Teraz zadbajmy o jakość

Autor: WR • • 15 maja 2009 11:30

Od 6-7 lat dostęp do dializoterapii mają zapewniony wszyscy chorzy wymagający takiego leczenia

W powszechnej opinii nefrologów w polskiej dializoterapii na początku tego wieku dotarliśmy do etapu, w którym rozmawia się o jakości, a nie o liczbie dializ. Jak przypomina prof. Bolesław Rutkowski, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, jeszcze w nie tak odległej przeszłości środowisko nefrologiczne swoje wysiłki musiało kierować na zapewnienie dializ jak największej liczbie pacjentów.

- Od 6-7 lat leczenie dializami jest dostępne dla wszystkich, którzy tego leczenia wymagają. Teraz możemy się skupić na jakości i stąd dbałość o określony standard procedur. Standard, jaki osiągnęliśmy, nie różni się zasadniczo niczym od tego obowiązującego w Europie czy na świecie, a wyniki są widoczne w czasie przeżycia naszych pacjentów - zaznacza prof. Bolesław Rutkowski.

Europejskie parametry

Powody, dla których pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek muszą się poddać dializowaniu, to najczęściej: nefropatia cukrzycowa, kłębuszkowe zapalenie nerek, nefropatia nadciśnieniowa.

Efektywność dializ mierzy się w oparciu o wiele współczynników, np.: Kt/V (określa, mówiąc najprościej, stopień oczyszczania krwi), wskaźniki poziomu fosforanów czy poziom wyrównania niedokrwistości. Te średnie wielkości uzyskiwane w krajowych stacjach dializ nie odbiegają od europejskich.

Tymi wskaźnikami, wbrew wyrażanym przez niektórych obawom, nie zachwiała postępująca prywatyzacja stacji dializ. Większość dobrych parametrów decydujących o jakości leczenia jest wręcz częściej uzyskiwana w stacjach niepublicznych. Tak wynika z danych opublikowanych w minionym roku w specjalistycznym piśmie "Nefrologia i Dializoterapia Polska" uzyskanych podczas badania: "Quality of Care vs Quality of Live in haemodialysis centers in Poland in the year 2005". Brano w nim pod uwagę m.in. zagadnienia związane z wizytą lekarską, badaniami diagnostycznymi, przebiegiem zabiegu hemodializy, specjalistycznym leczeniem uzupełniającym oraz wiedzą pacjenta na temat jego terapii.

Autorzy badania piszą: "Analiza uzyskanych danych wskazuje, że jakość realizowanego leczenia w ocenianych stacjach dializ jest zadowalająca i w większości zgodna z zalecanymi standardami.

Częstość wizyt lekarskich (podczas dializowania - red.) oraz zadawane w jej czasie pytania i wykonywane czynności lekarskie oraz zlecanie badań dodatkowych umożliwiają bezpieczne prowadzenie chorych". Wnioski z tego badania zawierają natomiast zalecenie, aby poświęcić więcej uwagi profilaktyce wirusowych zapaleń wątroby, kontroli PTH (parathormonu istotnego w kontrolowaniu parametrów gospodarki kostnej) i kontroli gospodarki żelaza.

Coraz starsi pacjenci

W ciągu ostatnich lat dokonał się bardzo wyraźny postęp w technikach dializoterapii.

Stosowane są lepszej jakości dializatory, poprawiła się jakość wody uzdatnianej w stacjach dializ. Wdrożono też bardziej skuteczne farmakoterapie. Powszechnie stosowane jest leczenie niedokrwistości erytropoetyną.

Jakość życia pacjentów leczonych dializami się poprawia, ale ogólny wskaźnik śmiertelności wśród pacjentów stacji dializ nie spada spektakularnie. Wynika to m.in. stąd, że dializoterapia jest metodą leczenia stosowaną w coraz bardziej starzejącej się populacji. Nefrolodzy najczęściej poddają tej terapii osoby w wieku 45-64 lat. Znacząco rośnie jednak grupa dializowanych osób starszych, są wśród nich pacjenci przekraczający często 70. rok życia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum