Zbudują szpital powiatowy w formule PPP

Autor: Piotr Wróbel • • 08 stycznia 2016 11:27

Po czterech latach od podpisania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy powiatem żywieckim a InterHealth Canada Limited rozpoczęły się prace przy budowie nowego szpitala powiatowego w Żywcu. Szpital na 340 łóżek ma zostać oddany w ciągu 24 miesięcy.

Budowa nowego szpitala to konieczność, gdyż koszty remontu starego budynku i dostosowania go do wymagań technicznych i sanitarnych okazały się wyższe niż budowa nowej siedziby. Samorząd nie dysponował jednak środkami na sfinansowanie takiej inwestycji.

Głównym inwestorem i partnerem samorządu żywieckiego jest specjalizująca się w zarządzaniu międzynarodowymi projektami f irma InterHealth Canada Limited, która podobne projekty w sektorze opieki zdrowotnej realizowała w Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Kuwejcie.

Szpital powiatowy w Żywcu ma mieć 340 łóżek i jest pierwszym w kraju tak dużym przedsięwzięciem w sektorze zdrowia realizowanym w formule zintegrowanego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Budowę sfinansuje konsorcjum bankowe, przy istotnym udziale partnera.

Pomógł EBOR

Umowa partnerska dotycząca budowy i zarządzania nowym szpitalem w Żywcu została zawarta przez powiat i prywatnego inwestora we wrześniu 2011 r. Padły deklaracje, przygotowywano pozwolenie na budowę, ale cały czas nie było jasne, czy inwestycję uda się sfinansować.

- Głównym problemem pozostawał brak gwarancji kontraktu dla szpitali ze strony NFZ w dłuższej perspektywie czasowej, stąd przekonanie o dużym ryzyku takiej inwestycji - podkreślił w rozmowie z Rynkiem Zdrowia starosta żywiecki Andrzej Kalata.

Zaznacza, że samorząd starając się o sfinansowanie budowy nowego szpitala, nie otrzymał wsparcia ze strony Ministerstwa Zdrowia: - Proponowaliśmy, by NFZ potraktował nasz projekt jako pilotażowy, udzielając gwarancji kontraktów, bądź chociaż zapewnienia o zawarciu ich na dłuższy czas. Niestety, nie uzyskaliśmy nic. Powiat wykonuje zadania publiczne. Nie uważam, by budowa szpitala w oparciu o formułę PPP odbywała się drogą niekonkurencyjną, skoro partner został wybrany w przetargu.

Przełomowe dla finansowania inwestycji okazało się wejście w projekt Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który udzielił inwestorowi 10 mln euro długoterminowej pożyczki. EBOR przeprowadził dogłębną analizę, odpowiadającą na pytanie, czy szpital w Żywcu jest potrzebny. Z analizy wynikało, że tak.

- Być może nie udałoby się doprowadzić projektu finansowego do szczęśliwego finału, gdyby nie decyzja EBOR, który podszedł do tematu społecznie, a nie komercyjnie. To zachęciło inne banki - mówi dzisiaj starosta Andrzej Kalata.

Taki sam zakres świadczeń

Zapewne mocno wierzy, że w Żywcu zmaterializują się słowa znanej piosenki pochodzących z nieodległej Milówki braci Golców "tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco". Dokładniej - będzie nowoczesny szpital. Stary za chwilę będzie się nadawał tylko do zamknięcia.

- Przekonaliśmy banki, że inwestowanie w budowę nowego budynku dla szpitala powiatowego, który już dzisiaj ma kontrakt wynoszący 50 mln zł i realizuje więcej świadczeń nieplanowanych niż planowych, wiąże się nawet z mniejszym ryzykiem niż star t up PPP w innych sektorach - powiedziała nam Tatiana Piechota, prezes Upper Finance, firmy doradczej, która pozyskała finansowanie dla projektu.

Jak podawała Gazeta Wyborcza, w konsorcjum jest BIZ Bank, FM Bank PBP pełni rolę mandated lead arranger, Alior Bank - współpożyczającego w tej inwestycji. Finansowanie zostanie przekazane ICZ Properties i ICZ Healthcare - spółkom zależnym InterHealth Canada Limited.

Zgodnie z umową PPP szpital powiatowy w Żywcu będzie prowadzony oraz zarządzany przez InterHealth Canada przez 30 lat, czyli do roku 2045 - wtedy zostanie przekazany Starostwu Powiatowemu w Żywcu.

- Partner ma obowiązek prowadzenia działalności medycznej w takim samym zakresie, jaki jest realizowany obecnie przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Żywcu. Jednocześnie umowa PPP pozwala na rozszerzenie zakresu usług - poinformował Dariusz Szatanik, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Żywcu.

NIK nie miał uwag

Budynek szpitala, zaprojektowany przez firmę architektoniczną N+ Parametric Design oraz firmę inżynieryjną Arup Engineers, będzie liczył cztery kondygnacje o powierzchni netto ok. 18 000 m² z możliwością rozbudowy. Głównym wykonawcą całego przedsięwzięcia jest hiszpańska firma Aldesa - polski oddział firmy Aldesa Construcciones.

- Plan jest taki, że zdążymy przed wejściem w życie nowych wymagań technicznych i sanitarnych w 2018 roku - mówi starosta. Dodaje: - Stary szpital prędzej czy później zamknąłby nam sanepid, a to byłaby katastrofa dla mieszkańców powiatu.

Staraniom powiatu o wybudowanie szpitala w formule PPP uważnie przyglądały się inne samorządy; także organy kontrolne. W opublikowanym w 2012 roku protokole pokontrolnym Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach pozytywnie oceniła działania Starostwa Powiatowego w Żywcu dotyczące budowy nowego szpitala powiatowego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Niektóre rozwiązania uznała za wzorcowe.

W wywiadzie udzielonym Rynkowi Zdrowia jeszcze na początku 2012 r., po podpisaniu przez żywieckie starostwo ze spółką InterHealth Canada umowy partnerskiej dotyczącej budowy i zarządzania nowym szpitalem w Żywcu, prezes spółki Nasser Massoud mówił, że jest optymistą co do przyszłości inwestycji. - Okazało się, że po drugiej stronie mamy chętnego do współpracy, zaangażowanego partnera publicznego - zaznaczył.

Argumenty na tak

Przyznał też, że spółka gruntownie przyglądała się zasadom, na jakich funkcjonuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Brak możliwości udzielania promes gwarantujących przyznanie kontraktu powstającemu szpitalowi okazał się zasadniczą przeszkodą do pokonania przy realizacji inwestycji wg formuły PPP, która wymaga podjęcia ryzyka kredytowania przez banki.

- Zdajemy sobie sprawę, że publiczny płatnik może anulować kontrakt lub nie przedłużyć go na kolejny rok. Ale wiemy również, że szpital w Żywcu jest jedyną taką placówką w regionie - tłumaczył wtedy prezes InterHealth Canada, kalkulując ryzyko.

Jakie konkretne argumenty ostatecznie przekonały banki do finansowania inwestycji i podjęcia ryzyka? - Poza informacją o wysokości już istniejącego kontraktu, także właśnie fakt, że jest to jedyny szpital w powiecie i nie ma tu ryzyka utraty pacjentów. Przyjęliśmy też założenie, że lepszy standard świadczeń realizowanych w nowym obiekcie spowoduje, iż część pacjentów, która wyjeżdżała do ościennych powiatów, zdecyduje się na leczenie w Żywcu, a kontrakt szpitala wzrośnie - mówi Tatiana Piechota.

- Tym bardziej że obecnie większość procedur wykonywanych w szpitalu w ramach kontraktu dotyczy przypadków nagłych, a nie planowych - przypomina prezes. Jak dodaje, znaczenie ma też doświadczenie operatora, który będzie zarządzał szpitalem.

Zdaniem PARP

Udział par tnerów prywatnych w inwestycjach związanych z ochroną zdrowia może się przyczynić - zdaniem ekspertów - do poprawy zarządzania takimi obiektami, a także jakości ich infrastruktury.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Instytut PPP przygotował y kilka raportów ws. rynku partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeden z nich dotyczył ochrony zdrowia. Analiza obejmowała projekty realizowane od 27 lutego 2009 r. (od wejścia w życie ustawy o PPP) do 31 grudnia 2014 r.

Zdaniem PARP oraz Instytutu PPP "podmioty publiczne powinny przejawiać większą gotowość do powierzenia placówek medycznych w zarząd i utrzymanie inwestorom" w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Według nich, sprzyjałoby temu wydłużenie kontraktów z NFZ na okres co najmniej 10 lat.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum