CZERWIEC 2016

 • Raport

  Dlaczego warto inwestować w systemy informacyjne

  Mimo wciąż istniejących trudności - m.in. finansowych i prawnych - oraz, być może, kolejnego przesunięcia terminu obligatoryjności elektronicznej dokumentacji medycznej, trudno mieć wątpliwości co do potrzeby inwestowania w infrastrukturę zapewniającą prowadzenie w lecznicach dokumentacji wyłącznie w formie cyfrowej, a także w inne rozwiązania IT.

 • Czy nadchodzi godzina zero?

  Odpowiedź na pytanie o stan przygotowań do wdrożenia powszechnej, obowiązkowej elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w polskich placówkach ochrony zdrowia nie jest jednoznaczna. Jeszcze trudniej rozstrzygnąć, czy należy, po raz kolejny, przedłużyć okres przejściowy, z możliwością prowadzenia dokumentacji zarówno w formie cyfrowej, jak i tradycyjnej?

 • Czy nowy harmonogram rozwiąże stare problemy?

  Eksperci wypowiadający się w naszym raporcie dotyczącym informatyzacji placówek medycznych wskazują, że jedną z ważniejszych przyczyn opóźnienia we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) jest zamieszanie towarzyszące realizacji projektu P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych).

 • Zamieniliśmy długopis na klawiaturę

  Spotykam się coraz częściej z pytaniem, czy koordynowaną opiekę medyczną nad pacjentem można wdrożyć bez technologii informacyjnych? Przede wszystkim bardziej właściwym określeniem jest koordynowana opieka zdrowotna, a nie tylko medyczna.

 • Międzynarodowy sondaż: technologie mobilne w szpitalach

  Urządzeń mobilnych najczęściej używają pielęgniarki (80%) oraz co drugi lekarz - wynika z sondażu* przeprowadzonego wśród 125 przedstawicieli działów IT w szpitalach brytyjskich, francuskich, niemieckich i włoskich.

 • Regionalne uzupełnienia krajowego systemu

  Przykładów regionalnych projektów w zakresie wdrażania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia jest już naprawdę sporo. Jakie są możliwości, a zarazem warunki udanej integracji takich - najczęściej wojewódzkich - platform w ramach krajowego projektu P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych)?

 • Wywiad

  Z "drobienia" specjalizacji nic dobrego nie wynika

  Sam jestem lekarzem i chciałbym, aby moi młodsi koledzy - rezydenci naprawdę godnie zarabiali. Kiedy kończyłem studia, byłem w podobnej sytuacji. Pamiętam swoje początki jako lekarza stażysty, kiedy bardzo trudno było związać koniec z końcem - mówi JAROSŁAW PINKAS, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

 • Finanse

  Jedni leczą, inni zarabiają?

  Spijanie śmietanki i wybieranie rodzynków, czyli nastawienie się na usługi dające zysk. Taki stereotyp przylgnął do sektora prywatnego w naszej ochronie zdrowia. Jest uzasadniony? To pytanie staje się znowu aktualne za sprawą planowanych przepisów mających powstrzymać komercjalizację szpitali.

 • Lekarz ZUS przyzna pacjentowi rekompensatę za błędy medyczne?

  Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych poradzi sobie z rozpatrywaniem wniosków o ustalenie uszczerbku na zdrowiu wynikającego z wypadku medycznego? Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ustawą, która ma zmienić system rekompensat za błędy związane z leczeniem i powierzyć lekarzom orzecznikom ZUS wyznaczanie wysokości wypłat.

 • Prawo

 • Farmacja

  Jedyny taki ośrodek i potrójny jubileusz

  Przemysł związany z ochroną zdrowia tworzy ok. 10% PKB całej Unii Europejskiej, co świadczy o jego znaczeniu i wielkości - mówił ERIK PLAS, dyrektor zarządzający MSD Polska Sp. z o.o., podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (Katowice, 18-20 maja 2016 r.).

 • Nowelizacja lekowych ustaw tuż-tuż

  Nie zamierzamy zakazywać reklam leków i produktów leczniczych, ale będziemy walczyć z fałszywymi informacjami w reklamach - zapowiedział wiceminister zdrowia KRZYSZTOF ŁANDA. Jak dodał, resort przygotowuje głębokie zmiany w ustawie refundacyjnej i Prawie farmaceutycznym.

 • Usługi medyczne

  Genetyka w czerniaku

  Pojawienie się w leczeniu czerniaków nowej terapii, skierowanej na konkretną zmianę genetyczną, spowodowało konieczność wykonania analizy molekularnej i oznaczania statusu genu w DNA pochodzącym z tkanki nowotworowej - mówi dr n. med. AGNIESZKA DANSONKA-MIESZKOWSKA z Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Pracowni Genetyki Nowotworów Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 • Jak leczyć pacjentów z chłoniakami opornych na chemioterapię?

  Większość pacjentów z chłoniakami udaje się wyleczyć chemioterapią, ale problem stanowi leczenie chorych opornych na chemioterapię lub z wysokim ryzykiem nawrotu choroby - mówili 24 maja br. specjaliści podczas warsztatów dla dziennikarzy "Chłoniak - nowotwór możliwy do wyleczenia".

 • Neurolodzy apelują o zmiany

  Kryteria kwalifikacji ograniczają chorym na stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) dostęp do programów lekowych. Dlatego Polskie Towarzystwo Neurologiczne podjęło trud urealnienia tych kryteriów, kierując swoją propozycję do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. To, czy zmiany zostaną wprowadzone, zależy teraz wyłącznie od decydentów.

 • Burza po planach obniżenia wycen w kardiologii

  Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ostrzega przed obniżeniem taryf dla kardiologii inwazyjnej, co - według PTK - grozi wzrostem liczby zgonów z powodu zawałów serca. MILENA KRUSZEWSKA, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Zdrowia, odpowiada, że wyceny zostaną dostosowane do rzeczywistych kosztów. MZ zapowiada, że nie tylko w kardiologii.

 • Wykorzystajmy potencjał polskiej urologii

  Nasi urolodzy są elitą na świecie w swej dziedzinie. Niestety, w Polsce ich potencjał blokuje niedofinansowanie metod diagnozowania i leczenia - mówi w wywiadzie dla Rynku Zdrowia prof. PIOTR CHŁOSTA, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Urologii UJ CM w Krakowie.

 • Inwestujmy w profilaktykę i ochronę środowiska

  Choroby cywilizacyjne są m.in. efektem zdobyczy współczesności, które doprowadziły do tego, że żyjemy średnio o osiem lat dłużej. Naraziliśmy się jednocześnie na dłuższą ekspozycję na działanie szkodliwych czynników środowiska, co doprowadziło do zwiększenia zachorowań na nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, płuc czy cukrzycę - podkreślali eksperci podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

 • Wytyczne są, ale nie wszyscy je znają

  Istnieją rekomendacje międzynarodowych towarzystw naukowych, takich jak European Society for Medical Oncology, The National Comprehensive Cancer Network czy towarzystw krajowych, np. Polskiej Unii Onkologii czy Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, dotyczące zasad postępowania z pacjentką z rakiem szyjki macicy, ale nie są one stosowane we wszystkich placówkach - mówi prof. nadzw. dr hab. PAWEŁ BLECHARZ, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej krakowskiego oddziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 • Przegląd

  To ich wersja ustawy wejdzie w życie

  Projekt nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, przyjęty przez sejmową Komisję Zdrowia, nie trafił pod obrady Sejmu w czasie umożliwiającym zablokowanie wejścia w życie uchwalonych już regulacji dla tej profesji. Tym samym od 31 maja obowiązuje ustawa w wersji popieranej przez fizjoterapeutów.

 • Występują duże dysproporcje

  Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na dysproporcje w wycenie przez NFZ świadczeń kardiologii inwazyjnej i zachowawczej. Stawki wypłacane za leczenie zachowawcze nie pokrywają jego kosztów - informuje NIK. W ocenie NIK pięcio-, sześciokrotnie wyższe kwoty za leczenie inwazyjne sprawiają, że placówki, zwłaszcza te niepubliczne, koncentrują się na udzielaniu tych świadczeń i chętnie przejmują szpitalne oddziały kardiologii.

 • Doskonalili procedury neuroradiologii interwencyjnej u pacjentów z tętniakami mózgu

  W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju prof. LAURENT SPELLE z Francji wraz z miejscowymi specjalistami przeprowadził zabiegi u pacjentów z tętniakami mózgu. Przyjazd tego wybitnego lekarza był okazją dla personelu medycznego jastrzębskiej lecznicy, aby doskonalić swoje umiejętności i uczyć się od najlepszych specjalistów w dziedzinie neuroradiologii.

 • Komentarze

  Dlaczego młodzi lekarze nie chcą być chirurgami

  Dzisiaj, przynosząca kiedyś duży prestiż specjalizacja z chirurgii ogólnej, nie jest w żaden sposób atrakcyjna dla młodych lekarzy. Jest obecnie specjalizacją wysoce deficytową, co budzi wielki niepokój, gdyż niedostatek lekarzy, szczególnie w tej dziedzinie medycyny, bezpośrednio przekłada się na zagrożenie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

 • W trakcie wyborów nie ma równych i równiejszych

  Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy (Warszawa, 13-14 maja 2016 r.) przytłaczającą większością głosów odrzucił propozycję zmian zwiększających wpływ lekarzy dentystów na to, kto będzie ich reprezentował w organach wybieranych przez delegatów podczas zjazdu lekarzy.

 • Finanse i zarządzanie

  Weryfikacja pilnych skierowań skróci kolejki do specjalistów

  Czy wszystkie skierowania do specjalisty z adnotacją "pilne" rzeczywiście dotyczą pacjentów, którzy nie powinni długo czekać na wizytę? Praktyka dowodzi, że ten tryb bywa nadużywany. Być może rozwiązaniem byłoby wdrożenie i stosowanie medycznych kryteriów "pilności".

 • Szpitalne strachy. Tego boją się dyrektorzy

  "Zarządzanie szpitalami, czyli oblicza bezpieczeństwa" - pod tym hasłem toczyła się jedna z sesji, które zorganizowano w ramach VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (Katowice, 18-20 maja 2016 r.).

 • Opieka koordynowana - jak się za nią zabrać?

  Koordynowana opieka medyczna - co rozumieć pod tym pojęciem i jak w oparciu o nią organizować system ochrony zdrowia, by pacjenci odnieśli największą korzyść? Odpowiedź na takie pytanie próbowali znaleźć uczestnicy sesji "Koordynowana opieka medyczna - od diagnozy do rehabilitacji" odbywającej się podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

 • Wyroby medyczne

  Powstała biała księga wyrobów medycznych

  Według szacunków, w Europie dopuszczonych jest do obrotu ok. pół miliona wyrobów medycznych, z czego lwią część stanowią wyroby do zaopatrzenia indywidualnego. Tak ogromna liczba wyrobów sprawia, że ich odpowiedni dobór, na skutek małej wiedzy, stanowi ogromny problem.

 • Polityka zdrowotna

  Życzmy sobie powrotu do zdrowia i pracy

  Ponowne zatrudnianie osób, które na skutek chorób przewlekłych musiały przerwać pracę, jest realne, jednak bardzo wiele musi się zmienić m.in. w otoczeniu prawnym medycyny pracy - mówili eksperci podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

 • Skończmy z chodzeniem po pieczątkę

  Współczesna medycyna pracy, jako jeden z elementów systemu ochrony zdrowia, wymaga wielu zmian systemowych. Uczestnicy sesji "Medycyna pracy - w poszukiwaniu współczesnego modelu", w ramach VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2016), podkreślali, że obowiązujące dzisiaj w tym zakresie przepisy są archaiczne.

 • Kto odważy się użyć map zdrowotnych

  Struktura łóżek i oddziałów szpitalnych w Polsce może niebawem przejść prawdziwą rewolucję. Czy swoistym zapalnikiem okażą się opublikowane niedawno przez resort zdrowia mapy potrzeb w zakresie leczenia szpitalnego? Nie brakuje opinii, że w tej materii na razie niewiele się zmieni.

 • Samorządy na razie nie planują kupowania świadczeń zdrowotnych

  Samorządowcy nie ukrywają, że rozwiązanie dotyczące fakultatywnego zakupu świadczeń opieki zdrowotnej przez samorządy, zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw (konsultacje społeczne projektu zakończyły się 5 maja), jest dla nich nie do przyjęcia.

 • Zdrowy szpital

  Bakterie coraz bardziej lekooporne - możemy jeszcze z nimi wygrać

  Specjaliści apelują do szpitali o wzmożoną kontrolę zakażeń. To efekt majowej serii zakażeń w mazowieckich lecznicach wywołanych przez Klebsiella pneumoniae typu New Delhi (NDM) - bakterii odpornej nawet na działanie antybiotyków ostatniej szansy. Eksperci ostrzegają przy tym, że to nie jest jedyny drobnoustrój, wobec którego lekarze pozostają bezsilni.

 • Grupy zakupowe mają przyszłość

  Wspólne zakupy dokonywane są w celu obniżenia kosztów i polegają m.in. na porozumieniu się szpitali w sprawie określenia wolumenu towarów i wyznaczeniu lidera grupy. To narzędzie nie jest w Polsce stosowane tak często, jak w wielu innych krajach.

WYSZUKAJ W TREŚCI MAGAZYNU

PRENUMERATA RYNKU ZDROWIA

 • Prenumerata roczna już od 80 złotych!
 • Zniżki przy prenumeracie wielu egzemplarzy
 • Specjalna wersja dla lekarzy i farmaceutów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.