MARZEC 2016

 • Ostry dyżur

  Trwają prace nad 21 projektami ustaw

  W resorcie zdrowia toczą się zaawansowane prace nad 21 projektami ustaw - poinformował 26 lutego minister Konstanty Radziwiłł podczas konferencji prasowej podsumowującej 100 dni rządu. Dodał, że ustawa wprowadzająca bezpłatne leki dla seniorów jest już w Sejmie.

 • Jestem komisarzem ds. zdrowia, nie choroby

  Musimy promować dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli UE, a można to osiągnąć poprzez współpracę wszystkich państw. To są trzy filary zdrowia publicznego: promocja, profilaktyka, ochrona - mówił Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności UE podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 18-20 lutego).

 • Raport

  Za ochronę zdrowia odpowiada państwo

  Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach (HCC, Health Challenges Congress) zgromadził w dniach 18-20 lutego 2016 r. przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Odbyło się 60 sesji z udziałem 250 prelegentów. Gośćmi HCC byli m.in. Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, oraz Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia RP.

 • O sieci, komercjalizacji i budżetowaniu

  Czy system budżetowy okaże się lepszy od składkowego, co da zaprzestanie komercjalizacji szpitali i czy potrzebna jest nam sieć szpitali? Odpowiedzi na te m.in. pytania dotyczące najważniejszych kierunków polityki zdrowotnej państwa poszukiwali eksperci uczestniczący w sesji "System ochrony zdrowia w Polsce - bilans otwarcia i planowane zmiany w latach 2016-2019" podczas Health Challenges Congress.

 • A lekarzy coraz mniej. To już ostatni dzwonek

  Jeśli już teraz nie zwiększymy liczby studentów medycyny i nie dokonamy zmian w organizacji szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, to najdalej za 20 lat grozi nam zapaść systemu ochrony zdrowia. Dzisiaj Polska jest unijnym krajem z najmniejszą liczbą lekarzy przypadających na tysiąc mieszkańców. Dlaczego?

 • Finanse

  Zlikwidujemy, ograniczymy, naprawimy

  Trwa dyskusja na temat nowego modelu finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce. Zapowiadane przez rząd zmiany są fundamentalne, ale - na razie mało skonkretyzowane.

 • Zarządzanie

  Pewne jest tylko to, że wszystko się zmienia

  Jakie są szpitalne wyzwania architektoniczne z perspektywy różnych krajów i rynków? Na czym polega zarządzanie projektem inwestycyjnym w ochronie zdrowia? To podstawowe tematy, o których dyskutowali uczestnicy konferencji Hospital Build & Modernization Poland 2016 w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

 • Innowacyjność w ochronie zdrowia

  Wielu polskich naukowców albo wyjeżdża do innych krajów i tam pracuje, albo tworzy wynalazki w Polsce, ale już proces ich komercjalizacji odbywa się za granicą. O tym, jak mądrze inwestować w badania i rozwój w obszarze medycyny, rozmawiali uczestnicy Investing In Medical Innovations - Congress & Fair (IMICF), który odbył się w dniach 18-19 lutego 2016 r. w ramach Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach.

 • Jak powstaje szpitalny dług

  Trwa spór o to, czy długi polskich szpitali są wynikiem niedofinansowania znacznej części procedur czy złego zarządzania szpitalami.

 • Prawo

  Przepisy już nie blokują telemedycyny

  Nie ma prawnych przeszkód w udzielaniu świadczeń telemedycznych. Niedawne zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zezwalają na orzekanie o stanie zdrowia pacjenta zarówno po jego osobistym zbadaniu, jak i za pomocą środków teleinformatycznych, bez konieczności kontaktu z lekarzem. Na ile te zmiany przyczynią się do rozwoju telemedycyny i w jakim kierunku pójdą zmiany?

 • Farmacja

  Polipragmazja - wielki problem geriatryczny

  W zasadzie do początku XX wieku chory, który oddał się w ręce lekarza, pogarszał swoje szanse na wyzdrowienie. Dziś - paradoksalnie - to co pomogło osiągnąć medycynie taki poziom, aby faktycznie pomagała, może szkodzić lub wręcz zabijać.

 • Usługi medyczne

  Jak lepiej leczyć cukrzycę

  Brak szczegółowych rejestrów naukowych, wysoki wskaźnik amputacji wśród chorych ze stopą cukrzycową, niedostateczny dostęp do nowoczesnych terapii i konieczność poprawy organizacji leczenia. To jedne z głównych problemów w diabetologii, na które wskazywali uczestnicy sesji "Leczenie cukrzycy w Polsce" odbywającej się w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

 • Siła tkwi w zespole

  Liczba zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w Polsce wciąż jest znacznie wyższa niż w krajach Europy Zachodniej.

 • Leczymy najtaniej na świecie

  Kardiologia potrzebuje nowoczesnych rozwiązań telemedycznych, skoordynowanej opieki, która będzie uwzględniać nie tylko hospitalizację, ale także minimum roczną opiekę poszpitalną - postulowali eksperci podczas sesji "Zręby nowoczesnej i kosztowo efektywnej opieki nad chorym ze schorzeniem sercowo-naczyniowym i osobą w wieku podeszłym" na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych.

 • Rozwiązania szyte na miarę

  W hematoonkologii dorosłych nie jest już tak dobrze jak w dziecięcej, głównie z powodu większej skali i związanych z nią większych kosztów - zwracali uwagę 18 lutego br. w Katowicach podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych uczestnicy sesji poświęconej hematologii onkologicznej w Polsce.

 • Przeszczep to ostateczność

  - Mamy gotowe rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące kompleksowego leczenia mukowiscydozy w zakresie opieki szpitalnej. Niestety, wciąż brakuje realnej wyceny świadczeń - podkreślali eksperci podczas sesji "Mukowiscydoza - organizacja leczenia i dostęp do świadczeń" w trakcie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice 18-20 lutego 2016 r.).

 • Pacjent potrzebuje kompleksowej opieki

  Neurologia potrzebuje zmian organizacyjnych dotyczących zarówno kompleksowej opieki medycznej, jak i dostępności leków oraz udrożnienia dostępu do programów lekowych - apelowali eksperci podczas sesji "Neurologia - potrzeby opieki kompleksowej" zorganizowanej w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice 18-20 lutego 2016 r.).

 • Ciąża to nie jest tylko poród

  Sesja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress, Katowice 18-20 lutego 2016 r.) poświęcona perinatologii, ginekologii i położnictwu, która odbyła się na kilka miesięcy przed wejściem w życie dwóch znaczących dla tych dziedzin rozporządzeń ministra zdrowia, była pełna istotnych danych, opinii i dyskusji.

 • Przemysł medyczny - dokąd zmierza?

  Z jednej strony w Europie Środkowo-Wschodniej jesteśmy potęgą, która dysponuje olbrzymim kapitałem kadr w postaci 40 tys. naukowców w badaniach biomedycznych, z drugiej strony następuje odpływ najlepszych uczonych za granicę. Wiedza o przemyśle medycznym w resortach jest wątła, a krajowi producenci często wolą sprzedawać za granicą niż w Polsce. Jest zatem dobrze, czy źle?

 • Ratujmy nasz wzrok

  Czy będzie więcej pieniędzy, by zmniejszyć kolejki do zabiegu usunięcia zaćmy? Czy dostrzegamy, że zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) ma rozmiary choroby społecznej? Czy ociemniałych system wysyła w niebyt? O aktualnych wyzwaniach i problemach okulistyki podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych rozmawiali lekarze, przedstawiciele NFZ i pacjentów.

 • Musimy zredukować ryzyko amputacji

  W Polsce amputacje kończyn dolnych przeprowadza się nawet 7 razy częściej niż np. w Holandii. U podstaw tej sytuacji leży późna diagnostyka miażdżycy i cukrzycy - głównych przyczyn zmian prowadzących do konieczności przeprowadzenia takich zabiegów.

 • Leczenie osteoporozy: kilka dylematów

  Nierównomierny dostęp do leczenia, brak koordynacji i nieprawidłowa wycena trudniejszych przypadków to główne problemy w walce z osteoporozą - takie wnioski wyciągnęli eksperci 18 lutego br. podczas sesji "Wyzwania w ortopedii i transplantologii narządu ruchu" w ramach Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach.

 • Pakiet onkologiczny: sukces czy porażka?

  Wprowadzenie karty DiLO niewiele zmieniło, jeśli chodzi o leczenie raka w Polsce - wskazywali 19 lutego w Katowicach uczestnicy sesji "Od podejrzenia choroby do rozpoczęcia terapii przeciwnowotworowej" odbywającej się w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

 • Komentarze

 • Rewolucja w zakresie odpowiedzialności prawnej lekarzy

  2 czerwca i 31 sierpnia br. wejdą w życie dwa nowe rozporządzenia dotyczące ginekologii i położnictwa. Przepisy dotyczące m.in. opieki okołoporodowej mają wymiar prawnej rewolucji, z jaką nie mieliśmy do tej pory do czynienia w żadnej innej dziedzinie medycyny.

 • Finanse i zarządzanie

  Compliance - moda czy konieczność?

  W ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress, Katowice 18-20 lutego 2016 r.), jedna z sesji, zorganizowana przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych Polmed i zespół projektu MedKompas, poświęcona została polityce compliance w ochronie zdrowia.

 • Biznes czy medycyna

  Sesja "Biznes i medycyna" podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych przyniosła gorącą dyskusję o tym, czy medycyna jest biznesem, czy nim być nie powinna. W konwencji pro i kontra swoje argumenty przedstawili Adam H. Pustelnik, prezes zarządu AhProfit Sp. z o.o. oraz prof. Jan Duława, prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • Jakość zależy od kultury organizacji pracy

  Szpitale są zainteresowane podnoszeniem jakości świadczeń, chociaż wysiłek, jaki w to wkładają, nie jest obecnie wystarczająco premiowany przez płatnika. Eksperci jednak zwracają uwagę, że inwestycje podnoszące poziom bezpieczeństwa pacjenta są zawsze bardziej opłacalne - także finansowo - niż koszty związane z ewentualnymi zdarzeniami niepożądanymi.

 • Na kawior szpitali nie stać

  Albo dojdzie do zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia, albo trzeba będzie zamykać niektóre szpitale - to jeden z wniosków wynikających z dyskusji podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress, Katowice 18-20 lutego 2016 r.).

 • Żeby temat nie został na papierze

  Resort zdrowia zapowiada finansowanie skoordynowanej opieki, a nie pojedynczych procedur i wprowadzenie koordynacji zamiast konkurencji między placówkami. Czy wdrożenie takich rozwiązań jest możliwe? Jakie warunki muszą być spełnione, aby pacjent nie błąkał się po systemie?

 • Technologie informacyjne

  Bałagan sprawcą opóźnień

  Obecny harmonogram projektu informatyzacji systemu ochrony zdrowia jest realny. Trwają analizy zasadności poszczególnych funkcjonalności i optymalizacja sposobu ich wdrożenia - poinformował Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

 • Różne oblicza e-zdrowia

  O tym jak wykorzystywany jest potencjał rozwiązań telemedycznych i technologii informacyjnych, wspierających funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia mówili uczestnicy drugiej części sesji "e-zdrowie" w takcie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

 • Polityka zdrowotna

  System musi postawić na różne formy opieki

  Opieka długoterminowa obejmuje m.in. osoby, które muszą być aktywizowane. Dlatego potrzebujemy w systemie nie tylko opiekunek czy pielęgniarek, ale też rehabilitantów, terapeutów. Tymczasem środki publiczne na tę opiekę w ciągu ostatnich pięciu lat zostały drastycznie zredukowane.

 • Innowacja to otwartość na różne dziedziny

  Innowacyjna gospodarka decyduje o konkurencyjności społeczeństw, a my stale poszukujemy przewagi konkurencyjnej - mówił prof. Jerzy Buzek, były premier, szef unijnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), na sesji "Innowacje w medycynie" podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

 • Należy zmienić model medycyny pracy

  Część rozwiązań dotyczących opieki medycznej nad pracownikami jest już anachroniczna. Trzeba dostosować ją do nowych wyzwań związanych m.in. ze starzejącym się społeczeństwem, wydłużeniem aktywności zawodowej i zwiększonymi oczekiwaniami pracodawców, którzy potrzebują zdrowego i wydajnego pracownika.

WYSZUKAJ W TREŚCI MAGAZYNU

PRENUMERATA RYNKU ZDROWIA

 • Prenumerata roczna już od 80 złotych!
 • Zniżki przy prenumeracie wielu egzemplarzy
 • Specjalna wersja dla lekarzy i farmaceutów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.