To był dobry rok

Autor: RZ • • 23 grudnia 2013 14:34

Kardiologia od lat należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny w Polsce. Zwłaszcza jej rozwój w ostatniej dekadzie przyzwyczaił nas do postrzegania kardiologii jako dziedziny sukcesu. W 2013 roku udało się - pomimo "zaciskania pasa" przez NFZ - utrzymać wysoką pozycję Polski w Europie w zakresie dostępności leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych.

To był dobry rok

Wzrosła liczba zabiegów ablacji w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Niestety, znacznie gorzej przedstawia się sytuacja w zakresie dostępu do nowych technologii i leków innowacyjnych.

Projekt stwarza szansę

Tak jak w naszym codziennym życiu postęp technologiczny odmierzają kolejne wersje smartfonów, tak w kardiologii interwencyjnej i elektroterapii są to kolejne generacje stentów wieńcowych, implantowanych przezcewnikowo zastawek serca, mechanicznych urządzeń wspomagających serce, stymulatorów i defibrylatorów serca, które coraz dokładniej naśladują i poprawiają naturalne funkcje układu krążenia. Do tego należy dodać nieprawdopodobny rozwój i możliwości telemedycyny oraz nowych metod obrazowania serca i naczyń. Dzięki udziałowi w międzynarodowych badaniach klinicznych polskie ośrodki kardiologiczne mogą w ograniczonym zakresie stosować te nowe technologie i innowacyjne leki.

Wielką szansą dla polskiej kardiologii jest uruchomiony w tym roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" - STRATEGMED. Kardiologia wraz z kardiochirurgią są jednymi z czterech dziedzin, których projekty będą finansowane w ramach tego programu.

Ważne dla kardiologii będzie wprowadzenie od nowego roku do koszyka świadczeń gwarantowanych procedury zamykania uszka lewego przedsionka, hipotermii, stosowania biwalirudyny w świeżym zawale serca oraz uruchomienie pod koniec tego roku przez Ministerstwo Zdrowia programu wszczepiania urządzenia "Mitraclip" u chorych z ciężką niedokrwienną niedomykalnością mitralną. Szkoda, że nadal nie dopuszcza się kardiologów interwencyjnych do wykonywania zabiegów na naczyniach obwodowych.

Poprawie jakości w kardiologii inwazyjnej powinno służyć wprowadzenie w tym roku przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) jednolitych zasad certyfikowania ośrodków kardiologii interwencyjnej oraz kardiologów zabiegowych, które zostały przygotowane przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

Na podkreślenie zasługuje też fakt opracowania przez zespół ekspertów PTK kompleksowego modelu rehabilitacji i prewencji wtórnej u chorych po ostrym zespole wieńcowym oraz po operacji pomostów aortalno-wieńcowych. Koordynacja opieki poszpitalnej, powszechny dostęp do rehabilitacji i edukacja pacjenta to podstawowe elementy proponowanego modelu. Dla pacjenta oznacza to między innymi skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u kardiologa oraz podstawowe badania kardiologiczne, takie jak echo serca czy badanie holterowskie ekg. Wprowadzenie tego programu pozwoli na utrzymanie korzystnych efektów leczenia inwazyjnego chorych w ostrym okresie zawału.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum