Żeby serwisowanie nie było luksusem

Autor: Sabina Augustynowicz • • 12 listopada 2009 11:10

Szpitale - mimo trudnej sytuacji finansowej - muszą inwestować, aby nie wypaść z rynku

Szukając różnych sposobów na poprawę wyników ekonomicznych szpitali, ich dyrekcje decydują się np. na outsourcing usług niemedycznych, czasami zlecają firmom zewnętrznym zarządzanie długiem oraz szukają oszczędności w serwisowaniu wyrobów medycznych, w tym aparatury. To wszystko również kosztuje, dlatego każdą decyzję dotyczącą współpracy placówki z podmiotem zewnętrznym musi poprzedzać wyjątkowo chłodna kalkulacja i dobra znajomość rynku tego rodzaju usług.

- Przed szpitalami stoi wiele wyzwań - przekonywał podczas V Forum Rynku Zdrowia Bogdan Dzik, prezes Impel Cleaning. - W ponad 60% infrastruktura szpitalna wymaga inwestycji. Tymczasem szpitale, prowadząc usługi niemedyczne, jak żywienie, utrzymanie czystości, usługi pralnicze i techniczne utrzymanie nieruchomości, tracą środki i czas, które mogłyby spożytkować na działalność typowo medyczną.

Oustourcing - zdania są podzielone

Tymczasem, zdaniem Bogdana Dzika, za outsourcingiem usług niemedycznych przemawiają wyniki przeprowadzonej w ubiegłym roku kontroli NIK, ewidentnie świadczące o outsourcingu jako tańszym o ok. 25% wariancie szpitalnych usług pozamedycznych.

Bogdan Dzik przyznaje, że dobrą współpracę firmom outsourcingowym ze szpitalami utrudnia Prawo zamówień publicznych, które narzuca placówkom medycznym wybór oferty najtańszej i uniemożliwia renegocjowanie zapisów, jeśli ewentualnych zmian nie przewidzą one w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zauważa jednak, że nadszedł czas, by firmy zewnętrzne przejmowały w szerszym niż dotychczas zakresie szpitalną działalność pozamedyczną.

Wśród dyrektorów szpitali zdania na temat outsourcingu i zamówień publicznych są jednak podzielone. Krystyna Mackiewicz, dyrektor naczelna Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przyznaje, że większość usług szpital zlecił firmom zewnętrznym. Z punktu widzenia zarządzającego palcówką, outsourcing jest pożądany, bo umożliwia koncentrację na realizacji usług medycznych. Problemem jednak są ich koszty, które rosną, podczas gdy szpitalom pieniędzy nie przybywa.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum