Ważny test wrażliwości

Autor: Wojciech Włodarski • • 26 września 2013 11:28

Wokół istoty komercjalizacji jednostek ochrony zdrowia narosło wiele kontrowersji. Znając wagę tego procesu, jego nieodwracalność i związany z tym nowy reżim prawno-ekonomiczny, przy dokonywaniu zmiany systemowej zakładu, warto wykazać się daleko idącą ostrożnością, zapobiegliwością i profesjonalizmem.

Ważny test wrażliwości

Osią tych rozważań jest propozycja algorytmu postępowania władz publicznych oraz kierownictwa SPZOZ-u, w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek art.

59 ustawy o działalności leczniczej.

Decyzja prawno-polityczna

Proces komercjalizacji SPZOZ-u, wbrew pozorom, nie jest zadaniem prostym i pozbawionym znacznych ryzyk właścicielskich oraz zarządczych.

Co prawda ustawodawca zliberalizował procedurę, zniósł też wcześniejsze wymagania biznesowe, nie zwolnił jednak właściciela i menedżera podmiotu leczniczego od odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej) oraz politycznej za złe wyniki ekonomiczne zakładu nieprzygotowanego, a mimo to przekształconego w spółkę kapitałową.

Istnieją więc ważne powody, by zmianę w trybie art. 59 wspomnianej ustawy potraktować poważnie i przeprowadzić efektywnie, odważnie lub odpowiedzialnie z niej zrezygnować - pokrywając stratę(1).

Decyzja prawno-polityczna o zmianie formy prawnej placówki jest postawieniem hipotezy o pełnej zdolności nowo zarejestrowanej spółki do efektywnego funkcjonowania.

Punktem wyjścia powinna być jednak wskazówka o konieczności ustanowienia przez podmioty zaangażowane w zmianę, prawidłowej treści celów: właścicielskiego, zarządczego oraz społecznego.

Rzecz niby oczywista, ale samorządowcy oraz menedżerowie istotę tego fundamentalnego przekształcenia, często błędnie i niebezpiecznie, redukują do problemu umorzenia oraz dotacji, ignorując konieczność przeprowadzenia głębokiej sanacji zarządczej, na krótko w związku z tym osiągając dobre efekty zarządcze, ekonomiczne, społeczne i medyczne.

Redukcja ryzyka

Stosując zasadę redukcji ryzyka w trakcie zmiany, warto wykonać test wrażliwości zakładu na komercjalizację (TWK). Instrument ten powinien organowi właścicielskiemu oraz stanowiąco-kontrolnemu, odpowiedzieć na pytanie: Czy zakład został przygotowany do funkcjonowania jako spółka kapitałowa, a jeśli nie, to czy jest jeszcze czas i szansa na efektywne uruchomienie procesu sanacji? Co równie ważne, w przypadku generowania - pomimo zastosowania działań naprawczych - krytycznych parametrów ekonomicznych, TWK zawiera dyrektywę rezygnacji z ryzykownego w tym przypadku przekształcenia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum