Zapobiegać, a nie karać

Autor: DM • • 29 lipca 2011 09:27


- Pojawia się coraz więcej roszczeń ze strony pacjentów. W naszym interesie jest, żeby uczyć się na własnych błędach, zamiast ponosić konsekwencje ich popełniania - przekonywała Małgorzata Koziarska-Rościszewska, prezentując system podczas XI Kongresu Lekarzy Rodzinnych w Mikołajkach.

Jak tłumaczyła, według danych światowych, na każde 100 tys. konsultacji notuje się 5-80 incydentów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta, tj. od 37 do 600 dziennie. Według niej, system zgłaszania takich incydentów stanowi jedno z narzędzi poprawy jakości i bezpieczeństwa w podstawowej opiece zdrowotnej.

Pozytywnie na temat nowego systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych wypowiada się prof. Witold Lukas, były konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Według niego, BOP stanowi dobre narzędzie edukacji i wymiany informacji między lekarzami i członkami zespołu podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak podkreśla, istotnie przyczyni się do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pacjenta w POZ. System BOP składa się z dwóch elementów:
  • formularza zgłoszenia,
  • zbioru dotychczas zgłoszonych incydentów.
Zgłoszenia przydzielane są do konkretnych kategorii. Celem systemu BOP jest gromadzenie anonimowych opisów incydentów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta w POZ oraz komentarzy do opisów z zachowaniem poufności.

Małgorzata Koziarska-Rościszewska informuje, że żaden incydent nie jest zbyt prozaiczny albo zbyt poważny, aby nie mógł być zgłoszony. System przeznaczony jest dla lekarzy i zespołu podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak w lotnictwie i energetyce jądrowej

- Systemy zgłaszania incydentów w zakresie bezpieczeństwa służą ich identyfikacji i zapobieganiu. Zgłoszenia są przesyłane przez osoby, które bezpośrednio uczestniczyły w incydencie - tłumaczy Małgorzata Koziarska-Rościszewska.

Co ciekawe, systemy zgłaszania incydentów - początkowo rozumianych jako błędy - powstały najpierw w lotnictwie cywilnym oraz w branżach, w których pozornie drobne błędy mogą mieć poważne skutki (energetyka jądrowa, przemysł chemiczny).

Obecnie coraz więcej państw stosuje taki monitoring w medycynie. U podstaw wszystkich tych systemów leży idea uczenia się na doświadczeniach innych.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum