KWIECIEŃ 2016

 • Ostry dyżur

  Samorząd lekarski skarży się na Rzecznika Praw Pacjenta

  MACIEJ HAMANKIEWICZ, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wystosował do premier BEATY SZYDŁO pismo, w którym w imieniu samorządu lekarskiego zwrócił się z prośbą o dokonanie głębokiej analizy funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Pacjenta i podjęcie działań zmierzających do zmiany w tym zakresie.

 • Prywatny kapitał łatwo do szpitala nie wejdzie

  Zmiana zasad postępowania w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – to jedna z propozycji projektu noweli ustawy o działalności leczniczej, który 1 kwietnia resort zdrowia skierował do konsultacji.

 • Raport

  Zapomniani pacjenci

  W szpitalach psychiatrycznych przebywają ludzie, których skierowały tam sądy, żeby ustalić, czy są psychicznie zdrowi i czy mogą odpowiadać karnie. Gdyby zostali skazani, już dawno byliby na wolności. Jednym z nich jest Stanisław B., który po blisko 9 latach opuścił Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

 • Czas rozprawić się z mitami

  Wszystkie znaczące raporty i analizy dotyczące obszaru zdrowia psychicznego, w tym tak ważny raport Rzecznika Praw Obywatelskich, jednoznacznie w dość dramatycznym tonie podkreślają, że założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego nie są realizowane i jako całość jest on całkowitym niepowodzeniem.

 • Polacy są wśród pionierów

  Czy telemedycyna znajdzie szersze zastosowanie w terapii pacjentów z chorobami psychicznymi? Jak dowiodło badanie kliniczne prowadzone m.in. przez specjalistów ze Szpitala Klinicznego nr 7 SUM w Katowicach, platforma telemedyczna może być pomocna w leczeniu tak ciężkiej choroby jak schizofrenia paranoidalna.

 • Wciąż czekamy na zmiany

  W 2010 roku ogłoszono Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata 2010-2015. Zapowiadał zmianę podejścia do leczenia psychiatrycznego. Miał nastąpić długo wyczekiwany zwrot - od psychiatrii szpitalnej do środowiskowej.

 • Depresja u seniorów bywa maskowana

  U osób starszych trudniej jest rozpoznać depresję, ponieważ objawami przypomina inne typowe choroby seniorów, np. mylona jest z zaburzeniami poznawczymi - wskazuje w wypowiedzi dla PAP psychiatra z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr PATRYK PIOTROWSKI.

 • Finanse

  Szpitale powiatowe łączą siły: będą walczyć o lepsze finansowanie

  Sytuacja finansowa szpitali powiatowych jest coraz trudniejsza - narasta problem ich zadłużenia. Placówki powiatowe muszą się zorganizować, aby - wzorem Porozumienia Zielonogórskiego - zyskać większą siłę przebicia - uważają uczestnicy Kongresu Szpitali Powiatowych, który obradował 31 marca w Warszawie.

 • Prawo

  Bezpieczeństwo prawne szpitali

  Przez wiele lat proces zarządzania ryzykiem był utożsamiany z wykupieniem przez placówkę medyczną obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Tymczasem jest to tylko jeden z elementów procesu zarządzania ryzykiem klinicznym.

 • Sądy lekarskie zbyt łagodne?

  Sądownictwo samorządu lekarskiego kolejny raz trafiło pod ostrzał społecznej krytyki. W opinii prawników Stowarzyszenia Pro Collegio należy rozważyć sens jego istnienia, gdyż wyroki, jakie zapadają przed korporacyjnymi sądami, są symboliczne. Z tą opinią zdecydowanie nie zgadza się Naczelna Rada Lekarska.

 • Farmacja

  Zasilanie całej gospodarki

  Rozporządzenie nr 536/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady UE w znaczący sposób zmieni warunki prowadzenia badań klinicznych nie tylko w Polsce, ale i Europie. Przypomina o tym raport "Badania kliniczne w Polsce - obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość" przygotowany przez firmę PwC.

 • Gorąco wokół leków dla seniorów

  Sejmowe komisje - zdrowia i polityki senioralnej - pozytywnie zaopiniowały 16 marca projekt ustawy dającej osobom po 75. roku życia prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na tzw. liście "S". Dwa dni później ustawę przyjął Sejm.

 • Usługi medyczne

  Terapie coraz bardziej indywidualne

  Medycyna personalizowana stosowana jest przede wszystkim w onkologii. Dobiera się indywidualną terapię dla pacjenta, by zwiększyć skuteczność leczenia i zmniejszyć działania niepożądane. Czy jej zastosowanie jest możliwe także w reumatologii?

 • Nowe terapie wydłużają życie

  W raku trzustki nowe opcje terapeutyczne wpływające na przeżywalność pacjentów są szczególnie ważne - mówili 21 marca specjaliści podczas spotkania prasowego w Warszawie.

 • Po pierwsze rehabilitacja

  Pacjent w zaawansowanym wieku cierpi zazwyczaj na kilka chorób przewlekłych. Dodatkowo, wraz z wiekiem, wzrasta ryzyko wystąpienia tzw. zespołu słabości - doskwiera ponad połowie pacjentów w wieku 80 lat i starszych. To wielki problemem geriatryczny.

 • Kilka problemów do rozwiązania

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), obturacyjny bezdech senny, samoistne włóknienie płuc (IPF) oraz gruźlica i mukowiscydoza, to choroby płuc, w których przed pulmonologami stanęło szereg wyzwań. Na szczęście eksperci wiedzą, w jakim kierunku powinny iść działania, aby z nimi się uporać.

 • Zbyt długa droga do diagnozy

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) dotyka co najmniej 1,5 mln Polaków; leczonych jest - wg danych NFZ - ok. pół miliona. To oznacza, że mamy ogromną liczbę rodaków, u których choroba rozwija się, bo pozostaje niezdiagnozowana.

 • Brak dostępu do nowych terapii to gorszy wynik kliniczny

  W Niemczech szczegółowym, zindywidualizowanym leczeniem objętych jest 70% chorych na stwardnienie rozsiane (SM). To najwyższy wskaźnik w Europie. Pozostałym 30% pacjentów system nie oferuje terapii przyczynowej, ponieważ na nią nie odpowiadają - mówi w wywiadzie dla Rynku Zdrowia prof. HANS PETER HARTUNG z Kliniki Neurologii w Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

 • Różne oblicza bólu, wspólny problem

  Leczenie bólu to interdyscyplinarna dziedzina medycyny. Fizjologiczny ból jest potrzebny, ma charakter sygnału, pobudza nas do podjęcia działań, udania się do lekarza. Natomiast ból patologiczny przewlekły jest bezsensowny, zbędny - stanowi chorobę samą w sobie.

 • Telerehabilitacja kardiologiczna - konieczność czy mrzonka?

  Od co najmniej 10 lat specjaliści obserwują narastający problem dotyczący opieki nad chorymi z niewydolnością serca. Ta grupa pacjentów powiększa się bardzo szybko. Poza tym są to chorzy, którzy 3-4 razy w roku wracają do szpitali. Liczba rehospitalizacji, trwających nierzadko 2-3 tygodnie, jest więc naprawdę duża.

 • Zespół pracuje, pielęgniarki bronią swojej samodzielności

  W resorcie zdrowia pracuje m.in. zespół, którego zadaniem jest opracowanie założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Choć środowisko medyczne przyznaje, że nowe przepisy są konieczne, to niektóre propozycje, jak te dotyczące pielęgniarek w POZ, wzbudzają wiele kontrowersji.

 • Każdy SOR musi mieć lądowisko?

  W resorcie zdrowia trwają analizy dotyczące możliwości zniesienia obowiązku posiadania lądowisk przez szpitalne oddziały ratunkowe - powiedział 31 marca w Sejmie wiceminister zdrowia MAREK TOMBARKIEWICZ. Dodał, że będzie to zależało od tego, ile podmiotów uzyska unijne dotacje na ten cel.

 • Wysoka jakość resuscytacji wymaga ćwiczeń

  Rozmowa z dr. WOJCIECHEM RYCHLIKIEM z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Górnośląskiego Centrum Medycznego, przewodniczącym Sekcji Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 • Otwórzmy szerzej to okno

  Jeżeli nie zastosujemy w Polsce programu szybkiego wykrywania chorób reumatycznych i sprawnego transferu do miejsca, gdzie można tego pacjenta skutecznie kompleksowo zdiagnozować i włączyć leczenie adekwatne do choroby, to będziemy "produkowali" ludzi kalekich - przestrzega prof. MARIA MAJDAN, kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 • Komentarze

 • Ospa party" to igranie ze śmiercią

  Po śmierci półtorarocznego dziecka z Warszawy, które zmarło po tym, jak rodzice zabrali je na tzw. ospa party, rozgorzała dyskusja na temat bezpieczeństwa takich spotkań. Uważam, że jest to świadome narażanie dzieci na zakażenie, a nawet igranie ze śmiercią.

 • Finanse i zarządzanie

  A kiedy przyjdą także do mnie

  Jak dziennikarze powinni przekazywać informacje o zdrowiu, aby były zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy? W jaki sposób ma zachować się personel szpitala w sytuacji kryzysowej, kiedy do placówki zjadą media?

 • Kliniczna fuzja, ale spółki nie będzie

  Tak, jak zapowiadały władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, od 1 marca w Katowicach działa wielki 600-łóżkowy szpital kliniczny powstały z połączenia dwóch placówek. Miał być pierwszym w kraju szpitalem uniwersyteckim prowadzonym przez spółkę prawa handlowego. Ostatecznie do przekształcenia nie doszło. Jakie są powody takiej decyzji?

 • Polityka zdrowotna

  Rekordowe rozdanie nie przyniosło przełomu

  Już wiadomo, że jesienne rozdanie rezydentur nie spełniło pokładanych w nim nadziei. Aż 41% miejsc szkoleniowych wskazanych przez ministra zdrowia pozostało niewykorzystanych. To wyraźny sygnał, że organizacja systemu rezydenckiego wymaga poważnej dyskusji.

 • Dialog wszystkim wychodzi na zdrowie

  System ochrony zdrowia w Polsce jest zorientowany głównie na płatnika, w drugiej kolejności na świadczeniodawcę. Wokół tej osi jak satelita krąży pacjent. Administracja nie doświadczyła jeszcze tego, że najlepszym gwarantem dobrej jakości prawa jest wysłuchanie potrzeb społecznych - uważają przedstawiciele pacjentów.

 • Eksperci za premiowaniem zarządzania ryzykiem klinicznym

  Grupa Ekspertów ds. Zapobiegania Zakażeniom Związanym z Opieką Zdrowotną (ZZOZ)* przedstawiła ministrowi zdrowia listę najważniejszych działań, których wdrożenie pozwoliłoby znacznie ograniczyć liczbę zakażeń szpitalnych i jednocześnie pomóc odbudować zaufanie pacjentów do placówek medycznych.

 • Fizjoterapeuci: tę ustawę trzeba wdrożyć

  Po tym, jak Sejm uchwalił ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, a ta została podpisana przez prezydenta, fizjoterapeuci byli pewni, że dwie dekady zabiegów o regulację prawną ich statusu zakończyły się sukcesem. Ta radość okazała się jednak przedwczesna.

 • Pacjent też odpowiada za swoje zdrowie

  Trudno mówić o skuteczności terapii bez współdziałania pacjenta z lekarzem. Niestety, jak pokazały wyniki opublikowanego niedawno raportu Health at a Glance OECD 2015, problem braku zaufania do lekarza i umiejętności komunikowania się z nim w Polsce urasta do ogromnych rozmiarów.

WYSZUKAJ W TREŚCI MAGAZYNU

PRENUMERATA RYNKU ZDROWIA

 • Prenumerata roczna już od 80 złotych!
 • Zniżki przy prenumeracie wielu egzemplarzy
 • Specjalna wersja dla lekarzy i farmaceutów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.