PAŹDZIERNIK 2016

 • Ostry dyżur

  Zmiany w projekcie dotyczącym ustalania najniższego wynagrodzenia

  Podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego minister zdrowia przedstawił par tnerom społecznym zmiany wprowadzone w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

 • Taki jest pomysł na sieć szpitali

  Odstąpienie od finansowania pojedynczych procedur na rzecz ryczałtu obejmującego całość opieki przewiduje projekt noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, do którego dotarła PAP. Utworzona ma zostać sieć szpitali, w ramach której placówki miałyby zagwarantowaną umowę z NFZ.

 • Raport

  Mamy naprawdę poważny problem

  Jak zauważyła pod koniec sierpnia br. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie dotyczącym restrukturyzacji szpitali korzystających ze środków publicznych, zadłużenie lecznic nie zmienia się od wielu lat. Pomimo przeznaczenia znacznych środków na oddłużenie, ogólne zobowiązania SPZOZ-ów (wśród których największy udział mają szpitale) wynosi ok. 10 mld zł.

 • Najbardziej zadłużone szpitale - czy wyjdą wreszcie na prostą?

  Zobowiązania finansowe szpitalnych SPZOZ-ów i instytutów badawczych wyniosły w I kwartale tego roku 11,2 mld zł. Do największych dłużników zaliczane są: Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie i Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W sumie są zadłużone na ponad 1 mld 110 mln zł.

 • Czy państwo rzuci koło ratunkowe

  Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przyznają, że skala zobowiązań publicznych lecznic nadal jest niepokojąca. Resort nie planuje jednak obecnie żadnego programu mającego w prosty sposób pokrywać finansowe zaległości SPZOZ-ów.

 • Sądy obnażają omijanie prawa przez firmy parabankowe

  Czy to możliwe, aby ktoś uregulował zaległą fakturę np. za dostawę leków do szpitala bez zgody i wiedzy tej lecznicy, a potem wzywał ją do zapłaty? Okazuje się, że takie sytuacje nie są w Polsce rzadkością. Sądy coraz częściej wskazują na przypadki naruszania prawa przez parabankowe firmy zajmujące się obrotem szpitalnymi zobowiązaniami.

 • Każdy sobie radzi, jak może

  Niewiele wskazuje na to, aby powstał kolejny centralny program mający na celu finansowe wsparcie publicznych szpitali borykających się z zaległymi zobowiązaniami. Wydaje się, że teraz nadszedł czas prawdziwego sprawdzianu dla organów tworzących oraz menedżerów lecznic.

 • Wywiad

  Budżetowanie szpitali spowoduje, że pacjenci okażą się zbędni

  ANDRZEJ SOŚNIERZ, poseł z listy PiS, polemizuje z ministrem Konstantym Radziwiłłem. Czy poglądy byłego szefa NFZ mają szansę na uwzględnienie? - Decyzje jeszcze nie zapadły, trwa dyskusja, w którą się włączam. Jestem uczciwy wobec moich wyborców. Nie mogę milczeć, kiedy padają propozycje rozwiązań niekorzystnych dla pacjentów - mówi Sośnierz.

 • Farmacja

  Dodatkowe ubezpieczenia lekowe

  Kolejny karnet na siłownię czy jeszcze szybszy sposób na ominięcie kolejki do specjalisty? Co jeszcze może oferować zatrudnionym pracodawca w ramach pozapłacowej korzyści? Na przykład ubezpieczenie lekowe.

 • Jedna piąta przejrzystości

  Na początku lipca br. firmy farmaceutyczne opublikowały raporty dotyczące zakresu i wartości współpracy ze środowiskiem medycznym za 2015 rok. Warunkiem ujawnienia danych jest zgoda lekarza.

 • Usługi medyczne

  Dwuosobowe zespoły w karetkach P? Taka obsada nie zawsze wystarczy

  Niedawne rozporządzenie ministerialne dotyczące zasad kontraktowania świadczeń w pogotowiach ratunkowych wprowadziło dodatkowe punkty dla stacji, w których wszystkie zespoły podstawowe mają skład 3-osobowy. MZ rozważa - jednak tylko jako jedną z wielu propozycji - możliwość zmiany ustawowych zapisów o minimalnej liczebności zespołów P.

 • Profilaktyka zrostów pooperacyjnych nadal jest w Polsce zaniedbana

  Zrosty pooperacyjne są przyczyną licznych dolegliwości i zaburzeń w funkcjonowaniu narządów oraz jednym z głównych powikłań w ginekologii. Występują u ok. 60-90% kobiet poddanych operacjom ginekologicznym, a po ich usunięciu pojawiają się ponownie, jako zrosty wtórne u ok. 85% pacjentek. Szacuje się, że u 15-20% kobiet zrosty wpływają negatywnie na płodność.

 • Ten program potwierdził skuteczność szczepionki przeciwko HPV

  Wyniki australijskiego programu szczepień przeciwko HPV, a także doświadczenia innych krajów, powinny być podstawą do rozważenia refundacji szczepień przeciwko HPV w Polsce - mówi Rynkowi Zdrowia prof. JACEK JASSEM, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • Prawda o naszych dzieciach: mogą żyć krócej niż my

  Pesymistyczne prognozy na rok 2030 przewidują, że ponad połowa dorosłego społeczeństwa będzie otyła, a 11% z tej populacji może zmagać się z otyłością olbrzymią. Tak ma być za kilkanaście lat, a więc sprawa dotyczy dzisiejszych dzieci. Jest tak źle, że polscy specjaliści rozważają stosowanie u nich chirurgii bariatrycznej.

 • Refundacja kolejnych leków poprawi sytuację pacjentów z SM

  Rozszerzenie palety leków stosowanych w pierwszej linii leczenia chorych na stwardnienie rozsiane (SM) o dwa kolejne terapeutyki daje lekarzom realną szansę na zindywidualizowanie leczenia pacjentów z SM, a tym samym - na poprawę odległych wyników leczenia - wyjaśnia prof. KONRAD REJDAK, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 • Pakiet trzeba monitorować

  Fundacja Onkologia 2025 już po raz drugi przeprowadziła badanie "Analiza czasu oczekiwania pacjentów na diagnozę i leczenie chorób nowotworowych w Polsce". Jego celem jest odpowiedź na pytanie o zmiany, jakie nastąpiły po wdrożeniu pakietu onkologicznego.

 • Mniej bólu, mniej amputacji - możemy to osiągnąć

  Rozmowa z prof. ALEKSANDREM SIERONIEM, kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, krajowym konsultantem w dziedzinie angiologii.

 • Umieralność okołoporodowa coraz niższa

  W opiece perinatalnej dzieje się coraz lepiej. Wskaźniki umieralności okołoporodowej w Polsce, czyli zgony płodów i zgony niemowląt - zmniejszają się. Mamy też wyniki niewiele ustępujące tym uzyskiwanym w stawianych za wzór krajach skandynawskich. Mniejsze są również różnice wskaźników między województwami.

 • Projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

  Upowszechnienie środowiskowej opieki psychiatrycznej realizowanej przez Centra Zdrowia Psychicznego - to jeden z celów przygotowywanego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Badania wskazują, że co czwarty Polak w wieku produkcyjnym doświadczał zaburzeń psychicznych.

 • Przegląd

 • Pytania egzaminacyjne jawne, ale po latach

  Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przywrócony zostanie staż lekarski, co już od dawna zapowiadało Ministerstwo Zdrowia. Co natomiast zaskakujące, projekt zawiera zapis o upublicznianiu pytań i odpowiedzi z egzaminów lekarskich. Komisja go poparła.

 • Badania i rozwój

  Jaka pogoda dla innowacji w medycynie?

  Nie ma żadnego "tajemnego składnika", który gwarantuje komercjalizację badań w medycynie. Tu decyduje wola współpracy ze strony biznesu i uczelni oraz dostęp do finansowania - podkreślali uczestnicy sesji "Rozwój innowacji w sektorze medycznym z perspektywy Polski Wschodniej" odbywającej się podczas III Wschodniego Kongresu Gospodarczego (Białystok, 22-23 września 2016 r.)

 • Komentarze

  Ustalmy relacje pomiędzy centrami onkologii a innymi ośrodkami

  Dla systemu, który musi podołać leczeniu rosnącej liczby onkologicznie chorych, ważne jest kompleksowe prowadzenie pacjentów, to znaczy skumulowanie w centrum onkologii w regionie wszystkich dostępnych metod terapii i odpowiedzialności za to, jak leczeni są chorzy w danym województwie.

 • Finanse i zarządzanie

  Jastrzębie-Zdrój: rusza kolejna misja medyczna do Paragwaju

  Stowarzyszenie Śląska Misja Medyczna "To-Misja" od sześciu lat pomaga najuboższym mieszkańcom slumsów w Paragwaju. Co roku lekarze i pielęgniarki z Jastrzębia-Zdroju wyruszają do tego kraju, aby leczyć, pielęgnować i rozdawać leki najuboższym.

 • Dbajmy o przewagę konkurencyjną

  Rozmowa z GRAŻYNĄ KUCZERĄ, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, który w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia.

 • Aby outsourcing był efektywny - kilka warunków do spełnienia

  Ważne jest bieżące monitorowanie usług świadczonych w formie outsourcingu. Jako szpital nie do końca mamy wpływ na dobór personelu przez zewnętrzną firmę, co stanowi wadę tego rozwiązania. Jednak w ekstremalnych przypadkach stanowczo i skutecznie interweniujemy - umowa nam na to pozwala - mówi dr n. o zdr. JACEK KRYŚ, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

 • Nie zamykajmy się w swoich specjalizacjach

  Druga edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) odbędzie w dniach 9-11 marca 2017 r. w Katowicach. - Jednym z wielu tematów, które powinny znaleźć się w programie przyszłorocznego Kongresu, jest współpraca lekarzy różnych specjalności - mówili zgodnie eksperci 16 września br. podczas pierwszego spotkania Rady Naukowej HCC 2017.

 • Polityka zdrowotna

  Projekt sieci szpitali sprzyja molochom?

  Suchej nitki na projekcie dotyczącym tworzenia sieci szpitali nie zostawili uczestnicy jednej z sesji podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP. Ogólnikowość, dyskryminacja placówek jednoprofilowych i prywatnych, nierealny termin wejścia w życie - to, zdaniem ekspertów, ważniejsze wady planowanych przepisów.

 • Protest zakończony, podziały pozostały

  Manifestacja Porozumienia Zawodów Medycznych, która 24 września przeszła ulicami Warszawy, trwała ok. czterech godzin. Przebiegła bardzo spokojnie, bez incydentów. Ale emocji i mocnych słów nie brakowało.

 • Jak zmieniać system ochrony zdrowia

  Wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych w regionach, wprowadzenie IOWISZ, oczekiwane nowe kryteria kontraktowania oraz braki kadr - te tematy zdominowały dyskusję podczas sesji "Polska Wschodnia na zdrowotnej mapie kraju" w ramach III Wschodniego Kongresu Gospodarczego (Białystok, 22-23 września 2016 r.)

 • Związkowcy chcą rozmawiać

  27 września nie doszło do porozumienia w czasie spotkania ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Zawodów Medycznych (PZM). Rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie rozpoczęły się po godz. 16, trwały do 18.30.

 • Skończmy z zaklinaniem rzeczywistości i dajmy ochronę zdrowia powiatom

  Zapowiedź likwidacji NFZ otwiera pole do debaty, jak w tej naszej Polsce dostęp ludzi do ochrony zdrowia poprawić. Skoro musi być inaczej, niech przynajmniej będzie lepiej! A nie sądzę, żeby "upaństwowienie" ochrony zdrowia i zastąpienie Funduszu przez Wojewodę było postępem.

 • Szpitale powiatowe zwierają szeregi

  Przyjmowanie do wiadomości propozycji rządu to dla nas za mało. Zależy nam na aktywnym uczestnictwie w reformowaniu systemu ochrony zdrowia i procesie tworzenia aktów prawnych - deklaruje zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

WYSZUKAJ W TREŚCI MAGAZYNU

PRENUMERATA RYNKU ZDROWIA

 • Prenumerata roczna już od 80 złotych!
 • Zniżki przy prenumeracie wielu egzemplarzy
 • Specjalna wersja dla lekarzy i farmaceutów

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.