Według historii choroby

Autor: BE • • 15 maja 2008 12:25

Amerykańska typologia uzależnionych od alkoholu, czyli...

Blisko 20% alkoholików w USA to ludzie wykształceni, dużo zarabiający i bardzo dobrze funkcjonujący w społeczeństwie. Amerykański Narodowy Instytut ds. Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu wyróżnił pięć różnych podtypów uzależnienia od alkoholu:

 • Młody dorosły (31,5% uzależnionych od alkoholu). Niski wskaźnik uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych, brak innych problemów psychicznych, rzadkie przypadki występowania w rodzinie uzależnionych osób.
 • Młody-antyspołeczny (21% alkoholików).
  W tej grupie choroba alkoholowa łączy się z różnego rodzaju problemami psychicznymi, są to często osoby uzależnione od nikotyny i używają narkotyków. Osoby takie chętniej godzą się na pomoc terapeutyczną niż podgrupa "młodych dorosłych".
 • Funkcjonalny (19,5% uzależnionych od alkoholu Amerykanów). To najczęściej ludzie w średnim wieku, dobrze wykształceni, będący w stabilnej sytuacji zawodowej. W ich historii rodzinnej można znaleźć przypadki innych uzależnionych osób. Ich samych stosunkowo często charakteryzuje przebycie w pewnym okresie życia poważnej depresji; ok. połowa z nich pali papierosy.
 • Średnio nasilony (19% amerykańskich alkoholików). Częściej niż w poprzednich podgrupach mają w rodzinach alkoholików, częściej też borykają się z problemami psychicznymi, większość z nich to ludzie palący papierosy i stosunkowo powszechnie używający różnych substancji psychoaktywnych.
  Co czwarty z nich poszukiwał pomocy w wyjściu z nałogu.
 • Chroniczny (9% alkoholików w USA).
  Większość z nich to osoby w średnim wieku, które wcześnie zaczęły pić.
  Charakteryzują się wysoką częstotliwością występowania antyspołecznych chorób psychicznych czy też zachowań przestępczych. Najczęściej pochodzą z rodzin alkoholików. Tę podgrupę cechuje także częste uzależnienie od narkotyków.

Naukowcy starają się dowiedzieć, dlaczego niektórzy uzależnieni pozytywnie reagują na pewne typy leków czy psychoterapii, podczas gdy na innych nie mają one żadnego pozytywnego wpływu.
Dlatego też typologia opracowana w amerykańskim studium może mieć szerokie zastosowanie, tak w praktyce klinicznej, jak i w teorii.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum