Wyzwanie, które warto podjąć

Autor: RZ • • 26 marca 2014 11:06

Problemy z finansowaniem służby zdrowia wymuszają nowe formy działania w tym sektorze naszej gospodarki. Optymalizacja kosztów poprzez centralizację zakupów oraz tworzenie grup zakupowych jest jednym z najskuteczniejszych pomysłów na poprawę kondycji finansowej szpitali. Na rynku zagranicznym, między innymi w Niemczech, procesy te trwają i spełniają swoją rolę.

Na rynku polskim grupy zakupowe już funkcjonują, oferując swoje usługi w zamkniętych grupach branżowych lub oferując konkretne produkty, nie skupiając się na podziale branżowym rynku. Synergy Platform to spółka powołana w celu budowania grup zakupowych, w tym głównie dla ochrony zdrowia, która jest branżą wymagającą i specyficzną. Spółka budowała swoje kompetencje na bazie Grupy Impel, gdzie obsługujemy ponad 40 spółek, realizując ponad 230 przetargów rocznie.

Standaryzacja asortymentu

Nasze doświadczenie oraz najlepsze praktyki zakupowe wskazują na to, że standaryzacja asortymentu (prawidłowy, jednoznaczny jakościowo, ale i elastyczny opis asortymentu otwierający możliwość złożenia oferty wielu producentom), połączenie wolumenów wielu podmiotów oraz włączenie do postępowania aukcji elektronicznych, przynosi wymierne korzyści sięgające od 10 do nawet 50% oszczędności w pierwszym roku wdrożenia grupowych zakupów.

Na rynku medycznym w Polsce panuje już przekonanie, że w grupie siła i są przeprowadzane pierwsze grupowe postępowania przynoszące optymalizację kosztów. Nie zmienia to faktu, że skala grupowych zakupów jest na razie marginalna.

Stworzenie grup zakupowych dla służby zdrowia to duże wyzwanie nie tylko dla operatora zewnętrznego, jako instytucji doradczej w zakupach, ale niewątpliwie także dla jednostek, które świadczą usługi zdrowotne. Dla jednostek medycznych oznacza to otwarcie na konieczne do optymalizacji kosztów zmiany, oderwanie się od przyzwyczajeń oraz zbudowanie w pracownikach świadomości wagi tej zmiany dla pracodawcy.

Procedura

musi być przygotowana w sposób profesjonalny, transparentny i bezpieczny dla każdego podmiotu. Regulacje prawne nie stwarzają ograniczeń w rozwijaniu tej formy zakupów. Najbardziej pracochłonnym zadaniem dla operatora, koordynatora procesów zakupowych, jest ustalenie wspólnych zapisów dotyczących standaryzacji i unifikacji przedmiotu zgodnych z normami jakościowymi.

Jest to pierwsze najważniejsze ogniwo procesu mające wpływ na optymalizację kosztów. Kolejnym etapem jest ustalenie harmonogramu oraz koordynacja postępowań zakupowych, które muszą być realizowane w rygorze Ustawy prawo zamówień publicznych (obecnie każda jednostka przeprowadza przetargi w różnych terminach).

Synergy Platform Sp. z o.o., znając potrzeby branży, posiadając know-how w zakresie optymalizacji kosztów zakupów, korzystając z odpowiedniego narzędzia informatycznego wspierającego procesy zakupowe, zapewni nową jakość w obszarze zarządzania kosztami w służbie zdrowia.

Kompleksowe podejście

Zakładamy kompleksowe podejście począwszy od doradztwa, poprzez wsparcie na etapie dialogu technicznego, przeprowadzenia postępowań i oczywiście finalizację procesu uwzględniającą ustalone korzyści dla uczestników grup. Jesteśmy również gotowi oferować doradztwo w sytuacjach kryzysowych związanych z procesem zaopatrzenia.

Wszystko to wyłącznie za wspólnie ustalone success fee od osiągniętych w grupie zakupowej oszczędności.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum