To już jest globalny kryzys?

Autor: SAB • • 25 maja 2008 06:47

Braki kadrowe w ochronie zdrowia na świecie WHO ocenia na ok. 4,25 mln osób. Przyczyny to m.in. zmiany demograficzne, wzrastające potrzeby zdrowotne.

Na świecie - jak podaje WHO w swoim raporcie - w placówkach medycznych jest zatrudnionych na pełnych etatach 59,2 mln osób, z których dwie trzecie stanowią pracownicy medyczni bezpośrednio realizujący świadczenia zdrowotne, a pozostali to kadra zarządzająca i personel pomocniczy.
Braki kadrowe w ochronie zdrowia na świecie ocenia się przy tym na ok.
4,25 mln osób. Przyczyn kryzysu, dotykającego - aczkolwiek w różnym stopniu - wszystkie kraje, upatruje się z jednej strony w zmianach demograficznych, wzrastających potrzebach zdrowotnych, obciążeniu chorobami i epidemiami oraz w rozwoju technologii medycznych.
Wśród powodów problemów kadrowych w medycynie wymienia się również niskie zarobki personelu, niewystarczające nakłady na edukację oraz niewielkie wydatki na środowisko pracy i zarządzanie systemami zdrowia publicznego.
W opinii autorów raportu, to właśnie przeznaczanie niewystarczających środków na edukację doprowadziło do poważnych zaburzeń w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu kariery, odchodzeniu na wcześniejsze emerytury i migracji.
Niedoinwestowane światowe szkolnictwo medyczne to 1600 wydziałów medycznych, 375 wydziałów zdrowia publicznego, 880 wydziałów farmacji i 6000 szkół pielęgniarskich. Jest to dalece niewystarczające dla wykształcenia takiej liczby personelu medycznego, który zaspokoiłby rosnące potrzeby zdrowotne starzejących się społeczeństw.
Zwłaszcza że, pomimo ogromnego postępu technicznego, technologicznego, pojawiają się kolejne, nowe zagrożenia zdrowotne, jak chociażby pandemia HIV/AIDS, SARS, pandemia grypy i wiele innych.
WHO ostrzega, że kryzys kadrowy w świecie medycznym będzie się nasilał we wszystkich krajach, zarówno tych biednych, jak i bogatych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum