To kryterium bywa zawodne

Autor: Bogdan Dzik • • 17 listopada 2008 12:56

Zabezpieczeniem dla zamawiającego są zwykle kary umowne

W większości przetargów cena stanowi jedyne kryterium wyboru oferenta.
Zdaniem zamawiających, dzięki temu proces jest łatwy do skontrolowania i pozwala na szybkie rozstrzygnięcie przetargu. Bardzo łatwo bowiem unieważnić przetarg, w którym uwzględniane są inne, subiektywne kryteria - ostateczny wybór dostawcy musi być niepodważalny.
Kryterium 100% ceny wiąże się jednak z wieloma minusami dla zamawiającego. Dlaczego? W sytuacji kiedy wygrywa najtańsza oferta, niekoniecznie musi ona być dostosowana do wymogów zamawiającego.
Nie ma pewności, czy uwzględniono odpowiednie nakłady finansowe, np. na środki czystości. Zamawiający nie pozostawia sobie żadnego pola manewru i musi wybrać najtańszą ofertę, jeżeli została złożona poprawnie. Dzieje się tak również w przypadku, kiedy zamawiający ma świadomość, że zaproponowana cena nie pozwoli na rzetelną realizację usług, a nawet gdy miał już złe doświadczenia z danym wykonawcą.
Nie ma możliwości wykluczenia takiego oferenta i musi podjąć wieloletnią współpracę, ryzykując dobrem pacjentów.
Zabezpieczeniem dla zamawiającego są zwykle kary umowne. Szpital egzekwując je, pogarsza jeszcze bardziej sytuację finansową wykonawcy.
Nie rokuje to żadnej poprawy, a może prowadzić do większego obniżenia jakości usług. Zamawiający dbając o dobro pacjentów, może być zmuszony do wcześniejszego rozwiązania umowy i ogłoszenia kolejnego przetargu. Traci przy tym czas i naraża się na dodatkowe koszty.
Obowiązujące przepisy pozwalają zamawiającym uniknąć tej pułapki. Rozwiązaniem może być dokonywanie przez zamawiających preselekcji, czyli zastosowanie warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu oferentów spełniających warunki, takie jak np. niezbędne, precyzyjnie określone i poświadczone doświadczenie. Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie obok ceny innych, precyzyjne opisanych kryteriów. Tylko wtedy jedynie wiarygodne i rzetelne firmy będą mogły przystąpić do przetargu i konkurować na rynkowych zasadach.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum