Weszli do światowej czołówki

Autor: WOK • • 21 stycznia 2014 13:06

Pionierskie operacje, cenione projekty i badania, rozpoznawalnośćw świecie. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu to jedna z nielicznych jednostek naukowo-badawczych resortu zdrowia, których nazwa jest u nas kojarzona z dokonaniami, a nie z finansowymi kłopotami, na jakie natrafiają ośrodki uprawiające nowoczesną medycynę.

I n stytut, powołany w 1996 roku przez ministra zdrowia, uważany jest dzisiaj za instytucję, która pełni rolę ambasadora polskiej innowacyjnej medycyny. Jego dyrektor prof. Henryk Skarżyński w 2010 r. odebrał wyróżnienie ministra spraw zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie. Instytut współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w oparciu o utworzone w tym celu konsorcja naukowe, zespoły i grupy badawcze.

Po raz pierwszy

W 2004 r. przeprowadzono tu pierwszą w świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą, a w 2008 r. pierwsze w świecie bilateralne wszczepienie implantów do pnia mózgu. Dotychczas wszczepiono 4000 implantów słuchowych, co sytuuje Instytut w czołówce światowej.

W jednym z wywiadów udzielonych Rynkowi Zdrowia prof. Skarżyński mówił: - Zrozumiałem, że moje pierwsze operacje leczenia częściowej głuchoty, by zostały upowszechnione, muszą być wykonane przez innych. Samo pokazywanie wyników na kongresach i w publikacjach nie wystarczy. Trzeba pokazać "na żywo", jak się to robi.

Już dwa lata temu operacje transmitowane z Instytutu za pośrednictwem internetu w ramach międzynarodowych pokazów obejrzało ok. 20 tys. osób. Ponad 1,5 tys. obserwowało je w Sankt Petersburgu, Manili, Mińsku, Grodnie, Kijowie i Hanowerze.

W maju 2012 roku otwarto najważniejszą jednostkę Instytutu, usytuowane w Kajetanach pod Warszawą Światowe Centrum Słuchu. Dziennie w Centrum przeprowadzanych jest około 70 operacji poprawiających słuch - najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Tu mieści się też Centrum Edukacyjne z doskonale wyposażonymi pracowaniami, w którym kształcą się nie tylko lekarze z Polski, ale również z zagranicy.

Kategoria A+

Rozwój Instytutu jest dobrym przykładem wykorzystania środków unijnych - 2/3 pieniędzy niezbędnych dla wybudowania i wyposażenia Światowego Centrum Słuchu pochodziło właśnie z tego źródła. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podsumowując i promując Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wskazywało na Centrum, jako przykład jednego z najbardziej wartościowych projektów zrealizowanych w ramach tego programu.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum