Zarządzanie systemami IT w szpitalach

Autor: Krzysztof Groyecki • • 25 czerwca 2014 10:36

Aby rozwiązania informatyczne, czy to związane z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną, czy z Systemami Informacji Zarządczej, przynosiły oczekiwane korzyści, nieodzowne jest właściwe umocowanie projektów wdrożeniowych w organizacji. W dużych firmach osoba odpowiedzialna za IT najczęściej umocowana jest na poziomie zarządu jako CIO - Chief Information Officer.

Dobry CIO charakteryzuje się wiedzą interdyscyplinarną oraz umiejętnościami menedżerskimi. W sektorze zdrowia powinien też dysponować wiedzą dziedzinową, związaną z procesem leczenia i jego rozliczaniem, jak i pewną wiedzą techniczną.

W mniejszych szpitalach, gdzie powołanie CIO na stałe nie ma wystarczającego uzasadnienia, najwłaściwsze wydaje się wskazanie pełnomocnika dyrektora jednostki, który pokieruje wdrożeniem. Z naszych doświadczeń wynika, że powierzenie tej roli kierownikowi IT jest nieskuteczne i najczęściej skutkuje wieloma komplikacjami.

Współczesne systemy IT wspomagają prawidłowy przebieg procesów medycznych oraz ich właściwe rozliczanie. Powinny też umożliwiać podejmowanie dobrych decyzji zarządczych. Na przykład zlecenie badania w formie elektronicznej jest dostępne nie tylko w laboratorium, ale także w statystyce, na oddziale, jest częścią kosztów leczenia, historii choroby, a także raportu z pracy lekarza. Wartością nie jest zamiana zlecenia wypisanego ręcznie na formę cyfrową, ale dostępność informacji zawartych w zleceniu w różnych miejscach systemu - wszędzie tam, gdzie stanowią one część procesu leczenia.

Dlatego prawidłowe odwzorowanie procesów medycznych w systemie IT ma kluczowe znaczenie dla efektywności placówki, jakości świadczonych usług, jest niezbędne do dobrej organizacji pracy i do kontroli kosztów.

Obecnie kierownik informatyki w szpitalu najczęściej jest administratorem i inżynierem odpowiedzialnym za sprawne działanie urządzeń i szybkie usuwanie awarii. Oczywiście funkcje typowo administracyjne, zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość działania, nie są bez znaczenia, jednak o pełnym wykorzystaniu informatyki, a w szczególności udanym wdrożeniu systemów szpitalnych, decydują umiejętności menedżerskie oraz pozycja w hierarchii szpitala.

Obarczanie kierownika IT projektem wdrożeniowym nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dzisiaj sukcesem kończą się takie projekty, w których szefem komitetu sterującego jest dyrektor naczelny lub umocowany przez niego menedżer - pełnomocnik.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum