Zapobiegać, a nie karać

Autor: DM • • 29 lipca 2011 09:27

Ruszył pierwszy ogólnopolski rejestr incydentów medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej

6 czerwca zaczął funkcjonować portal internetowy, służący anonimowemu zgłaszaniu przez lekarzy incydentów - dotyczących bezpieczeństwa pacjenta - które miały miejsce w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). O celach uruchomienia takiego rejestru mówił m.in. dr Maciej Godycki-Ćwirko, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, podczas czerwcowego XI Kongresu Lekarzy Rodzinnych w Mikołajkach.

Pierwszy tego typu w Polsce system poufnego zgłaszania incydentów przez lekarzy POZ "Bezpieczna Opieka Podstawowa" (BOP) powstał w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy wsparciu ze środków unijnych. Adres portalu: http:// blnsk.umed.lodz.pl/bop/index.php

Zalecana terminologia

Jak mówi w rozmowie z portalem rynekzdrowia.

pl dr Maciej Godycki-Ćwirko, do tej pory właściwie jedynym spisem zdarzeń niepożądanych w medycynie była ewidencja skarg pacjentów w izbach lekarskich oraz rejestry prowadzone w części szpitali, które jednak ograniczone są do pojedynczych placówek i nie są publikowane.

Według szefa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, w Europie od pewnego czasu promowane jest podejście ukierunkowane bardziej na bezpieczeństwo pacjenta i zapobieganie błędom zamiast na szukanie winnych i karanie.

W oficjalnej terminologii zalecane jest obecnie sformułowanie "incydent dotyczący bezpieczeństwa pacjenta" zamiast "błąd medyczny".

Jak tłumaczy nam Maciej GodyckiĆwirko, w warunkach polskich start BOP to początek budowania systemu anonimowego zgłaszania incydentów w naszym kraju. - Z doświadczeń innych krajów wynika, że w przypadku tworzenia rejestrów o zdarzeniach niepożądanych najskuteczniejsze okazały się właśnie anonimowe zgłoszenia lekarskie - dodaje nasz rozmówca.

Śladem rozwiązania niemieckiego

System stworzony w Łodzi wzorowany był na rozwiązaniu niemieckim. W Niemczech w ciągu 3 lat zgłoszono 300 incydentów.

- Wydaje się, że to nieduża liczba, ale jednak system funkcjonuje - mówi dr Godycki-Ćwirko.

Małgorzata Koziarska-Rościszewska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie administratorka BOP, zapewnia, że system gwarantuje absolutną anonimowość lekarzom, którzy zdecydują się za jego pośrednictwem opisać incydent dotyczący bezpieczeństwa pacjenta. Jak podkreśla, bardzo długo trwały prace informatyczne, które miały doprowadzić do tego, że ani administrator systemu, ani nikt inny nie będzie mógł poznać tożsamości zgłaszającego incydent lekarza.

- Pojawia się coraz więcej roszczeń ze strony pacjentów. W naszym interesie jest, żeby uczyć się na własnych błędach, zamiast ponosić konsekwencje ich popełniania - przekonywała Małgorzata Koziarska-Rościszewska, prezentując system podczas XI Kongresu Lekarzy Rodzinnych w Mikołajkach.

Jak tłumaczyła, według danych światowych, na każde 100 tys. konsultacji notuje się 5-80 incydentów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta, tj. od 37 do 600 dziennie. Według niej, system zgłaszania takich incydentów stanowi jedno z narzędzi poprawy jakości i bezpieczeństwa w podstawowej opiece zdrowotnej.

Pozytywnie na temat nowego systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych wypowiada się prof. Witold Lukas, były konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Według niego, BOP stanowi dobre narzędzie edukacji i wymiany informacji między lekarzami i członkami zespołu podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak podkreśla, istotnie przyczyni się do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pacjenta w POZ. System BOP składa się z dwóch elementów:
  • formularza zgłoszenia,
  • zbioru dotychczas zgłoszonych incydentów.
Zgłoszenia przydzielane są do konkretnych kategorii. Celem systemu BOP jest gromadzenie anonimowych opisów incydentów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta w POZ oraz komentarzy do opisów z zachowaniem poufności.

Małgorzata Koziarska-Rościszewska informuje, że żaden incydent nie jest zbyt prozaiczny albo zbyt poważny, aby nie mógł być zgłoszony. System przeznaczony jest dla lekarzy i zespołu podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak w lotnictwie i energetyce jądrowej

- Systemy zgłaszania incydentów w zakresie bezpieczeństwa służą ich identyfikacji i zapobieganiu. Zgłoszenia są przesyłane przez osoby, które bezpośrednio uczestniczyły w incydencie - tłumaczy Małgorzata Koziarska-Rościszewska.

Co ciekawe, systemy zgłaszania incydentów - początkowo rozumianych jako błędy - powstały najpierw w lotnictwie cywilnym oraz w branżach, w których pozornie drobne błędy mogą mieć poważne skutki (energetyka jądrowa, przemysł chemiczny).

Obecnie coraz więcej państw stosuje taki monitoring w medycynie. U podstaw wszystkich tych systemów leży idea uczenia się na doświadczeniach innych.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum