Wojciech Kuta | 29-06-2017 14:36

Telemedycyna jest już legalna

Telemedycyna stała się pełnoprawnym narzędziem, po które mogą sięgać polscy lekarze. Barier legislacyjnych wprawdzie już nie ma, ale do pełnego wykorzystania możliwości tkwiących w takich rozwiązaniach droga jest jeszcze daleka.

Do października 2015 r. telemedycyna była w Polsce przedmiotem rozmów w środowisku lekarskim dotyczącym tego, czy stosowane takich narzędzi jest legalne - mówił podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 9 -11 marca br.) prof. Jarosław Markowski, kierownik Katedr y i Kliniki Laryngologii SUM, przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej w Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach.

Część zawodu lekarza

W trakcie sesji "Telemedycyna dla medycyny, a nie zamiast medycyny" profesor przypomniał, że 9 października 2015 r. doszło do nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dodano w niej punkt mówiący o tym, że lekarz i lekarz dentysta może wykonywać świadczenia zdrowotne także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

- Jes t już też odpowiedni zapis w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówiący o tym, że lekarz orzeka o stanie zdrowia danej osoby po uprzednim osobistym jej zbadaniu lub z zastosowaniem systemów teleinformatycznych bądź systemów łączności - zwracał uwagę prof. Markowski.

- Telemedycyna jest więc już dziś pełnoprawną częścią zawodu lekarza, elementem całej medycyny. Mamy wiele jej definicji, ale chyba najbardziej trafna, a zarazem prosta mówi o uprawianiu medycyny z wykorzystaniem łącza teleinformatycznego - powiedział dr hab. Wojciech Glinkowski z Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Centrum Doskonałości "TeleOrto" Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia.

Jednocześnie wskazywał, że lekarze stosujący rozwiązania telemedyczne ponoszą odpowiedzialność za udzielane w ten sposób świadczenia zdrowotne i muszą zapewnić pacjentowi możliwie największe bezpieczeństwo.

- Niestety, mimo wymienionych przez profesora Markowskiego ułatwień legislacyjnych i wejścia w życie zarządzeń prezesa NFZ o telekonsultacjach w kardiologii i geriatrii, takie świadczenia nadal nie są w Polsce refundowane - dodał dr Glinkowski.

Narzędzie edukacyjne

Z kolei prof. Eugeniusz J. Kucharz, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii, zwrócił uwagę, że pole dla wdrażania i stosowania rozwiązań telemedycznych w reumatologii stwarza fakt, że choroby reumatyczne stały się nie tylko schorzeniami przewlekłymi, ale i dotykającymi coraz młodsze osoby.

- Możemy korzystać na przykład z telewizyt. Na pewno nie zastąpią one bezpośrednich konsultacji w gabinecie lekarskim, ale mogą sprzyjać skróceniu kolejek do reumatologa. Często chodzi bowiem o przekazanie choremu prostej, krótkiej informacji, ponieważ od lat pacjent jest doskonale znany lekarzowi - podkreślał prof. Kucharz.

Zaznaczył, że sama możliwość rozmowy telefonicznej z lekarzem w dowolnym momencie powoduje u pacjenta poczucie bezpieczeństwa. - Mamy też coraz więcej chorych, którzy przynoszą nam zdjęcia w telefonie komórkowym pokazujące porównanie wyników badań wykonanych w pewnym odstępie czasu - informował.

Dodał, że w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym reumatycznymi, bardzo ważne jest przypominanie im o terminach zażywania leków. Także tego rodzaju informacje możemy oczywiście przekazywać zdalnie. Profesor zwracał ponadto uwagę na edukacyjne możliwości telemedycyny: - Można dostarczać pacjentom online krótkie wykłady dotyczące nurtujących ich kwestii, wymagających jednak nieco dłuższego omówienia, a nie tylko prostej porady.

W opinii prof. Kucharza istotną zaletą telemedycyny jest też możliwość monitorowania przebiegu choroby. - Chorzy mają coraz więcej mobilnych urządzeń rejestrujących parametr y życiowe. War to więc, aby takie urządzenia funkcjonowały w sieci telemedycznej, dzięki której uprawniony specjalista na bieżąco miałby wgląd w podstawowe, ale ważne dla określenia stanu zdrowia swojego pacjenta, informacje - podsumował prof. Eugeniusz Kucharz.

Pomagać przede wszystkim pacjentowi

Nawiązując do tytułu sesji ("Telemedycyna dla medycyny, a nie zamiast medycyny"), Bartosz Pampuch, wiceprezes zarządu Comarch Healthcare SA, podkreślał, że rozwiązania telemedyczne służyć mają przede wszystkim pacjentowi. Opisał przypadek pacjenta, który trafił do szpitala w woj. podlaskim, gdzie został zakwalifikowany do pilnego wszczepienia rozrusznika serca.

- Lekarze podjęli taką decyzję, ponieważ jedno z naszych urządzeń zarejestrowało u tego mężczyzny brachykardię (zaburzenie rytmu serca - red.). Ratownicy z naszego centrum monitoringu skontaktowali się z pacjentem oraz wezwali karetkę, która zawiozła go do szpitala - relacjonował prezes Pampuch.

Podkreślał również, że aby telemedycyna mogła spełniać swoją rolę, niezbędne jest zaangażowanie pacjenta, chociażby na etapie elektronicznej rejestracji w placówce - przy użyciu portalu przychodni czy szpitala.

- Niestety, w naszym kraju nie wykorzystujemy w pełni możliwości, jakie stwarzają technologie informacyjne, aby ułatwić pacjentom dostęp do specjalistów. Wystarczy spojrzeć na sposób zaprojektowania tego rodzaju rozwiązań w naszych szpitalach. Często są one zbyt skomplikowane i koncentrują się na połączeniu strony internetowej ze szpitalnym systemem informacyjnym (HIS) oraz momencie zarezerwowania terminu w tym systemie - mówił podczas Kongresu w Katowicach Bartosz Pampuch.

- Oczywiście termin wizyty jest bardzo ważny, ale zbyt często pacjent musi uzupełniać jeszcze jakieś dokumenty w samym szpitalu. Niestety, zwykle otrzymuje tam plik papierów do wypełnienia. Tymczasem to wszystko szybciej i sprawniej można zrobić w domu przy komputerze - zaznacza ekspert.

Będzie nowe świadczenie gwarantowane?

Paweł Masiarz, zastępca dyrektora ds. teleinformatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwracał uwagę, że współautorem zmian ustawowych - w pełni "legalizujących stosowanie telemedycyny" - o których mówił prof. Jarosław Markowski, jest m.in. CSIOZ. Przypomniał ponadto, że Centrum brało udział w międzynarodowych projektach stwarzających formalne i techniczne ramy dla funkcjonowania platform telemedycznych.

- Obecnie, wspólnie z kilkoma podmiotami leczniczymi podlegającymi resortowi zdrowia oraz MSWiA i MON, planujemy budowę wspólnej platformy usług z zakresu telemedycyny dla tych placówek. Będą to dość proste świadczenia, na które jest zapotrzebowanie pacjentów - poinformował dyrektor Masiarz.

Dodał, że CSIOZ wspólnie ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu pracuje też nad wnioskiem do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczącym wprowadzenia do koszyka świadczeń gwarantowanych monitorowania - w warunkach domowych - pacjentów z wszczepionymi stymulatorami pracy serca.