Ta strategia jest opłacalna

Autor: • • 18 maja 2008 18:55

Wnioski z polskiego badania oceniającego kosztową efektywność leczenia RZS z zastosowaniem leku biologicznego

W Polsce, według szacunków, około 400 tys. osób cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), jedną z najczęściej występujących chorób tkanki łącznej. Choroba częściej dotyczy kobiet i nie ma jednolitego przebiegu. Zazwyczaj mamy do czynienia z szybko postępującą postacią, pojawiającą się u zdecydowanej większości osób, u których zdiagnozowano RZS (ok. 80-90%).
W ciągu kilku lat choroba prowadzi do uszkodzenia stawów, inwalidztwa i utraty możliwości zarobkowania.
Biorąc pod uwagę społeczny aspekt jej leczenia, jest to dość istotna cecha reumatoidalnego zapalenia stawów, gdyż choroba rozpoczyna się najczęściej między 35 a 40-45 rokiem życia, a więc w okresie pełnej aktywności zawodowej.
Poza tym RZS nie jest jedynie chorobą stawów. W przebiegu choroby może dojść do zajęcia praktycznie każdego narządu.

Skuteczniejsze terapie

Oprócz aspektu zdrowotnego i społecznego, w terapii RZS niezwykle istotny jest również aspekt finansowy.
Bezpośrednie koszty leczenia, choć są znaczące, wynoszą około 10-25% kosztów całkowitych. Największym problemem są koszty pośrednie, a więc koszty związane z utratą możliwości zarobkowania. Obecnie przyjmuje się, że całkowite całożyciowe koszty RZS stawiają tę chorobę wśród najdroższych chorób zurbanizowanych społeczności.
Społeczno-ekonomiczna waga RZS spowodowała, że trwały intensywne badania nad wynalezieniem nowoczesnych leków zwiększających skuteczność terapii. Doprowadziły one do olbrzymiego przełomu w leczeniu. W ciągu ostatnich kilku lat wprowadzone zostały nowe leki, zwane lekami biologicznymi, o skuteczności nieporównywalnej z wcześniej stosowanymi. Co równie ważne, leki te wydają się być również dużo bardziej bezpieczne w porównaniu z lekami tradycyjnymi. Niestety, leki te są również bardzo drogie.

65 pacjentów

W powszechnym odczuciu lekarzy praktyków, informacje na temat farmakoekonomiki leków stosowanych w RZS są daleko niewystarczające.
Publikowane dane są nieliczne i najczęściej fragmentaryczne. Dlatego niezwykle cenna jest inicjatywa firmy Schering-Plough i Instytutu Arcana, które podjęły się próby oceny kosztów leczenia RZS w Polsce.
Koszty te oceniono w ramach 6- miesięcznego, retrospektywnego badania przeprowadzonego we współpracy z 5 reprezentatywnymi ośrodkami. Łącznie uzyskano dane od 65 pacjentów, co - biorąc pod uwagę ograniczony dostęp pacjentów do terapii biologicznej w Polsce - jest liczbą dość znaczącą.
Otrzymane w badaniu oszacowania kosztów, ponoszonych w różnych stadiach zaawansowania choroby, posłużyły jako dane wyjściowe w analizie opłacalności infliksymabu (remicade), przeprowadzonej w oparciu o model farmakoekonomiczny.

Liczą się fakty

Wyniki analizy dowodzą, że leczenie z zastosowaniem infliksymabu realnie wydłuża życie chorych na RZS (o prawie dwa lata w porównaniu z leczeniem standardowym), dodatkowo poprawiając znacząco jakość życia pacjentów (zwiększenie QALY o 2,87 lat). Koszt zyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jego jakość (1 QALY) dla leku remicade wynosi 64 828 PLN.
Przyjmując granicę opłacalności technologii medycznych rekomendowaną przez WHO (na poziomie 3×PKB per capita/QALY), terapia z zastosowaniem infliksymabu jest efektywną kosztowo strategią leczenia RZS w Polsce (przy założeniu PKB per capita w Polsce na poziomie 28 tys. PLN - szacunki GUS za 2006 r.).
Rozkład kosztów leczenia wskazuje, że koszt leku biologicznego stanowi znaczącą część całkowitych kosztów terapii RZS w Polsce. Fakt ten należy brać pod uwagę w procesie podejmowania decyzji w trosce o zwiększenie dostępu do nowoczesnej terapii RZS w Polsce.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum