Zdaniem ekspertów

Autor: RZ • • 07 listopada 2011 13:21


3.Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W pierwszej z wymienionych ustaw najbardziej godnym uwagi pozytywem wydaje się zmiana algorytmu podziału środków na leczenie pomiędzy województwa, sprzyjająca wyrównaniu skutków nierówności w dostępie środków dla poszczególnych regionów.

Z kolei ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest przykładem właściwej reakcji na sytuację na rynku pracy. Uproszczenie dostępu do zawodu lekarza i możliwość zakończenia procesu specjalizacji przed 35. rokiem życia oceniam jako ważne rozwiązania, wziąwszy pod uwagę fakt, że w naszych szpitalach coraz mocniej odczuwamy niedobór kadry lekarskiej.

Minusy

1.Ustawa o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, a właściwie jej brak. Choć bardzo oczekiwana, na szczęście nie weszła w życie. Na szczęście, ponieważ w wersji przygotowanej przez resort zdrowia była nie do przyjęcia, wręcz zniechęcałaby firmy ubezpieczeniowe do wejścia ze swoją ofertą na rynek medyczny.

Dobrze, że po konsultacjach społecznych resort wycofał ten zły projekt.

Ale potrzebny jest szybko następny, lepszy.

2.Brak determinacji resortu w sprawie decentralizacji NFZ. Taki projekt pojawił się przy okazji nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo Zdrowia chce kilku konkurujących ze sobą publicznych płatników, ale - jak się okazało - na planach się na razie skończyło. A szkoda, bo konkurencja jeszcze nikomu nie zaszkodziła; wręcz przeciwnie - sprzyjałaby podnoszeniu jakości i dostępności usług. Ponadto, w powiązaniu z ustawą o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, takie rozwiązanie dawałoby szansę na bardziej racjonalne wykorzystanie środków publicznych.

3.Ustawa Prawo farmaceutyczne. Szczytna idea unormowania rynku nie przełożyła się tu, niestety, na roztropne rozwiązania. Nie przemawia do mnie argument, że jedna, obowiązująca we wszystkich aptekach, cena leków refundowanych korzystnie wpłynie na kieszeń pacjenta. Ustawa ogranicza jedynie konkurencyjność w tym sektorze. Zmiany wprowadzone tymi regulacjami zweryfikuje czas, ale już słychać opinie, że chyba poszły one zbyt daleko.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum