Tak cierpimy z powodu RZS

Autor: WR/Rynek Zdrowia • • 19 maja 2010 12:43

Polska sytuuje się w reumatologicznej średniej europejskiej.

Według danych Instytutu Reumatologii i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w Polsce na najbardziej rozpowszechnioną chorobę reumatyczną - reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - cierpi 0,61% populacji.

Informacje dotyczące rozpowszechnienia chorób reumatycznych w naszym kraju zawiera raport z populacyjnego badania przesiewowego "Nasze zdrowie, nasze dolegliwości", które zostało przeprowadzone w latach 2001-02 i zrealizowane na 3979-oso-bowej, losowej próbie reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców Polski.

Wnioski z badania

- W chorobach reumatycznych epidemiologia zmienia się przez kilka dziesięcioleci. Obraz uzyskany w tym badaniu pozostaje jak najbardziej wiarygodny - mówi dr Bożena Moskalewicz, socjolog i kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Epidemiologii Chorób Reumatycznych w Instytucie Reumatologii w Warszawie.

Zasadnicze wnioski z badania były następujące:

  • Bóle reumatyczne stwierdzono u 61,2% badanych dorosłych mieszkańców kraju; częściej występują u kobiet - 66,6% niż u mężczyzn - 54,8%.
  • Rozpowszechnienie bólów zwiększało się wraz z wiekiem badanych osób, przy czym zasadniczy wzrost występuje w grupie wiekowej 45-64 lata.
  • Bóle częste występują najrzadziej wśród osób pracujących umysłowo, a najczęściej wśród rolników.
  • Osoby, które mają bóle reumatyczne, cierpiały istotnie częściej na nadciśnienie tętnicze, zawał serca i chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy niż osoby bez bólów.
  • Co piąta badana osoba deklarowała, że lekarz rozpoznał u niej chorobę zwyrodnieniową stawów i/lub kręgosłupa, natomiast 4% badanych deklarowało, że rozpoznano u nich reumatoidalne zapalenie stawów.
  • Co czwarta osoba w wieku 65 lat i więcej, w związku z dolegliwościami reumatycznymi, okresowo lub stale potrzebuje pomocy innej osoby.

Autorów badania najbardziej zaintrygowały wyniki dotyczące rozkładu dolegliwości w kategoriach wiekowych. - Byliśmy zaskoczeni, że choroby reumatyczne dotyczą w tak dużym stopniu osób mających 40-50 lat. Poważne dolegliwości reumatyczne zaczynają się zatem wcześniej niż w wieku 60 lat i obejmują ludzi dorosłych lub młodych, aktywnych produkcyjnie - tłumaczy dr Bożena Moskalewicz.

We d ług różnych publikacji, częstość występowania RZS jest szacowana w populacji europejskiej od około 0,5% na południu kontynentu, poprzez ok. 1% w Europie Środkowej, do ok. 1,5% na północy kontynentu. Ustalenia polskich badaczy, według których na RZS cierpi 0,61% populacji, wykazują, że nasz kraj sytuuje się w średniej statystycznej, co potwierdza - zdaniem naukowców - należytą wartość metodologiczną wspomnianego badania.

Badanie, przy zastosowaniu odpowiednich technik statystycznych, odnosiło się do dorosłej populacji kraju wynoszącej 29 milionów mieszkańców. Biorąc pod uwagę wyliczony wskaźnik rozpowszechnienia RZS, można przyjąć, że ta choroba dotyka 177 tysięcy mieszkańców kraju.

Na tle innych krajów

Dane, jakimi posługuje się aktualnie NFZ, są nieco inne. Autorzy pracy "Finansowanie leczenia lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004-2008" zamieszczonej w piśmie Reumatologia (nr 48, 2010) zakładają, że na RZS choruje ok. 0,45% populacji polskiej, tj. 131 000 osób.

Jak podają autorzy tego opracowania, liczba pacjentów z RZS leczonych w ramach programu terapeutycznego systematycznie rośnie i wynosi ok. 2000 osób rocznie, co stanowi ok. 2% polskich chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Jest to liczba wyraźnie mniejsza niż w Czechach, Słowenii, Słowacji i na Węgrzech, gdzie leczonych jest ok. 4-5% chorych, przy średniej dla Unii Europejskiej 10,5%.

W Austrii takiemu leczeniu poddawanych jest 5% pacjentów z RZS, nieco więcej we Włoszech i Niemczech, do 22-27% w Norwegii, Belgii i Irlandii.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum