Zakończmy kształcenie techników farmaceutycznych

Autor: RZ • • 01 sierpnia 2014 14:14

Popieram podjęte przez ministra edukacji narodowej prace legislacyjne, zmierzające do zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Należy jak najszybciej zakończyć kształcenie techników farmaceutycznych, skracając termin ostatniej rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej szkół kształcących w tym zawodzie.

Proponowana zmiana rozporządzenia jest zgodna z kierunkiem przyjętym w krajach Unii Europejskiej w tym zakresie, czyli likwidacją kierunków zawodowych w szkołach średnich, które zazębiają się z kompetencjami osób kształconych na poziomie szkół wyższych.

Jedynie farmaceuta, z mocy ustawy, uprawniony jest do wykonywania wszystkich czynności przynależnych zawodowi farmaceuty. Nadanie tak szerokich uprawnień tej grupie zawodowej związane jest z wysokimi kwalifikacjami, które farmaceuta nabywa w drodze stosownego kształcenia (minimalne wykształcenie dla farmaceuty określa dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych).

Gwarantują one pacjentom świadczenie usług farmaceutycznych na najwyższym poziomie. Nie może, rzecz jasna, budzić wątpliwości, że wiedza i kwalifikacje posiadane przez farmaceutę nie mogą być porównywane z wykształceniem technika farmaceutycznego - absolwenta średniej szkoły policealnej.

Powinniśmy w naszym kraju dążyć do tego, aby w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i wysoką jakość świadczeń zdrowotnych jak najwięcej osób pracujących w aptekach spełniało wymagania unijne zapewniające określony poziom świadczonych usług farmaceutycznych.

Jest to istotne także ze względu na zadania związane ze sprawowaniem opieki farmaceutycznej. Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich opieka farmaceutyczna przypisana jest do zawodu farmaceuty. Może ją sprawować jedynie farmaceuta, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii, informując między innymi o stosowaniu leków, działaniach niepożądanych i interakcjach leków.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum