Mariusz Skrzypek | 18-03-2015 09:20

To może być przełomowy rok

Rok 2015 ma szansę stać się przełomowym w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Przyczyni się do tego uruchomienie Systemu P1, w szczególności Internetowego Konta Pacjenta, dzięki któremu pacjent stanie się rzeczywistym właścicielem dokumentacji medycznej, gdyż będzie mógł decydować o jej udostępnianiu personelowi medycznemu w procesie leczenia.

Uruchomienie tego systemu przyczyni się do wzrostu znaczenia elektronicznej dokumentacji medycznej, która będzie mogła być wymieniana pomiędzy podmiotami leczniczymi i pacjentem.

Konieczna jest standaryzacja

W tym zakresie spodziewamy się postępującej standaryzacji dokumentacji medycznej, proces ten już rozpoczęło Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i jest to właściwy kierunek, aby osiągnąć możliwość wymiany dokumentów w ramach systemu e-zdrowie. CompuGroup Medical Polska od lat jest liderem wprowadzania międzynarodowych standardów w obszarze informatyzacji ochrony zdrowia. Dobrym przykładem jest pierwszy system regionalny w województwie świętokrzyskim oparty na standardzie HL7 v.3 PL realizujący wymianę danych pomiędzy pięcioma szpitalami.

Dla podmiotów leczniczych będzie to również rok uruchamiania nowych środków pomocowych z Unii Europejskiej. Należy przewidywać, że jest to ostatnia tak duża pula pieniędzy, dlatego należy się dobrze przygotować do ich właściwego wykorzystania. Ze względu na zmianę sposobów finansowania preferowana będzie możliwość uzyskania synergii pomiędzy podmiotem leczniczym a przedsiębiorcą ukierunkowanym na badania i rozwój.

W naszej ocenie w tym obszarze, główny nacisk powinien zostać położony na wytworzenie systemów wspierających lekarza w procesie leczenia pacjentów. Tego typu rozwiązania mogą przynieść wymierne korzyści w systemie ochrony zdrowia.

Spektrum rozwiązań

jest bardzo szerokie - od prostych systemów wspierających szybkie wystawienie recepty bez konieczności zastanawiania się nad poziomem odpłatności pacjenta poprzez zaawansowane systemy badające interakcje lekowe czy też systemy eksperckie związane ze wspomaganiem ścieżek leczenia pacjenta na podstawie danych zgromadzonych w systemach HIS (Hospital Information System).

Duże znaczenie będzie miała "srebrna gospodarka" związana ze zmianami demograficznymi zachodzącymi w naszym społeczeństwie. W tym obszarze przewidujemy, że na znaczeniu będzie zyskiwała telemedycyna, której głównym celem będzie zapewnienie bezpiecznego przebywania seniorów w środowisku domowym z możliwością zdalnego monitorowania stanu zdrowia przez lekarza prowadzącego.

W tym celu konieczne będzie powstanie eksperckich systemów wspierających automatyczne diagnozowanie danych przesyłanych z urządzeń pomiarowych oraz uruchomienie centrów danych świadczących tego typu usługi na bardzo wysokim poziomie dostępności.