Związki za, a nawet przeciw

Autor: Daniel Mieczkowski • • 18 października 2011 10:21


Jednak podobnie jak Szpital Bródnowski może mieć kłopot ze zbyt niskim kontraktem. - Szpital powinien mieć budżet na poziomie około 130 mln zł. Niestety, ubiegłoroczny kontrakt podpisany z NFZ jest niższy od oczekiwań - podsumowuje Wojciech Kozak.

Likwidacje na wokandzie

W 2009 r. radni powiatu częstochowskiego zlikwidowali SPZOZ Szpital im. R. Weigla w Blachowni. 1 maja 2009 r. realizację świadczeń zdrowotnych przejął wyłoniony w przetargu dzierżawca, który zobowiązał się do prowadzenia szpitala jako podmiotu niepublicznego, płacenia starostwu miesięcznego czynszu w wysokości 120 tys. zł oraz realizacji inwestycji w placówce na kwotę 21 mln zł. W październiku 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały o likwidacji SPZOZ-u. Skargę kasacyjną wniosła do NSA częstochowska Solidarność. W opinii związkowców powiat wydzierżawiając szpital prywatnej firmie, stracił kontrolę nad lecznicą.

W uzasadnieniu wyroku NSA wskazywał m.in., że "świadczenie usług zdrowotnych - co do zasady - w obowiązującej ustawie (o ZOZ-ach - red.) jest realizowane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej tworzone przez podmioty publiczne". NSA orzekł, że uchwała o likwidacji SPZOZ-u w Blachowni jest nieważna.

Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność podnosił wielokrotnie, że unieważnienie przez NSA uchwały likwidacyjnej nie skutkuje żadnymi zmianami.

Związkowcy złożyli nawet skargę na bezczynność starosty w sprawie wykonania wyroku NSA. Została ona jednak odrzucona.

Powiat uważa, że dzierżawca powołuje się na wyrok NSA, a ten dotyczy likwidacji SPZOZ-u, a nie umowy o dzierżawę. Rozważa kolejną dzierżawę szpitala lub utworzenie spółki samorządowej.

Wyrok dotyczący szpitala w Blachowni zainspirował innych związkowców.

Sądy wydały kolejne wyroki unieważniające uchwały o dzierżawie szpitali w Tarnowskich Górach i Pszczynie, wskazując, że przepisy nie pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego wyzbywać się i przekazywać realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

- Nie obawiam się, że te wyroki mogą zagrozić przekształceniom SPZOZ-ów, dotyczą bowiem ustawy o ZOZ-ach, zastąpionej 1 lipca 2011 r. ustawą o działalności leczniczej - uspokajała w wywiadzie dla TVP Info minister zdrowia Ewa Kopacz. - Nowa ustawa była szczegółowo konsultowana z prawnikami - dodała minister.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum