Nie ma bowiem żadnego uzasadnienia posiadania własnego laboratorium, jeśli ze względu na skalę działania czy też brak środków na inwestycje jest ono niższej jakości.

 • Wyroby medyczne

  Kiedy pacjent będzie dopłacał do wyrobu medycznego?

  Przedstawiony 15 czerwca projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej zakłada rewolucyjne zmiany. Jednym z ich ważniejszych celów jest wprowadzenie nowego systemu finansowania wyrobów medycznych, wzorowanego na mechanizmie refundacji leków. Projekt jest ostro krytykowany m.in. przez przedsiębiorców.

 • Technologie informacyjne

  Pacjent ma większy wybór

  Rozmowa z PAWŁEM SIECZKIEWICZEM, współzałożycielem platformy Telemedi.co, umożliwiającej zdalne konsultacje z lekarzami. Prezentacja tego systemu była jedną z trzech wyróżnionych podczas European Start-up Days, imprezy towarzyszącej VIII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu (Katowice, 18-20 maja 2016 r.), w której wzięło udział ponad 100 polskich start-upów.

 • Polityka zdrowotna

  Raport o absurdach w ochronie zdrowia - co z nim zrobi minister?

  Powołany przez ministra zdrowia ekspercki zespół do opracowania raportu nt. możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej sporządził dokument liczący 130 stron, w tym 95 stron tabelek. Trafi na półkę czy będzie przydatnym orężem w walce z biurokracją?

 • Zapowiada się długie pożegnanie ze składką

  Minister zdrowia jest w szachu. Po proteście pielęgniarek z Centrum Zdrowia Dziecka premier BEATA SZYDŁO poleciła mu przedstawić koncepcję zmian w służbie zdrowia. Jej głównym założeniem ma być finansowanie sektora zdrowia z budżetu, tymczasem w podatkach szykuje się rewolucja. Ale dopiero w 2018 r.

 • Brexit: nie będzie masowego powrotu polskich lekarzy i pielęgniarek z Wysp

  23 czerwca br. w referendum 51,9% Brytyjczyków opowiedziało się za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. - Wola ludu jest instrukcją, która musi być respektowana - skomentował wyniki brytyjski premier David Cameron. Czy Brexit spowoduje, że do Polski będą wracać m.in. nasi lekarze? Nic na to nie wskazuje.

 • Jak Holendrzy wprowadzali dobre zmiany w ochronie zdrowia

  W 2015 roku Holandia po raz kolejny znalazła się na szczycie rankingu Euro Health Consumer Index, w którym eksperci monitorują jakość opieki medycznej w krajach europejskich. To między innymi efekt długofalowej polityki zdrowotnej państwa, wokół której udało się zbudować konsensus polityczny.

WYSZUKAJ W TREŚCI MAGAZYNU

PRENUMERATA RYNKU ZDROWIA

 • Prenumerata roczna już od 80 złotych!
 • Zniżki przy prenumeracie wielu egzemplarzy
 • Specjalna wersja dla lekarzy i farmaceutów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.