MAJ 2016

 • Ostry dyżur

  Ubezpieczenia zdrowotne dla wszystkich?

  Według ministra zdrowia KONSTANTEGO RADZIWIŁŁA obowiązujący w Polsce od 1999 r. system ubezpieczeń zdrowotnych wypchnął na margines systemu ochrony zdrowia 2,5 mln obywateli polskich, którzy z różnych powodów nie są ubezpieczeni. Zapowiedział, że jeszcze przed wakacjami będą znane założenia do ustawy, która ma to zmienić.

 • O przyszłości psychiatrii w Polsce

  Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010-2015 miał przynieść rewolucję w opiece nad pacjentami. Przyniósł 15-procentowy wzrost wydatków na psychiatrię, co zadłużonym szpitalom i tak nie pozwala się bilansować, pewną poprawę w dostępności do świadczeń, chociaż kolejki nie zniknęły. Nieco zwiększyła się liczba specjalistów, ale braki kadrowe w psychiatrii dalej są potężne.

 • Bilans informatyzacji ochrony zdrowia

  Od kilku lat trwają prace nad projektem P1, którego celem jest budowa elektronicznej platformy umożliwiającej gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Po objęciu kierownictwa resortu zdrowia KONSTANTY RADZIWIŁŁ poinformował, że opóźnienia w realizacji tego projektu są tak duże, że dokończenie go w planowanym zakresie jest praktycznie niemożliwe.

 • Raport

  In vitro bez publicznego finansowania

  W Łodzi powstaje pierwsza rządowa klinika diagnostyki i leczenia niepłodności. Ma być ilustracją tego, nad czym pracuje zespół ds. projektu programu z zakresu zdrowia prokreacyjnego.

 • Czas na nowy koszyk świadczeń

  Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło prace nad poważnymi zmianami w koszyku świadczeń gwarantowanych. Do tego zadania powołany został specjalny zespół ekspertów. Celem jego działania jest uporządkowanie koszyka, w którym - zdaniem resortu - panuje chaos.

 • Podstawowa opieka zdrowotna: wreszcie powstaje strategia?

  Na początku 2016 r. minister zdrowia powołał zespół pracujący nad zmianami w podstawowej opiece zdrowotnej. 23 marca zmieniły się jego nazwa i cel. "Opracowanie projektu założeń", zarządzeniem ministra z 23 marca, zostało przekształcone w "opracowanie strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej".

 • Wygrajmy z biurokracją i absurdami

  W Ministerstwie Zdrowia działa już ponad 20 zespołów pracujących nad zmianami w bardzo różnych zakresach funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Wybrane ustalenia i propozycje kilku z tych gremiów prezentujemy w naszym majowym raporcie. Niektóre zespoły mają za sobą dopiero pierwsze, organizacyjne spotkania.

 • To nie będzie fasadowa ustawa

  Prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty to duże wyzwanie. Mamy już ustawę o izbach aptekarskich. Nie chcemy, aby obok siebie funkcjonowały dwa akty prawne, dlatego warto zastanowić się nad stworzeniem jednej kompleksowej regulacji - mówi MICHAŁ BYLINIAK, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i członek ministerialnego zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

 • Wywiad

  Państwo powinno reagować na reklamę niosącą fałszywe treści

  Zaproponujemy zmiany ustawowe dotyczące kontroli reklam (m.in. leków - red.). Nie będzie to jednak kontrola a priori, prewencyjna, jak jest na przykład w Belgii, ale a posteriori, czyli następcza. Ministerstwo Zdrowia powinno walczyć z kłamstwem w przekazie medialnym i mieć do tego skuteczne narzędzia - mówi nam w wywiadzie wiceminister zdrowia KRZYSZTOF ŁANDA.

 • Finanse

  Zamiast polisy będzie składka na poszkodowanego pacjenta

  Nie będzie obowiązku wykupywania przez podmioty lecznicze ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Będzie za to fundusz wypadkowy, z którego mają być wypłacane rekompensaty dla pacjentów. Jego działalność sfinansują ze składek szpitale. Nie wiadomo jeszcze, ile zapłacą.

 • Farmacja

 • Usługi medyczne

  Wczesna diagnoza tętniaka aorty brzusznej ratuje życie

  Rozmowa z dr. hab. n. med. WACŁAWEM KUCZMIKIEM z Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii naczyń w woj. śląskim, past prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

 • Wszyscy zakażeni HCV mają szansę na wyleczenie

  Już prawie rok finansowana jest rewolucyjna terapia dla chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C). Wirus przestanie zabijać Polaków - zapewniają specjaliści i wskazują, jak to zrobić.

 • Leczenie mukowiscydozy: resort odpowiada na pytania

  Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 18-20 lutego br.), odbyła się sesja pt: "Mukowiscydoza - organizacja leczenia i dostęp do świadczeń". Podczas panelu poruszono szereg problemów dotyczących organizacji leczenia oraz dostępu do świadczeń pacjentów cierpiących na mukowiscydozę.

 • Alergikiem można stać się z dnia na dzień

  Katar, łzawienie oczu, wysypka, bóle brzucha, biegunka - to typowe objawy reakcji alergicznej, w jej lekkiej postaci. Jednak przy jej ciężkim przebiegu może dojść do wstrząsu anafilaktycznego, który może zagrażać życiu - mówi prof. ZBIGNIEW BARTUZI, alergolog i gastroenterolog, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UMK.

 • Celem terapii ma być remisja choroby

  Z prof. BRYGIDĄ KWIATKOWSKĄ, kierownikiem Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, rozmawiamy m.in. o najważniejszych zagadnieniach, które zostaną poruszone podczas 35. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych (Warszawa, 2-3 czerwca 2016 r.)

 • Kardiologiczne spojrzenie w przyszłość

  Nowe technologie medyczne, kolejne rejestrowane farmakoterapie, coraz lepszy sprzęt - bez takich innowacji trudno wyobrazić sobie rozwój kardiologii i innych dziedzin medycyny. Specjaliści wskazują jednak, że równie ważnym warunkiem postępu są rozwiązania organizacyjne.

 • Należy zmniejszyć liczbę hospitalizacji z powodu niewydolności serca

  Chorzy z niewydolnością serca zbyt często trafiają do szpitala. Choroba ta jest już głównym powodem hospitalizacji osób po 65. roku życia - mówili 27 kwietnia br. specjaliści na konferencji prasowej w Warszawie. Spotkanie zorganizowano z okazji przypadającego 8 maja Dnia Świadomości Niewydolności Serca.

 • Nastał już czas leczenia zespołowego?

  Coraz większe możliwości leczenia osób z zawałami serca oraz chorobą wieńcową pozwalają na skuteczne ratowanie zdrowia i życia tych pacjentów. Z drugiej strony postęp technologii medycznych stawia poważne wyzwania przed kardiologami i kardiochirurgami. Decyzja o kryteriach wyboru metody danej terapii nie zawsze jest łatwa.

 • Komentarze

  Co mógłby zrobić RPP, gdyby tylko chciał?

  W swojej siedmioletniej kadencji Rzecznik Praw Pacjenta przejawiał inicjatywy, które budowały dialog z resortem zdrowia, narażając się na zarzuty, że jest bardziej rzecznikiem tego resortu niż pacjentów. Nie dziwi to, przecież obecny rzecznik był wieloletnim urzędnikiem Ministerstwa Zdrowia, a sama ustawa o RPP na pełną niezależność tej funkcji nie pozwala.

 • Szpitale kliniczne mają ograniczony dostęp do środków unijnych

  Szpitale kliniczne mają wysoko wykwalifikowaną kadrę i zdolności merytoryczne, ale potrzebują ułatwień w dostępie do środków na innowacyjność. W odróżnieniu od innych podmiotów, mają ustawowy obowiązek kształcenia przed- i podyplomowego oraz udostępniania uczelni medycznej swoich jednostek - w odróżnieniu od innych podmiotów, które mają tylko taką możliwość.

 • Finanse i zarządzanie

 • Na mapę usług szpitalnych wkracza opieka krótkoterminowa

  Sytuacje, w których pacjenci szpitala nie wymagający już hospitalizacji nie mogą zaraz po wypisie wrócić do domu, zdarzają się coraz częściej. Z myślą o takich osobach oraz ich bliskich Szpital Wojewódzki w Opolu uruchomił ośrodek opieki krótkoterminowej.

 • Projektujmy, pamiętając o pacjentach

  Architekci coraz częściej zwracają uwagę na potrzebę humanizacji architektury szpitalnej w Polsce. Przypominają, że odpowiednie warunki socjalne mają znaczący wpływ na proces leczenia osób hospitalizowanych.

 • Technologie informacyjne

  Kształcenie będzie monitorowane elektronicznie

  1 maja 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), wprowadzając System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), którym w pierwszej kolejności zostaną objęci farmaceuci oraz diagności laboratoryjni.

 • Nauka

  Jak zmieniać kształcenie specjalizacyjne

  Czy można zapewnić lekarskiej młodzieży dostateczną liczbę rezydentur? Jak zachęcić do wyboru deficytowych specjalizacji? Jak uzyskać wymaganą jakość szkolenia? To tylko niektóre z kwestii, nad którymi, jak można sądzić, będzie debatował ministerialny zespół pracujący nad zmianami w kształceniu podyplomowym lekarzy.

 • Polityka zdrowotna

  Płaćmy za wyniki leczenia? Łatwiej mówić niż zrobić

  Co już robi się w kraju na rzecz poprawy jakości w ochronie zdrowia? Wdrażane są m.in. procedury akredytacyjne w szpitalach. W placówce, która z własnej woli dostosowuje sposoby postępowania do wymogów procesu akredytacji, podnosi się jakość leczenia i bezpieczeństwo chorych. Źle, że jak dotąd szpital nie zyskuje za to istotnych korzyści finansowych.

 • Zmiany systemowe wymagają czasu

  Powołany przez ministra zdrowia KONSTANTEGO RADZIWIŁŁA zespół do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia, w tym koncepcji zmian w organizacji i finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach środków publicznych, miał pracować do końca kwietnia. Termin wydłużono, gdyż zbyt wiele kwestii pozostało do przedyskutowania.

 • Nowe zasady kontraktowania wprowadzajmy krok po kroku

  Resort zdrowia zapowiada odejście od kontraktowania pojedynczych procedur na rzecz finansowania świadczeń kompleksowych i koordynowanej opieki medycznej. Takiego systemu nie da się jednak zadekretować i wdrożyć z dnia na dzień - uważają eksperci.

 • Będą cięcia liczby szpitalnych łóżek?

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało regionalne mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego. Obowiązek tworzenia takich opracowań wynika z ustawy z 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.619).

WYSZUKAJ W TREŚCI MAGAZYNU

PRENUMERATA RYNKU ZDROWIA

 • Prenumerata roczna już od 80 złotych!
 • Zniżki przy prenumeracie wielu egzemplarzy
 • Specjalna wersja dla lekarzy i farmaceutów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.