Ustawa ma odpowiedzieć na kilka bardzo ważnych pytań

Autor: Ewa Małecka-Tendera, redaktor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach • • 05 stycznia 2012 11:18

Specyfika wykonywania w szpitalu zadań medycznych w powiązaniu z działalnością dydaktyczną i naukową sama w sobie nie przesądza oczywiście o potrzebie uchwalenia nowej ustawy. Zadania te wykonywane są także w szpitalach należących do jednostek samorządowych i z tego tytułu szpitale te nie stają się szpitalami klinicznymi, ale nadal pozostają wojewódzkimi lub powiatowymi.

Ocena potrzeby wprowadzenia odrębnej ustawy o szpitalach klinicznych winna być dokonywana przy uwzględnieniu decyzji ministra zdrowia o przekazaniu w 2001 r. - na mocy ustawy - szpitali klinicznych uczelniom medycznym (a następnie CMPK). W myśl tej ustawy szpital kliniczny jest częścią medycznego szkolnictwa wyższego w Polsce, tj. uczelni medycznej.

Istota szpitala klinicznego

Jestem przekonana, iż zamysł z 2001 r. należy kontynuować, uznając, że skoro szpital kliniczny jest częścią uczelni medycznej, a zatem realizuje jej zadania statutowe, tj. naukowe i dydaktyczne, równolegle udzielając świadczeń medycznych, to niezbędne jest, aby powstała ustawa dedykowana tylko tym podmiotom. Obecnie wyłącznie w jednym dziale ustawy o działalności leczniczej wspomina się o szpitalach klinicznych, nazywając je"podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorstwami" i ograniczając się do kwestii dotyczących kierownika kliniki.

Ustawa daje możliwość rozdzielania jego funkcji lub stanowiska od ordynatora oddziału wybieranego w konkursie organizowanym przez dyrektora, a nie przez rektora uczelni, a nawet przyznaje dyrektorowi uprawnienia do powoływania lekarza kierującego oddziałem z pominięciem jakiejkolwiek procedury konkursowej.

Skoncentrowanie dyskusji na tym, aby to dyrektor, a nie rektor dokonywał wyboru osoby kierującej oddziałem, w którym - obok świadczeń medycznych - prowadzi się przecież dydaktykę i naukę, spowodowało, że tak naprawdę istotę szpitala klinicznego zatracono albo też sprowadzono wyłącznie do elementu kierowania kliniką czy oddziałem.

Dyskusja nad kolejnymi zmianami w systemie ochrony zdrowia koncentruje się często na tym, czy szpital, w tym i szpital kliniczny, ma pozostać podmiotem publicznym, czy też lepiej przekształcić go w spółkę prawa handlowego. To temat trochę drugorzędny, a sama zmiana formy prawnej szpitala nie stanowi panaceum na rozwiązanie prawdziwych problemów, np. finansowania wysokospecjalistycznych procedur medycznych lub pokrycia kosztów kształcenia studentów w szpitalach klinicznych.

Niezbędna regulacja

Funkcjonowanie szpitala klinicznego w formie spółki prawa handlowego jest możliwe, ale należy się zastanowić, jakie reperkusje może wywołać upadłość takiego szpitala.

Kto przejmie jego wysokospecjalistyczną działalność medyczną, zapewniając jednocześnie ciągłość i rozwój medyczny w ramach zintegrowanego leczenia, kształcenia i badań? Kto będzie realizował misję szpitala klinicznego? Odpowiedzi na te pytania powinny być zawarte w ustawie o szpitalach klinicznych i dlatego jest ona niezbędna.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum