Zamiast wznowienia protestu - apel o lepsze prawo

Autor: MAK • • 28 lutego 2012 10:57

Szybkiej zmiany ustaw o refundacji leków oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty domagają się od rządu przedstawiciele czterech organizacji lekarskich. Chcą stworzyć własny wzór recepty. Zastrzegają, że nie zamierzają na razie wznawiać tzw. protestu pieczątkowego.

28 stycznia w Poznaniu Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków, Porozumienie Zielonogórskie i Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia podpisały porozumienie o współpracy.

Jak twierdzą lekarze, dzięki porozumieniu łatwiej im będzie walczyć o prawa swoje i pacjentów.

Cele zostały wyznaczone Podczas poznańskiego spotkania wskazane zostały najpilniejsze wspólne cele, które zamierza osiągnąć sojusz wymienionych organizacji. Oto postulaty porozumienia, sformułowane w specjalnym komunikacie: Zamiana wskazań rejestracyjnych do refundacji na wskazania medyczne. Działanie to jest zgodne z duchem Konstytucji RP, która gwarantuje wszystkim obywatelom równy dostęp do świadczeń medycznych.

Eliminuje podział pacjentów na "lepszych", którym refundacja przysługuje, i "gorszych", którym nie przysługuje.

Zwiększa dostęp pacjentów do refundacji w ogóle i obniża koszty leczenia.

Wykreślenie nowo wprowadzonej zmiany w art. 45 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która nakłada na lekarzy obowiązek określania na recepcie dodatkowych uprawnień pacjenta oraz stopnia refundacji części leków.

Wykreślenie kar dla lekarzy związanych z rzekomo nienależną refundacją z umów indywidualnych z NFZ.

Wykreślenie art. 31 załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. o OWU, który jest niekonstytucyjny, ponieważ posługuje się niedookreślonym pojęciem "przypadki nieuzasadnione", uzależniając od niego kary finansowe dla świadczeniodawców.

Całkowite wyłączenie lekarzy z procesu refundowania leków w rozporządzeniu w sprawie recept.

- Uważamy, że należy wprowadzić zasadę: my leczymy - oni refundują, aby lekarz zajmował się leczeniem, a administracja - refundacją leków - powiedział Jacek Krajewski, prezes zarządu Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Skończmy z tym absurdem Jak poinformował prezydent Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia Andrzej Grzybowski, organizacje lekarskie wystosowały pismo z postulatami do ministra zdrowia i liczą na szybkie zmiany w prawie.

- Chcemy zmiany obecnego systemu, który uzależnia refundację leku od charakterystyki produktu lekowego, czyli od tego, w jakim zakresie firma zarejestrowała produkt na rynku. To narusza prawa pacjenta do leczenia lekiem refundowanym: jeden skuteczny lek dla pacjentów w różnym wieku raz będzie refundowany, a raz nie. To jedna z tych rzeczy, które najbardziej uderzają w pacjenta - powiedział Grzybowski.

Przedstawiciele organizacji lekarskich wnioskują o zmianę wzoru recepty i zapowiadają, że sami taki wzór przygotują.

- Naszym zdaniem, lekarza należy wyłączyć z absurdalnego obowiązku określania stopnia refundacji, bo i tak robi to aptekarz - stwierdza Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Wystąpienie do samorządu zawodowego Szef OZZL podkreśla, że we wzorze recepty powinno się znaleźć miejsce, gdzie pacjent mógłby zadeklarować, iż jest ubezpieczony w NFZ i się podpisać. - To on powinien odpowiadać za ewentualne błędy w oświadczeniu, a nie lekarz - powiedział Bukiel.

Andrzej Grzybowski zaznaczył, że na razie nie jest rozpatrywane wznowienie protestu lekarzy, choć nie wykluczył, że do protestu dojdzie w przypadku braku reakcji ze strony rządowej.

Sygnatariusze porozumienia wspólnie wystąpili do Naczelnej Rady Lekarskiej, aby ta złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o orzeczenie niekonstytucyjności trybu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zwrócili się także do ministra zdrowia z merytorycznymi propozycjami współpracy.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum