Uzupełnienie farmakoterapii

Autor: RZ • • 28 maja 2013 08:57

Najważniejsze zmiany na liście refundacyjnej, która ma zacząć obowiązywać od 1 maja, to pojawienie się w wykazach nowych leków stosowanych w leczeniu padaczki oraz preparatów używanych w chemioterapii.

W przypadku 280 produktów zmniejszą się dopłaty pacjentów, zaś dla 510 - wzrosną. Spadek dopłat pacjenta wyniesie od 49,43 zł do 1 gr, a wzrost od 1 gr do 76,34 zł (dla 398 produktów wzrost będzie mniejszy niż 1 zł).

 

W przypadku 508 produktów spadną ceny detaliczne brutto - od 128,09 zł do 1 gr; dla 231 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto - od 1 gr do 6,75 zł. Dodane wskazania pozarejestracyjne

Na listę zostało wpisanych 70 nowych produktów (nowych kodów EAN). Pojawiły się m.in. leki zawierające substancję czynną retygabinę, stosowane u chorych powyżej 18. roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że leki te stanowią uzupełnienie terapii z zastosowaniem dotychczas refundowanych produktów przeciwpadaczkowych.

W przypadku padaczki dla sześciu leków rozszerzono wskazania objęte refundacją (substancja czynna lewetiracetam).

Pozostałe leki i wyroby medyczne są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

Z powodu wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej z listy usunięto 16 produktów: amoksycylina - 1 produkt; donepezil - 2 produkty; mykofenolan mofetylu - 1 produkt; olanzapina - 1 produkt; pantoprazol - 2 produkty; risperidon - 4 produkty; topiramat - 4 produkty; dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - 1 produkt.

Resort zdrowia zapewnia, że każdy z 16 produktów usuniętych posiada refundowane odpowiedniki. Dla 85 produktów zawierających 23 substancje czynne zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu: od 118,64 zł do 2 gr; dla 5 produktów zawierających 4 substancje zostały wprowadzone podwyżki urzędowych cen zbytu: od 59 gr do 5,00 zł. Dodane zostaną wskazania pozarejestracyjne dla 102 produktów leczniczych, zawierających substancje czynne: metforminę, karbamazepinę oraz wenlafaksynę, stosowanych w diabetologii.

Programy lekowe i chemioterapia

W przypadku programów lekowych i chemioterapii refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający aprepitant. Chodzi o terapię wspomagającą u dorosłych w ramach profilaktyki wczesnych albo opóźnionych wymiotów związanych z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny.

Refundacją objęte zostaną nowe leki zawierające substancje czynne boceprewir oraz telaprewir, w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C". Refundowane będą także kolejne leki zawierające substancje czynne karboplatynę oraz rybawirynę.

Rozszerzone zostały wskazania dla leku zawierającego etanercept o możliwość zastosowania w programach: "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)" oraz "Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)".

Dla jednego produktu zawierającego octan glatirameru została wprowadzona podwyżka urzędowej ceny zbytu o 1080 zł. MZ zapewnia, że podwyżka ta nie wpłynie na dostęp pacjentów do leczenia w ramach programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego".

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum