Taka nowelizacja obniży poziom wykształcenia

Autor: RZ • • 28 marca 2014 10:59

Kształcenie proponowane w projekcie zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw doprowadzi do powstania rzeszy źle wyedukowanych diagnostów laboratoryjnych.

Projekt pod pozorem niesienia pomocy dla szkół wyższych - poprzez ułatwianie uzyskania wyższego wykształcenia w postaci potwierdzania "efektów uczenia się" poza drogą formalną - prowadzi do realnego obniżenia poziomu wykształcenia przyszłych przedstawicieli wielu zawodów, w tym zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Skutki planowanych zmian - poza beneficjentami finansowymi w postaci szkół wyższych - będą długofalowe i będą odnosiły się do poziomu leczenia obywateli Polski. Proponowane kształcenie w projekcie ustawy doprowadzi do powstania rzeszy źle wykształconych diagnostów laboratoryjnych, którzy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym odgrywają kluczową rolę, bowiem 70-90% decyzji lekarskich opiera się na badaniach laboratoryjnych.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na kierunkach medycznych, szczególnie nieobjętych ochroną prawa unijnego, jak analityka medyczna/medycyna laboratoryjna, medycyna ratunkowa, fizjoterapia jest konieczne, mając na względzie szczególny charakter studiów medycznych, specyfikę kształcenia i wykonywania zawodów medycznych. Ułatwianie otrzymania dyplomu uczelni wyższej na zasadzie uznawania 50% programu kształcenia osobom na podstawie ich doświadczenia zawodowego i potwierdzenia kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa, nie może dotyczyć kierunków kształcących pracowników medycznych nieobjętych ochroną prawa unijnego.

W większości państw Unii Europejskiej czynności polskiego diagnosty laboratoryjnego wykonują lekarze lub farmaceuci, których program kształcenia jest jednolity i przewidziany w dyrektywie unijnej. Jako środowisko widzimy konieczność powrotu do standardów kształcenia na kierunku medycyny laboratoryjnej/analityki medycznej na wzór kształcenia innych zawodów medycznych objętych ochroną prawa unijnego, czyli lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum