Ważne jest aktywne zarządzanie poziomem długu

Autor: Wioleta Błochowiak • • 11 lutego 2010 15:23

Analizując sytuację województwa lubuskiego na tle innych województw w Polsce pod względem wartości zadłużenia ogółem na koniec III kwartału 2009 r., jednostki publicznej ochrony zdrowia w woj. lubuskim generują - wg danych Ministerstwa Zdrowia - 5% zadłużenia, tj. 478 mln, przy ogólnym zadłużeniu w Polsce 9,567 mld.

Najniższe zadłużenie ogółem wykazują SPZOZ-y woj. opolskiego - 106,5 mln zł. Na drugim końcu plasuje się woj. mazowieckie ze zobowiązaniami ogółem 1,517 mld. Zadłużenie lubuskich placówek wykazuje trend malejący przy niewielkim wzroście w III kwartale wobec

II kwartału 2009 roku - o 1,7 mln, tj. 0,4%. Na uwagę zasługuje wartość zobowiązań wymagalnych, jakie posiadają jednostki w tym regionie. Przywołana zmienna osiąga w III k w. wartość 49,7 mln i wzrosła o 11,4 mln. Analizując zobowiązania wymagalne, można zauważyć znaczące spadki w latach 2007 i 2008 (odpowiednio 60% i 73%) przy niewielkim spadku po stronie zobowiązań ogółem.

Bezpośredni wpływ na te wartości ma sytuacja Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, a źródeł zmniejszenia długu należy upatrywać w aktywnych działaniach obejmujących konwersję zobowiązań wymagalnych na niewymagalne oraz w zmianie zobowiązań krótkoterminowych na średnio i długoterminowe, a także spłacie części zobowiązań przez tę jednostkę.

Doświadczenie Electusa SA we współ-pracy ze Szpitalem w Gorzowie Wlkp. pokazuje, że jego dyrekcja aktywnie zarządza płynnością i wykorzystuje dostępne na rynku rozwiązania finansowe. Wa żną cechą we współpracy jest bardzo dobra komunikacja z tą jednostką, jaka umożliwia aktywne zarządzanie poziomem długu i warunkami spłaty w celu poprawy bieżącej płynności szpitala.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum