Z sądu do sądu

Autor: Ryszar Rotaub • • 28 września 2011 10:17

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie unieważnił uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjętą w 2010 r. w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. Zakwestionowane mogą również zostać uchwały dotyczące przekształceń pozostałych lecznic podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego.

Z sądu do sądu
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
WSS w Siedlcach to jeden z pięciu skomercjalizowanych szpitali należących do samorządu województwa. Pozostałe lecznice to: Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie, Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa STOCER w Konstancinie-Jeziornej, Wojewódzki Szpital Bródnowski i Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.

Było optymistycznie, ale...

W przeciwieństwie do innych przekształconych placówek, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach (obecnie Mazowiecki Szpital Wojewódzki) był w dobrej kondycji finansowej, nie chodziło zatem o zdjęcie balastu zadłużenia.

Celem komercjalizacji był rozwój poprzez poszerzenie oferty leczniczej.

- Z satysfakcją mogę powiedzieć, że wszyscy podchodzą do tych zmian z dużą życzliwością i otwartością. A co najważniejsze, widzą w nich szansę na poprawę nie tylko sytuacji szpitala, ale także swojej własnej - mówił marszałek Adam Struzik, kiedy w połowie kwietnia odwiedził lecznicę, by podsumować pierwszy okres jej działalności.

Adam Struzik podkreślał również, że lekarze nie muszą już szukać możliwości dodatkowego zarobkowania poza szpitalem, ponieważ znajdą ją na miejscu w postaci nowej oferty dla pacjentów komercyjnych. Z tego samego powodu wzrasta też bezpieczeństwo zatrudnienia (przypomnijmy: zarząd szpitala szacuje, iż zakres komercyjny wyniesie maksymalnie 15% całej działalności).

Dla załogi istotna miała być również obietnica podziału zysku - wejście części wypracowanych środków w skład funduszu wynagrodzeń.

...optymizm się nie udzielił

Tymczasem związkowcy z zakładowych organizacji "S" działających w szpitalu wysunęli wiele zarzutów dotyczących struktury lecznicy, liczby zatrudnionych, rodzajów świadczeń i zakresu kontraktów z NFZ. Sąd podzielił część wątpliwości, stwierdzając, że należy konkretnie określić zakres świadczeń, jaki powstająca spółka przejmie z likwidowanego SPZOZ-u. Należy też sprecyzować kryteria określające wartość przejmowanego mienia.

- Mazowiecki Szpital Wojewódzki działa jako spółka prawa handlowego. Przejął cesją pełny zakres usług medycznych i kontrakt z NFZ. Funkcjonuje w oparciu o majątek likwidowanego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach - poinformowała portal rynekzdrowia.pl Katarzyna Kłoś, rzecznik prasowy szpitala.

Ponadto, zdaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, organizacje związkowe w ogóle nie powinny skarżyć uchwały przekształceniowej, ponieważ nie wykazały ani swojego interesu prawnego, ani nie określiły, na czym miałoby polegać jego naruszenie.

Związkowe prawo do kontroli

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygnatura akt VII SA/Wa 621/11) nie podzielił tego stanowiska. Uznał, że o prawie związkowców do zaskarżania aktów decydujących o przekształceniach placówek leczniczych przesądza ustawa o związkach zawodowych. Dzięki temu istnieje możliwość społecznej i sądowej kontroli procesu przekształceń i ich skutków.

Sąd zaznaczył także, że ustawa o związkach zawodowych funkcjonuje niezależnie od tego, czy obowiązuje ustawa o ZOZ-ach (uchwała sejmiku została podjęta 22 marca 2010 r., gdy obowiązywała ustawa o zakładach opieki zdrowotnej) czy obecna - o działalności leczniczej.

Podobnymi przesłankami kierowały się sądy administracyjne w sprawie Szpitala Powiatowego im. R. Weigla w Blachowni, który uchwałą rady powiatu w Częstochowie został zlikwidowany i wydzierżawiony prywatnemu podmiotowi. Przeciwko przekształceniu protestowała częstochowska Solidarność, obawiając się o los pracowników. W kolejnych instancjach uznawano prawo związkowców do zaskarżenia decyzji samorządu. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny w październiku ub.r. unieważnił uchwałę rady powiatu.

Czekamy na uzasadnienie

- Oczekujemy od starosty określenia daty, kiedy szpital stanie się ponownie jednostką publiczną. Stanowisko NSA jest jasne: w taki sposób nie można było go przekształcić - powiedział portalowi rynekzdrowia.pl po ogłoszeniu wyroku przewodniczący zarządu regionu częstochowskiego "S" Mirosław Kowalik.

Tymczasem Starostwo Powiatowe w Częstochowie zamierza podważyć prawomocny wyrok polskiego sądu na podstawie niezgodności z prawem unijnym poprzez odwołanie się do europejskiego wymiaru sprawiedliwości.

Jaką drogą pójdzie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego?

- Obecnie czekamy na uzasadnienie wyroku. Dopiero po zapoznaniu się z nim będzie możliwe ustosunkowanie się do tej sprawy - poinformowała nas Anna Groszyk-Książak z biura rzecznika prasowego UMWM.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum