AK | 12-02-2009 13:59

Zgłaszajcie takie przypadki

Apel samorządu zawodowego do lekarzy

Samorząd lekarski będzie uwrażliwiał medyków na informowanie o każdym uzasadnionym podejrzeniu przemocy wobec dzieci - powiedział portalowi rynekzdrowia.pl Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, w odpowiedzi na list Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, dotyczący tego właśnie problemu.
- Sprawa jest bardzo ważna ze społecznego punktu widzenia. Chodzi o to, żeby nie tylko zgłaszać tragiczne przypadki, ale reagować wcześniej, kiedy jeszcze jest możliwa skuteczna interwencja - mówi nam prezes Radziwiłł.
- Zleciłem również wykonanie analizy prawnej, która pokaże, jakie obowiązki, wynikające z różnych aktów prawnych, ma lekarz, jeżeli chodzi o zgłaszanie podejrzenia przemocy wobec dzieci - mówi prezes Radziwiłł. 14 stycznia Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie informowania przez lekarzy o każdym uzasadnionym podejrzeniu przemocy wobec dzieci.
RPD zaapelował do prezesa NRL o podjęcie - jak to określił - działań dyscyplinujących i uświadamiających lekarzy: "Zdarza się, że lekarze są bierni wobec problemu i unikają informowania o przypadkach mających znamiona przemocy. Często pomimo podejrzeń, że uraz jest skutkiem świadomego stosowania przemocy wobec dziecka, lekarz podejmuje jedynie działania medyczne".