Zadbajmy o lepszą skuteczność leczenia

Autor: Poseł Beata Małecka - Libera , zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia • • 23 kwietnia 2013 15:46

Polska jest liderem w leczeniu zawałów serca. Ten sukces to pierwszy krok w walce z epidemią XXI wieku - niewydolnością serca. Choroby układu sercowo-naczyniowego są poważnym problemem zdrowotnym polskiego społeczeństwa.

Zadbajmy o lepszą skuteczność leczenia

O skali problemu świadczą przede wszystkim niechlubne statystyki. Aż 60% Polaków umiera właśnie z powodu chorób serca. Jest to najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce.

Nasz kraj może się pochwalić wysoką efektywnością w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, w tym zawałów serca, i wysoce specjalistyczna opieką wewnątrzszpitalną. Jesteśmy na 3. miejscu w Europie pod względem skuteczności terapii zawału serca, ale z drugiej strony liczba chorych, niestety, systematycznie wzrasta. Jednym z powodów tej paradoksalnej sytuacji jest nieleczona lub niewłaściwie leczona niewydolność serca.

Częste hospitalizacje i nasilenie objawów choroby w znaczący sposób upośledzają jakość życia chorego. Szacuje się, że w Polsce blisko milion chorych zmaga się z chorobami serca, a ponieważ nasze społeczeństwo szybko się starzeje, wzrasta również liczba pacjentów z niewydolnością serca. Brak ruchu, niezdrowy tryb życia, zła dieta, brak profilaktyki zdrowotnej to czynniki, które przyczyniają się do nawrotów choroby. Dlatego też tak ważna jest: 1. Kompleksowa, odpowiednia opieka medyczna, obejmująca opiekę szpitalną, ambulatoryjną, rehabilitację i opiekę paliatywną. Obecnie wysoka efektywność leczenia zawałów serca dotyczy głównie okresu wewnątrzszpitalnego.

Potem pacjent często jest pozostawiony sam sobie.

Brakuje ścisłej współpracy między specjalistami i lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, są także trudności w dostępie do rehabilitacji kardiologicznej. To kolejne niezbędne elementy całościowego standardu opieki nad chorym.

2. Ogromnie ważna jest rola profilaktyki i edukacji pacjentów w zakresie zdrowego trybu życia, zwiększenia aktywności fizycznej, właściwej diety, unikania używek, wykonywania regularnych badań profilaktycznych.

Zwiększanie świadomości zdrowotnej Polaków należałoby rozpocząć już w wieku przedszkolnym i kontynuować na późniejszych etapach nauki zarówno w szkole, jak i rodzinie oraz na poziomie promocji medialnej.

Propagowany przeze mnie lokalnie Marsz Seniora (projekt, który polega na aktywizacji ruchowej starszych osób) pokazuje, jak wielki jest potencjał w budowaniu zdrowego trybu życia i jak wiele można jeszcze w tej dziedzinie zrobić.

3. Należy także sięgnąć do najnowszych wytycznych i rekomendacji ekspertów kardiologicznych, które obejmują zarówno diagnostykę, jak i postępowanie terapeutyczne, a także farmakoterapię.

Skoro podejmujemy tak duży wysiłek organizacyjny i finansowy mający na celu ratowanie pacjentów z zawałem serca, musimy zadbać także o dalszą skuteczność leczenia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum