Według projektowanych przepisów za trzy lata ma funkcjonować: Sprawny system oznakowania

Autor: Anna Stychlerz • • 15 maja 2008 10:59

Dotychczasowe umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego będzie mogło być stosowane tylko do 31 grudnia 2010 r.

Zespoły ratownictwa medycznego zjawiające się na miejscach wypadków nie zawsze są wystarczająco widoczne, a gdy do tego jeszcze dodać niesprzyjające warunki atmosferyczne czy porę nocną, identyfikacja staje się jeszcze bardziej utrudniona. Ma temu zaradzić wprowadzenie jednolitego oznakowania i umundurowania.

Ma być jednolicie

Określenie ostatecznego terminu obowiązywania nowego umundurowania wynika z przepisów projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sposobu oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrum powiadamiania ratunkowego, a także sposobu oznakowania i wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.
Niewprowadzenie przepisu przejściowego w omawianym zakresie wiązałoby się z koniecznością wymiany całości odzieży ochronnej używanej obecnie w systemie ratownictwa medycznego.
Oznaczałoby to duże nakłady finansowe po stronie dysponentów jednostek systemu, a także kłopoty w zapewnieniu dostaw kilkudziesięciu tysięcy kompletów nowego umundurowania, odpowiadającego warunkom opisanym w projekcie rozporządzenia. Wymagania dotyczące umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego będą obowiązywały po dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia.
Jego projekt był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Okazało się, że wiele uwag dotyczyło znaku graficznego systemu (załącznik nr 1 do rozporządzenia). W związku z tym Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do ambasadorów państw Unii Europejskiej z prośbą o informację dotyczącą funkcjonowania w nich znaku ratownictwa medycznego. Z otrzymanych informacji wynika, iż nie ma jednolitej symboliki służącej łatwej identyfikacji systemu w tych państwach. Natomiast zaproponowany wzór graficzny istnieje np. w Danii, Grecji, Holandii, Słowacji i Finlandii. Sposób oznakowania jednostek systemu, jak i centrów powiadamiania ratunkowego, zaproponowano w załącznikach nr 2 i 3 do projektu.

Lekarz koordynator i kierujący akcją

Projekt rozporządzenia określa: wzór graficzny systemu, sposób oznakowania jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego, centrów powiadamiania ratunkowego, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe oraz ratowników z jednostek współpracujących z systemem, a także wymagania w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego.
I tak np., zgodnie z projektem rozporządzenia, lekarz koordynator ratownictwa medycznego będzie musiał posiadać kamizelkę ostrzegawczą zgodną z normą PN-EN 471:2005 o barwie fluorescencyjnej żółtej, z pasami z materiału odblaskowego co najmniej klasy 1, zgodnie z normą PN-EN 471:2005 tablica 5, z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o treści: "LEKARZ KOORDYNATOR".
Z kolei kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych będzie musiał mieć kamizelkę ostrzegawczą zgodną z normą PN-EN 471:2005 o barwie fluorescencyjnej żółtej, z pasami z materiału odblaskowego co najmniej klasy 1, zgodnie z normą PN-EN 471:2005 tablica 5, z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o treści: "KIERUJĄCY AKCJĄ RATUNKOWĄ". Wysokość tych nadruków będzie wynosiła z przodu 5 cm, na plecach 15 cm.

Ambulanse i centra powiadamiania

Na zwiększenie bezpieczeństwa pracy wpłynie także właściwe oznakowanie ambulansów (zastosowanie folii odblaskowej typu 3) poprzez poprawę widoczności ambulansu w warunkach używania świateł drogowych. Proponowane uregulowania mają także wpłynąć na poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy członków zespołów ratownictwa medycznego.
Jednolite oznakowanie centrów powiadamiania ratunkowego, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych ułatwi zidentyfikowanie placówki - odpowiednio: koordynującej lub realizującej medyczne działania ratownicze. Elementy graficzne mające znaleźć praktyczne zastosowanie i opisane w rozporządzeniu mają charakter uniwersalny i wzorowane są na oznakowaniach używanych przez podmioty ratownicze w krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych.
To samo dotyczy wymagań dla umundurowania osób uczestniczących w medycznych akcjach ratunkowych. Odzież ma być odporna na ścieranie, ogień i czynniki atmosferyczne, a ponadto winna spełniać krajowe normy dotyczące odzieży ochronnej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum