To jest kwestia decyzji systemowej

Autor: Piotr Wróbel • • 26 września 2013 11:18

Nad sformułowaniem zaleceń w reumatologii, które mają zostać przedstawione Ministerstwu Zdrowia, pracuje zespół, w którym zasiadają wybitni profesorowie - eksperci w dziedzinie reumatologii.

To jest kwestia decyzji systemowej
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Cieszę się, że taki zespół powstał, bo dowodzi to, iż samo środowisko reumatologów dostrzega możliwość poprawy jakości leczenia oraz zmniejszenia różnic w zakresie stosowanych standardów diagnostyczno- terapeutycznych, co bez wątpienia przyczyni się do przybliżenia wyników leczenia pacjentów w Polsce do efektów uzyskiwanych w innych krajach.

Refundowane leki biologiczne zostały przebadane przez podmioty odpowiedzialne i nie ma tu wątpliwości co do poprawności badań klinicznych. Tymczasem zaskakuje nas rozbieżność obserwowanych w Polsce efektów leczenia w reumatologii z wynikami badań naukowych i obserwowaną w innych krajach wyższą skutecznością terapeutyczną. Przyczyn takiego stanu może być wiele, ale wydaje się, że w pierwszej kolejności należy zwracać uwagę na konieczność standaryzacji procedur dotyczących kwalifikacji pacjentów do leczenia i wyłączania z terapii, według ściśle określonych protokołów wyznaczonych przez wiedzę medyczną.

Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwrócił uwagę na różnice pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi zaleceniami, a także na znaczące różnice praktyki klinicznej pomiędzy ośrodkami w Polsce. Tym samym pan profesor Witold Tłustochowicz zaproponował sformułowanie zaleceń eksperckich tak, by zminimalizować częstość błędów w diagnostyce, kwalifikacji i terapii chorych na schorzenia reumatyczne. Ważne jest także, aby środki na te drogie terapie były wydatkowane racjonalnie i przeznaczane na leczenie pacjentów, którzy ze względu na swoją sytuację zdrowotną odniosą największą korzyść.

Trudno w tej chwili przewidywać czy zalecenia dotyczące standardów leczenia w reumatologii mogą przybrać formę rozporządzenia. To wręcz kwestia decyzji systemowej - czy chcemy mieć w medycynie standardy wydane w drodze rozporządzenia, czy nie. Jak wszyscy wiemy, dobrą stroną tak ustanawianego prawa jest to, iż obliguje ono podmioty do jego przestrzegania.

Zła strona takiego rozwiązania, to brak możliwości bardziej indywidualnego podejścia do pacjenta, bo standardy nie przewidują wszystkich scenariuszy, jakie jest w stanie napisać życie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum